Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Results 1 to 10 of 10

Thread: "การเรียน อย่างไร ??? ที่ทำให้ลูกคุณประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาที่ถูกต้อง ที่สามารถสร้างทางเลือกให้ไปสู่เป้าหมายของลูกคุณ"

 1. #1
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5

  แก่นวิชา มี สัมมนา ในหัวข้อ
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
  สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง
  สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”


  ครั้งต่อไป ใน วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2554
  รอบพิเศษ จ.นครปฐม


  จากที่แก่นวิชา ทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษา ปฏิบัติ และ ถ่ายทอด
  การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา
  ผ่านหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ วิจัยการศึกษา และให้บริการการศึกษา ที่ชื่อว่า
  “ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา”
  จน ประสบความสำเร็จ ใน จ.นครปฐม กับเด็ก นับ ร้อย ๆ ราย
  โดยได้ยึดปรัชญาการศึกษาตามแนวทางแก่นวิชาในวิถีมีหัวใจ

  (สามารถอ่าน รีวิว เรื่องราว สิ่งที่ได้รับ จากการได้เรียนรู้ที่แก่นวิชา มากกว่า ความรู้ ของน้องๆ นักเรียน
  ผ่านการจัดการ "การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง" ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา<<กด>>)


  ซึ่งมี คุณเอกราช จันทร์ดอน ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ความลับของคน”
  ..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
  ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  (คลิกที่รูปนี้ เพื่อเข้าดูข้อมูลที่ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย)
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  ซึ่ง กรอบคิด หลักการ ชุดความรู้ต่าง ๆ ที่แก่นวิชา ใช้ในการ
  ศึกษา ปฏิบัติ และถ่ายทอด ในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
  จนกลายมาเป็นแนวทางการศึกษาแก่นวิชา ล้วนนำมาจากหนังสือของ
  คุณเอกราช จันทร์ดอน คือ ชุดหนังสือ "ความจริงจากความคิดใหม่"
  แก่นวิชา จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดชุดความรู้ และทักษะ
  การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา
  สำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
  ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา กับลูกหลานตนที่บ้านเองได้
  ซึ่งจะมีทั้ง การสัมมนา และฝึกอบรม ร่วมกัน หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  การสัมมนา ตามหัวข้อ นี้ มี เพื่อ แนะแนว ทางเลือก การศึกษา
  เพราะ การศึกษาไม่ได้มี เพียงแค่ทางเลือกเดียว แก่นวิชา ปรารถนาให้
  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถเลือก การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องให้กับ
  ลูกหลานตนเองได้ ก่อนที่จะให้เด็กลองไปเรียน ไปศึกษา จนเสียเวลาเปล่า
  จะดีกว่าไหม??? ...หาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถรู้หลักการ ที่จะเลือกที่ถูกต้องได้ก่อน...

  และ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รู้ถึง การศึกษาที่ถูกต้อง การศึกษาตามแนวทางแก่นวิชา
  ที่สามารถจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จนสามารถให้เด็กพึ่งตนเองทางการศึกษาได้แล้ว
  นั้นเป็นอย่างไร?? คือ เด็ก สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น และเรียนพิเศษน้อยลง
  และรวมทั้ง จบการศึกษาแล้ว ก็สามารถ ทำได้มากกว่า แค่ หางานทำ ..
  .
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  ซึ่ง แก่นวิชา จะมาบรรยาย ใน 2 หัวข้อ (หัวข้อที่ 1 และ หัวข้อที่ 4) คือ
  (1)"แนะแนว ทางเลือก การศึกษา ตามแนวทางแก่นวิชา"
  (4)"การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา"


  และยังมี 2 นักธุรกิจ ที่ได้สัมผัสกับแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา ได้มาร่วมสัมมนากับเราด้วย หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  ซึ่ง 1 ในนั้น คือ
  นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ที่ได้เรียนรู้ผ่านทั้งชีวิตแล้ว ว่า
  หากไม่มีการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา
  จะเป็นได้เพียง อดีตนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ที่จบแล้ว ก็ยังรับผิดชอบต่อวิชาชีพตนไม่ได้
  และหากมีการจัดการการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาแก่นวิชา
  จะทำให้ไม่เสียดายชีวิตเหมือนตนที่ผ่านมาได้อย่างไร ซึ่งจะมาบรรยาย ในหัวข้อที่ 2 คือ
  (2)“เสียดายเวลาชีวิตลูกคุณ หากไม่มีการจัดการ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง
  ตามแนวทางการศึกษาขันพื้นฐานของแก่นวิชา”


  สามารถติดตามอ่าน
  บอกเล่า ประสบการณ์จริง ที่ผิดพลาดและใช้ทั้งชีวิตเรียนรู้ อย่างไร
  เพื่อตามหาการศึกษาที่ถูกต้อง จากกระทู้นี้ >>>คลิก>>>
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้
  และอีก คนหนึ่ง คือ
  นักธุรกิจที่น่าอิจฉาคนหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือมาก่อนจะสัมผัส
  แนวทางการศึกษาของแก่นวิชา เรียน วิศวกรรมศาสตร์ ได้เกียรตินิยม และ ป.โท ได้ 4.00
  และใช้เวลาเรียนข้ามชั้น ถึง 2 ปี คือ ไม่ต้องเรียน ม.3 และ ม.6 โดยไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหน
  แต่ยังยอมรับว่า อิจฉาเด็ก ๆ ที่ได้เรียนที่แก่นวิชา เพราะหากได้เรียนกระบวนการเดียวกันกับแก่นวิชา
  คงจะดีกว่า เพราะจะใช้เวลาน้อยกว่า เร็วกว่า แต่ได้มากกว่าความรู้ ซึ่งจะมาพูดในหัวข้อที่ 3 คือ
  (3)“ไม่สำเร็จแน่ ตามเป้าหมายที่ผมหวัง อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเอง
  หาก ไร้การศึกษา วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา”


  สามารถติดตามอ่าน
  รีวิวประสบการณ์จริง ทำไมจึง อิจฉาเด็ก ๆ ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ ตามแนวทางการศึกษาแก่นวิชา
  จากกระทู้นี้ >>>คลิก>>>
  หาที่เรียนพิเศษ ดีๆ นครปฐม คณิตศาสตร์ เรียนอย่างไร ประสบความสำเร็จ แก่นวิชา มากกว่า ความรู้


  สำหรับ สัมมนา หลักสูตร
  “จาก หนังสือ หมวด New thought
  ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
  สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง
  สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”

  นี้ มาจากการใช้กรอบคิด และชุดความรู้

  จากหนังสือ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่

  ซึ่งหนังสือชุดนี้ สร้างขึ้นจากกรอบคิด ในหนังสือ "ความลับของคน"
  ที่ได้รับการคัดสรร ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought)
  โดยห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia  อ่านรายละเอียดในกระทู้>>คุณอาจไม่รู้.."ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว
  ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !!
  ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย หนึ่งใน 66 เล่มจากทั่วโลก
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  ตัดสินใจมาคุยกับเราตั้งแต่วันนี้
  "อย่าเริ่มต้นช้าไป จนวันนึงคุณต้องบอกว่า ...เสียดายอนาคตของลูกคุณ..."


  สงสัย สนใจ สอบถาม
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  แบบรวดเร็ว ทันใจ
  โทรมาสอบถามได้โดยตรงทันที
  ที่เบอร์ 086-125-5687
  ตั้งแต่ 9.00 - 21.00น. ทุกวัน  _______________________________________________________
  พิเศษ !!!
  สำหรับ ผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ต้องเสียสละ ในพื้นที่ที่เสียสละ ในประเทศไทย
  เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อ เพื่อขอเข้าร่วมสัมมนา ได้
  ฟรีไม่มีค่าวิทยากร แต่มี ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าอาหาร
  _______________________________________________________

  _______________________________________________________
  พิเศษ !!!
  สำหรับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ที่เคยเข้าฟังและจ่ายเงินไปแล้ว ในหัวข้อสัมมนานั้น
  สามารถเข้าฟังสัมมนา ในหัวข้อนั้น ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าวิทยากรแล้ว
  แต่จ่ายเพียง ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่ะ
  _______________________________________________________
  Last edited by Nakderntang; 08-13-2011 at 10:16 PM.
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้
  Like itasian ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 2. #2
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5
  แก่นวิชา ขอแนะนำ ผู้อำนวยการหลักสูตรและผู้บรรยาย สัมมนา หัวข้อ
  “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย
  สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”


  ผู้อำนวยการหลักสูตร
  คุณเอกราช จันทร์ดอน


  ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ
  “ความลับของคน” ..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว
  ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่
  ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  และได้ทำงานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ องค์กร คนก้าวหน้า
  ซึ่ง "คนก้าวหน้า"

  ได้นำความรู้ และหลักการต่างๆ ในหนังสือ "ความลับของคน"
  สู่ อุดมศึกษาไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
  อีกทั้ง คุณเอกราช ยังได้เป็น ผู้บรรยายร่วม ในหลักสูตรต่าง ๆ
  ของ องค์กร คนก้าวหน้า ด้วย


  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้<<กด<<

  ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
  คุณอาภา เฮงเจริญ

  • ที่ปรึกษาด้านบริหาร การบริการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา ของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

  • ผู้ชำนาญการในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางแก่นวิชา
   โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก่นวิชา จำกัด

  • อดีตผู้เอื้ออำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา รุ่นที่ 2

  • อดีตผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


  ที่ผ่านมา ได้ศึกษาและชำนาญการในการจัดก​ารการศึกษากว่า 10 ปี
  และเริ่มวิจัยการศึกษาผ่านก​ารให้บริการการศึกษา ร่วมกัน กับ
  ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

  ตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน จากเด็กกว่า 1000 คน


  และในการทำงานที่ผ่านมาทั้งหมด ได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"

  ไปใช้ในการทำงานการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
  ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา

  เล่มหลักที่สำคัญที่ใช้ในการทำงานการศึกษา คือ หนังสือ
  "อ่านก่อนชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้"


  จากที่ทำงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โดยผ่านการทำงานร่้วมกันกับแก่นวิชา ตามกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในหนังสือของคุณเอกราช จันทร์ดอน นั้น
  ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนรู้
  และดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเด็ก หลายร้อยคน ในพื้นที่ จ.นครปฐม
  ทำให้เห็นว่า "ความรู้ทั้งหมดใช้งานได้จริงเป็นอย่างดี"

  และ เห็นว่า ควรให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้มีกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับที่ แก่นวิชา
  นำไปใช้งานแล้วได้ผลสำเร็จจริงมาแล้ว ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
  สามารถรับผิดชอบการศึกษาของลูกด้วยตนเองได้
  ทำให้เด็กสามารถพึ่งตนเองจากการศึกษาได้จริง

  และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ bookerian จัดการสัมมนา

  ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
  คุณราเชน ศุภสินธุ์  ได้เรียนรู้ ผ่านการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา  และได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้
  ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"
  สู่ การสร้างงานของตน ในธุรกิจสมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น  กรอบคิดหนึ่งที่นำมาใช้สร้างงาน จากหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย"


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้)

  และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา  ผู้ถ่ายทอดในห​ลักสูตร
  คุณพรอนันต์ อุดมถาวรสุข


  • ผู้ก่อตั้ง บริษัท บิสิเนส อินฟราสรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด

  • ผู้สร้างและให้บริการ ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ Sarapanfax.com ระบบอินเต​อร์เน็ตแฟกซ์ ที่มีผู้ใช้บริการ มากที่สุด ในประเทศไทย

  • ผู้รับผิดชอบ ชมรมผู้ประกอบการใหม่ ด้าน IT ในความรับผิดชอบของ องค์ก​รธุรกิจ บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี
  • ได้เรียนรู้ ทักษะการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน (อ่านเรื่องราว เกี่ยวกับ "ทักษะการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน")
   ในขณะที่กำลังตั้งองค์กรธุร​กิจของตัวเอง ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (อ่านเรื่องราวช่วงที่ได​้ รับความรู้จากคุณเอกราช >>คลิ๊กที่นี่<<)
  • ได้รับกรอบคิดหลัก ในการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จากหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย"   ซึ่งกรอบคิดนี้ นำมาใช้งาน ในการบริหารระบบอินเตอร์เน็​ตแฟกซ์ Sarapanfax.com จนกลายเป็น ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ ที่มีผู้ใช้บริการ มากที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู​้ที่อยู่ในหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย" นั้น "สามารถนำมาใช้งานได้ เป็นอย่างดี"
  • พบปัญหา ในการรับทีมงานเข้ามาทำงานใ​นองค์กร ได้พบความจริงว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุ​ดมศึกษา ส่วนใหญ่ ยังไม่มี "ทัก​ษะวิชาชีพ" ซึ่ง องค์กรที่รับเข้าทำงานร่วมก​ัน ต้องทำหน้าที่สอน "ทัก​ษะวิชาชีพ" ให้กับทีมงาน ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ซึ่งทำให้องค์กรต้องมีต้นทุ​นเพิ่มอย่างมาก ในการดำเนินการ

   จากปัญหาข้อนี้ จึงทำให้ได้นำปัญหาไปปรึกษา​กับ คุณเอกราช จันทร์ดอน ซึ่งคุณเอกราช ได้แนะนำให้ไปปรึกษากับ คุณอาภา เฮงเจริญ (ซึ่งเป้น ผู้เอื้ออำนวย ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิ​ชา ในตอนนั้น) จึงได้เกิด ข้อต​กลงรับผิดชอบร่วม ระหว่างองค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิ​ชา เพื่อจัดการ การศึกษาของทีมงาน ที่เข้ามาทำงานร่วมกันในองค​์กร บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะวิชาชีพของตน จนถึง สร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ ได้

   หนึ่งในข้อตกลง ของ ข้อตกลงรับผิดชอบร่วม ระหว่างองค์กรฯ คือ ต้องมีการให้ความรู้แก่ น้องๆที่ยังเรียนไม่จบระดับ​อุดมศึกษา ให้รู้จัก และตระหนัก ว่า ต้องมี "ทัก​ษะวิชาชีพ"​ ให้ได้ก่อนที่จะเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา จึงนำมาสู่ การบรรยายในหลักสูตร "จากนักเรียนรู้ สู่ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่" ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีผู้บรรยายมาจากทั้ง องค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์เทค​โนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิ​ชา มาให้ความรู้ โดยไม่เก็บ​ค่าใช้จ่าย ในการเข้าฟัง

   และ องค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จะรับคัดเลือก ผู้ที่จะเข้ามาสร้างงานร่วม​กัน กับองค์กร ในการบรรยายหลักสูตรนี้ด้วย​ รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

   จากการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่น​วิชา จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ "การศึกษาที่ถูกต้องตามแ​นวทางการศึกษาแก่นวิชา"  และนำกร​อบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและ​ชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา

  Last edited by Nakderntang; 08-13-2011 at 10:11 PM.
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้
  Like itasian ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 3. #3
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5
  ประกาศ และ รวบรวม เรื่องราว ภาพกิจกรรม การสัมมนา ใน หัวข้อ...


  Last edited by Nakderntang; 08-04-2011 at 11:24 PM.
  Like itasian ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 4. #4
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5
  Last edited by Nakderntang; 07-19-2011 at 10:46 PM.

 5. #5
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5
  ฟังตัวอย่างจริงจากน้องที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่แก่นวิชา และเข้ารับการสัมมนาเพิ่มเติมจากแก่นวิชาและที่เกี่ยวข้อง  อ่านเรื่องราวการเรียนรู้ของพัฒน์ ได้จากในกระทู้ พัฒน์ เด็กชายอีกคน ที่ใช้ชีวิตเรียนรู้ ความผิดพลาด ที่เคยปล่อยชีวิตไหลตามน้ำ จนรู้สึกไร้ค่า และเริ่มรับผิดชอบต่อการศึกษาที่ถูกต้อง ผ่านการจัดการ การศึกษาที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา พัฒนาตนจนสามารถเรียนหนังสือเองเป็น เอนท์ติด เป็นนักเรียน

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมขอแอดเข้าไปคุยกันสดๆในกรุ๊ป ผู้สนใจหรือเคยได้รับการถ่ายทอด การจัดการศึกษาที่ถูกต้องตามแนวทาง "แก่นวิชา" ใน Facebook ได้เลยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ สำหรับทุกคนที่ยินดีรับข่าวสารและโทรเข้ามาพูดคุย
  Last edited by Nakderntang; 04-23-2011 at 02:31 AM.
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้
  Like itasian, bookerian ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 6. #6
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5
  สำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ท่านอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปไหน
  ในวันอาทิตย์นี้ (24 เม.ษ. 2554)

  ชวนมาฟัง สัมมนา เพื่อ...
  ให้ได้รู้ว่าจะรับผิดชอบต่อการศึกษาของลูกเราด้วยตนเองอย่างไร
  จะได้ไม่ต้องรอ หรือ หวังจากใคร

  และเพื่อให้รู้ว่าเราจะเลือกการศึกษาแบบใด ให้ลูกหลานเรา
  จะได้ไม่ผิดหวังอีกต่อไป


  เพราะ ที่เราหวังจากการศึกษา คือ ให้พึ่งตนเองได้
  เหลือที่นั่ง เพียง 3 ครอบครัว สุดท้ายแล้วค่ะ โอกาสของลูกหลานคุณ อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเอง

  สงสัย สนใจ พูดคุย เข้ามาที่ facebook นี้ได้<<<กด

  หรือเข้าในหน้า กิจกรรม ที่ facebook ได้ที่ <<<กด
  Like itasian, bookerian ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 7. #7
  Nakderntang's Avatar
  Nakderntang is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  653
  Warning Points:
  0/5
  Last edited by Nakderntang; 07-19-2011 at 10:46 PM.
  Like itasian, bookerian ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 8. #8
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ยังไม่ได้รับโอกาส ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดทักษะ "สร้างความรู้ สู่การสร้างงาน"โดยตรง จาก ศูนย์การแห่งการเรียนรู้ บ้านแก่นวิชา เหมือนในเรื่องราวนี้

  ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ได้รับนั้น มาจากชุดความรู้ ใน หนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่ จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติ่ม เพื่อโอกาส ในการนำชุดความรู้ไปศึกษา ไปใช้งาน


  เกี่ยวกับ หนังสือดี มีหัวใจ...
  หนังสือทั้งหมด เขียนขึ้น โดย คุณเอกราช จันทร์ดอน


  ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ความลับของคน” ที่ได้รับการคัดสรรค์ ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought) โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia


  อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในกระทู้ "ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  จากกรอบคิดและชุดความรู้ที่สำคัญเดียวกันจากหนังสือ "ความลับของคน" ได้นำไปสู่ การสร้าง ชุดความรู้หลักๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งเรื่อง การชีวิต เรื่องตัวเรา ความรัก การงาน และการใช้ ความคิด ในหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่


  ชุดความรู้ จากในหนังสือ "ความจริงจากความคิดใหม่" ได้มีการนำไปใช้งานจริงในการ "สร้างความรู้ สู่การสร้างงาน" อ่านรายละเอียดได้จากลิงค์หัวข้อการถ่ายทอดต่อไปนี้

  หัวข้อการถ่ายทอดที่ ใช้ สร้าง ความรู้ จากชุดความรู้ดังกล่าว


  การศึกษาที่แท้จริง ควรให้มนุษย์ เดินทางสู่เป้าหมาย ความเป็น มนุษย์ ได้
  จึง ขอ ร่วม ส่งต่อ การศึกษา ที่แท้จริงร่วมกัน
  "แก่นวิชา มากกว่า ความรู้"

  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks Nakderntang ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 9. #9
  bookerian's Avatar
  bookerian is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Location
  ประเทศไทย
  Posts
  796
  Blog Entries
  25
  Warning Points:
  0/5
  กำหนดการ การสัมมนา

  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ สถานที่จัดสัมมนา

  09.00 – 10.30 น. พูดคุยในหัวข้อ "แนะแนว ทางเลือก การศึกษา ตามแนวทางแก่นวิชา"

  10.30 – 12.00 น. พูดคุยในหัวข้อ “เสียดายเวลาชีวิตลูกคุณ หากไม่มีการจัดการ การศึกษาคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาขันพื้นฐานของแก่นวิชา” และรับประทานของว่าง

  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 – 14.30 น. พูดคุยในหัวข้อ “ไม่สำเร็จแน่ ตามเป้าหมายที่ผมหวัง อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพของตนเอง หาก ไร้การศึกษา วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา”

  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานของว่าง

  14.45 – 15.30 น. พูดคุยในหัวข้อ "การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา"

  15.30 – 17.00 น. ซักถาม พูดคุย และจบการสัมมนา


  หมายเหตุ : ช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการถ่ายทอด
  ขอบคุณ SBN ค่ะที่ให้โอกาส.. ทำให้ได้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน

  "bookerian" ร้านหนังสือดี ในเครือมีหัวใจ ส่งตรงจากสำนักพิมพ์ สั่งออนไลน์ ง่าย สะดวก พร้อมยินดีพูดคุยแนะนำหนังสือน่าอ่านที่เหมาะสำหรับคุณ เราอ่านแล้วจึงรู้สึก อยากให้คุณได้อ่าน

  ..เพราะ"หนังสือ คือ ตัวกลางที่ช่วยเราสร้างอารยธรรมร่วมกัน"

  ชวนเพื่อนใส่ลิ้ง เปิดโลก SBNTown ใน sign เพื่อแนะนำเพื่อนๆ ในการใช้เครื่องมือของชุมชนให้มีทักษะเท่ากัน
  Thanks Nakderntang ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 10. #10
  itasian's Avatar
  itasian is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,398
  Blog Entries
  5
  Warning Points:
  0/5
  ข้อความจาก คุณ ร่วมสร้างอารยธรรม ของการอ่าน
  ที่โพสต์ไว้ในหน้า Facebook

  อยากให้ คนที่นี่ ได้อ่านกัน

  ขอขอบคุณ คุณ ร่วมสร้างอารยธรรม ของการอ่าน ที่โพสต์ให้ได้ ตั้งคำถาม
  ให้คนที่อ่าน ได้ เีรียนรู้  ข้อความมีอยู่ว่า

  ได้ฟังความทุกข์ของคุณแม่..ที่สอนลูกไม่ได้
  สอนแล้วลูกไม่ฟัง ไม่เชื่อ เพียงเพราะ แม่ ไม่ใช่ ครู

  จริงหรือ... แม่ ไม่ใช่ ครู

  อย่าปล่อย การศึกษาที่ไม่ถูกต้อง พาลูกของเรา ไปไกล ...
  พบ คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน อยู่ใน
  ภาวะที่สอนลูกไม่ได้ ลูกไม่เชื่อแม่

  แต่กลับเชื่ออาจารย์ที่โรงเรียน เชื่อทีวี เชื่ออินเตอร์ เชื่อดารา เชื่อ มากกว่า

  เกิดอะไรขึ้น เรากำลังจัดการการศึกษาอย่างไรให้กับลูกรักของเรา
  จริงหรือ...ที่ แม่ ไม่ใช่ ครู
  เชื่อว่าไม่มีใคร อยากให้ภาวะอย่างนั้นเกิดกับครอบครัวของเราเอง
  ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า Facebook ครับ
  Last edited by itasian; 06-15-2011 at 11:07 PM.

Comments from Facebook

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •