คลอเรลล่า ให้อะไรในแต่ละช่วงวัย
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Results 1 to 7 of 7

Thread: คลอเรลล่า ให้อะไรในแต่ละช่วงวัย

 1. #1
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  368
  Warning Points:
  0/5

  คลอเรลล่า ให้อะไรในแต่ละช่วงวัย

  
  จากประสบการ์ณที่เคยขายอาหารเสริมมายาวนานและเป็นคนชอบเฟ้นหาสุดยอดอาหารเสริมจากทั่วทุกมุมโลก FEBICO Organic Chlorella เป็นอาหารเสริมตัวแรกที่ ลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียดายที่ไม่ได้กินก่อนหน้านี้"

  เพราะคลอเรลล่าเป็นอาหารที่ซ่อมแซม ฟื้นฟู ระดับเซล ระดับ DNA และเป็น อาหาจากธรรมชาติตัวเดียวในโลก ที่ดึงสารพิษโลหะหนัก อันเป็นสาเหตของโรคร้ายในมนุษย์นานับประการ "ยิ่งกินก่อน" จึงเป็น หัวใจหลัก ที่ทำให้ร่างกายผู้ที่ทานคลอเรลล่าเป็นประจำ "แก่ช้ากว่า" มนุษย์ปกติทั่วไป

  เพราะยิ่งกินก่อน ตั้งแต่เยาว์วัยแค่ไหน จะยิ่งทำให้มนุษย์ผู้นั้น มีโครงสร้าง DNA ที่แข็งแรง เริ่มต้น เป็นพื้นฐานที่ดี แก่การเจริญเติบโต ต่อไปทั้งชีวิต และ มีร่างกายที่เสื่อมช้า แก่ช้า กว่ามนุษย์ทั่วไป

  คลอเรลล่าให้อะไรแก่ร่างกายมนุษย์ในแต่ละวัย  วัยทารกในครรภ์ - แรกเกิด - ทารก

  วัยที่บอบบางที่สุด เสียงต่อโรค ต่อการพิการทางร่างกาย สติปัญญา ที่สุด เป็นวัยที่ควรได้รับการป้องกันไม่ให้ได้รับพิษโดยเฉพาะจากโลหะหนัก ที่เป็นสาเหตุแห่งการทำลายสมองทารก ซึ่งพบอยู่ทั่วไป ทั้งในอาหาร (อย่างเช่น bluefin tuna) สิ่งของรอบตัว (อย่างเช่นสีทาบ้าน) สามารถเข้ามาสู่ทารกได้ ผ่านทางแม่ (ทั้งตอนอยู่ในครรภ์ และ ทางน้ำนม หลังจากคลอดแล้ว) ดังนั้น การป้องกัน ไม่ให้สารพิษโลหะหนักนี้ เข้าถึงตัวทารก ควรเริ่มป้องกันตั้งแต่ที่แม่ของทารก

  คลอเรลล่า เป็นอาหารจากธรรมชาติเพียงตัวเดียวในโลก ที่สามารถขับพิษโลหะหนัก ออกจากตัวมนุษยได้ แม่จึงสามารถเริ่มทานคลอเรลล่าได้ ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อเป็นการล้างพิษโลหะหนักออกจากร่างกาย และสามารถทานต่อเนื่องแม้ในช่วงตั้งครรภ์และช่วงให้นม เพื่อป้องกันพิษโลหะหนักเข้าไปถึงทารก (ส่วนสำหรับทารก สามารถเริ่มทานคลอเรลล่าเองเพื่อป้องกันพิษโลหะหนักได ้เมื่อเริ่มทานอาหารเสริมอื่นนอกจากนมแม่)


  คลิปวีดีโอสาธิต เมื่อหยดสารปรอท ใส่เซลล์ประสาทสมอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  เอกสารทางวิชาการ พิษของโลหะหนัก ที่พบมากในปัจจุบัน
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427717/

  เอกสารทางวิชาการ คลอเรลล่า คืออาหารธรรมชาติ ที่สามารถล้างพิษ กลุ่มโลหะหนักได้จริง
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3654245/

  คลอเรลล่า คือ พืชธรรมชาติ ที่ชาวญี่ปุ่นเลือกใช้ขับพิษแคดเมี่ยมโรคอิไตอิไต
  https://sbntown.com/forum/threads/35...2668#pt2762668

  กลไกในการดักจับพิษโลหะหนักของคลอเรลล่า
  https://sbntown.com/forum/threads/35...3215#pt2763215


  คลอเรลล่า เป็นอาหารจากธรรมชาติ ที่สามารถปกป้อง ฟื้นฟู แม่และทารกในครรภ์ได้พร้อมกัน
  https://sbntown.com/forum/threads/35...3603#pt2763603


  วัยเด็ก

  ต้องการโปรตีนปริมาณสูงเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต และสารอาหารอื่นๆที่หลากหลายรวมถึงผัก เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง รวมถึงเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านโภชนาการที่ถูกต้องติดตัวเด็กต่อไป

  คลอเรลล่า คือ พืชธรรมชาติ ที่มีโปรตีนสูง (โปรตีนที่คลอเรลล่ามี ยังเป็นโปรตีนระดับเซลล์ ไม่ต้องผ่านการย่อย) จึงทำให้เด็กที่ได้ทานคลอเรลล่าแล้วมีความอยากทานคลอเรลล่าซ้ำอีก จากเงื่อนไขความต้องการโปรตีนของร่างกาย และคลอเรลล่ายังมีสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ รวมถึงรสชาติแบบผัก จึงสามารถให้สารอาหารที่ร่างกายเด็กต้องการ พร้อมกับช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับรสชาติของผัก ทานผักได้ง่ายขึ้น จนมีการวิจัยที่ญี่ปุ่นพบว่า เด็กที่ทานคลอเรลล่าตั้งแต่เล็กจะมีแนวโน้มชอบทานผักมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยทางโภชนาการที่ดี ที่เป็นรากฐานทางสุขภาพที่ดี ติดตัวเด็กต่อไป

  และที่สำคัญ วัยนี้ เป็นช่วงเวลาที่เด็กเริ่มเข้าเรียน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กป่วยบ่อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ที่เชื้อโรคเยอะมากขึ้น พอมีเด็กคนใดคนหนึ่งป่วย จะมีโอกาสสูงมากที่เด็กคนอื่นๆในชั้นเรียน จะป่วยตามด้วย ดังนั้น จึงเป็นเหตุที่ทำให้ เด็กที่เริ่มต้นเข้าเรียนใหม่ๆ แทบจะป่วยอาทิตย์เว้นอาทิตย์ ดังที่ผู้ปกครองหลายๆท่านทราบดี

  การทานคลอเรลล่าอย่างต่อเนื่องในวัยเด็ก นอกจากจะทำให้เด็กสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแล้ว ยังทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นด้วย มีการวิจัยในประเทศญี่ปุ่นพบว่า เด็กที่ทานคลอเรลล่า อย่างต่อเนื่อง จะ เป็นโรคหวัด และ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร "ได้ยากกว่า" เด็กที่ไม่ได้ทาน

  คลอเรลล่า จึงเป็นอาหารจากธรรมชาติ ที่สามารถช่วยลด "อาการเจ็บป่วย" (ที่ คอยบั่นทอน ร่างกาย จิตใจ ไปจนถึงพัฒนาการ) ของเด็กในวัยนี้ได้อย่างมาก

  ข้อมูลงานวิจัย

  Tokuyasu, M.: "Examples of diets for infants' and children's nutritional guidance, and their effect of adding chlorella and C.G.F. to food schedule", Tottori City, Japan: Conference proceddings at the nutritional Illness-Counselling Clinic 1983, see also: Jpn. J. Nutr. (1980) and 1983, 41(5), pages 275-283.
  ข้อมูลเพิ่มเติม

  อะไรคือ โปรตีนระดับเซลล์ ที่พบในคลอเรลล่า
  https://sbntown.com/forum/threads/35...2922#pt2762922

  คลอเรลล่า ช่วยให้เด็กชอบกินผัก ได้อย่างไร
  https://sbntown.com/forum/threads/37...8512#pt2788512

  คลอเรลล่า ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ได้อย่างไร
  https://sbntown.com/forum/threads/37...3980#pt2793980

  รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ผลที่ได้จากการทานคลอเรลล่า ของเด็กและแม่
  https://sbntown.com/forum/threads/37...7227#pt2787227
  วัยรุ่น - วัยกลางคน

  ช่วงวัยนี้ เริ่มจากช่วงวัยรุ่น ที่ร่างกายก้าวพ้นวัยเด็กมาสู่ช่วงโตเต็มวัย ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ที่สุด และเริ่มโรยราหลังจากอายุ 25 ปี ซึ่งสัญญาณของการโรยราของร่างกาย จะเริ่มแสดงให้เห็นชัดเมื่ออายุ 30 ปี เป็นต้นไป และชัดมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน (ช่วงอายุ 45-64 ปี) ช่วงวัยนี้ เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายแข็งแรงที่สุด เราจึงสามารถใช้ร่างกายหนักที่สุด (เข้ามาอยู่ในเมือง ทำงานหนัก นอนน้อย เครียด ทานแต่อาหารที่ชอบ สังสรรค์ ฯลฯ) โดยที่ไม่เห็นสัญญาณความเจ็บป่วยของร่างกายมากนัก

  แต่แท้จริงแล้ว การที่ใช้ร่างกายหนัก ร่างกายจะต้องรับพิษในรูปแบบต่างๆ ทั้งจาก อากาศ อาหาร รวมถึงความเครียด พักผ่อนไม่พอนั้น นั้นส่งผลให้ DNA ของเซลล์ในร่างกายเสียหาย กลายเป็นเซลล์เสื่อม ซึ่งเซลล์เสื่อมจะสะสม จนกลายเป็นความแก่ชรา ในที่สุด

  ในช่วงวัยนี้ จึงเป็นวัยที่เราจะเริ่มเห็นสัญญาณของความแก่ชราของร่างกายเรา อย่างเช่น คอลลาเจนในร่างกายเริ่มลด ผิวพรรณเริ่มเหี่ยว ไม่เต่งตึง เป็นต้น แต่จะเร็วหรือช้านั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาร่างกาย เริ่มตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ที่ DNA ของเซลล์ที่ยังสมบูรณ์อยู่จากวัยเด็ก ไม่ให้เสียหายสะสมมากเกินปกตินั่นเอง

  คลอเรลล่า คือ พืชธรรมชาติ ที่สามารถช่วยร่างกายขับสิ่งพิษได้ ตั้งแต่ในระดับเซลล์ (อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับ) และ ยังสามารถช่วยให้เซลล์ ซ่อมแซม ฟื้นฟู DNA ที่เสียหาย ได้มากขึ้น จากสาเหตุนี้ ผู้ที่ทานคลอเรลล่าอย่างต่อเนื่อง จึง "แก่ช้ากว่า" ผู้ที่ไม่ได้ทาน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ทานมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยแล้ว คลอเรลล่า จะยิ่งทำงานได้ผลมากขึ้น) และ การเริ่มทานคลอเรลล่า ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น หรือ เร็วกว่านั้น (ที่ DNA ยังสมบูรณ์อยู่จากวัยเด็ก) จะยิ่งช่วยรักษา "ความอ่อนเยาว์" ของผู้ทานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  ทำอย่างไรให้ คอลลาเจนยังแน่น เมื่ออายุเกิน 30 ?
  https://sbntown.com/forum/threads/37...8977#pt2788977

  ทำไมการสะสมพิษ ทำให้เครียดง่ายขึ้น และ นอนไม่หลับ ?
  https://sbntown.com/forum/threads/37...6402#pt2786402


  หลังวัยกลางคน - วัยสูงอายุ

  กลุ่มที่สะสมพิษโลหะหนักมากที่สุดจึงเป็นกลุ่มที่เต็มไปด้วยโรคภัยรุนแรงเรื้อรังมากที่สุด และ การทานคลอเรลล่าในช่วงวัยนี้ จึง เป็น ปราการด่านสุดท้าย ที่จะต่ออายุให้คุณได้ยืนยาวขึ้น

  เนื่องจากตลอดอายุขัยมนุษย์แต่ละคนที่ผ่านมา ไม่มีอะไรสามารถเอาพิษโลหะหนักจากออกจากร่างกายมนุษย์ได้ นอกจาก คลอเรลล่า ถ้าคุณไม่เคยทานคลอเรลล่ามาก่อนหน้านี้ แปลว่า ร่างกายคุณจะเต็มไปด้วยพิษจากโลหะหนัก

  ตราบใดที่เรายัง กิน ดื่ม อาศัย ใช้ชีวิต ในโลกปัจจุบัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงพิษโลหะหนักได้ วิธีเดียวที่เราจะทำได้ คงจะมีแต่เพียงการย้อนเวลากลับไปอาศัยในอดีตเมื่อสักพันปีที่แล้ว

  วัยนี้จึงเป็นวัยแห่งการรุมเร้าของทุกโรค และ เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ฟื้นฟูร่างกายจากการเอาพิษโลหะหนักออกได้เป็นโอกาสสุดท้าย เพื่อสามารถต่อชีวิตให้ยืนยาวขึ้น

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  มีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ระบุว่า พบการสะสมของตะกั่วในร่างกายของ ผู้สูงอายุ มากกว่า วัยรุ่น
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11083332

  ตัวอย่างเว็บไซต์ ต่างประเทศ ที่ให้ข้อมูลด้าน การมีอายุยืนยาว ได้แนะนำให้ทานคลอเรลล่า
  http://www.secrets-of-longevity-in-h...lla-facts.html
  https://www.journalofnaturallongevit...ith-chlorella/


  ----------------------------------------------------------------------------------

  เครดิตรูปด้านบน : bastamanography

 2. #2
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  368
  Warning Points:
  0/5

  พื้นที่การเกษตร ที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมี
  รูปจาก http://www.master-ecotoxicology.de/e...s-global-risk/


  จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงเห็นได้ว่า การที่เราอาศัยอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน ที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อยู่ได้อย่างสะดวกสบายนั้น สิ่งที่เราใช้แลกมา คือ เราต้องอยู่ร่วมกับสิ่งพิษที่เป็น "ขยะ" ของกระบวนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้ใช้ ดังนั้น การที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ใช้ นั่นหมายถึง เราได้รับผลพวงของการสร้างสิ่งเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้ว

  (เกี่ยวกับสถานการณ์ PM2.5 และคลอเรลล่า ลิงค์ https://sbntown.com/forum/threads/372858)

  นั่นหมายถึง ร่างกายเรารับสิ่งพิษมาตลอดโดยที่เราเองไม่ทันรู้ตัว โดยเฉพาะสิ่งพิษกลุ่มโลหะหนัก ที่ร่างกายเราขับออกเองไม่ได้ พิษกลุ่มนี้จึงเข้ามาสะสมอยู่ในตัวเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเช่นกัน

  ซึ่ง นี่คือสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของเรา ป่วยด้วยโรคที่เราไม่ควรป่วย เสื่อมในช่วงเวลาที่ยังไม่ควรเสื่อม จนกลายเป็นการ "แก่ก่อนวัย" โดยไม่รู้สาเหตุ

  ดังนั้น หากเรายอมรับ ว่าเราไม่สามารถย้อนเวลาไปอยู่อาศัยในโลกในอดีตเมื่อสักพันปีที่แล้ว เราจึงจำเป็น ต้องมีตัวช่วยที่สามารถขับสิ่งพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายเราออกให้ได้ ซึ่ง คลอเรลล่า คือ อาหารจากธรรมชาติเพียงตัวเดียว ที่มีคุณสมบัตินั้น

  คลอเรลล่า คือ อาหารจากธรรมชาติ ที่จำเป็น สำหรับมนุษย์ยุคนี้ ที่อาศัยอยู่ในโลก ที่ถูกทำให้ปนเปื้อนพิษ ไม่ได้สะอาดเหมือนเดิมอีกแล้ว

  และนี่คือตรรกะและเหตุผล ที่ทำให้คนที่เริ่มรู้จักและทานคลอเรลล่า บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า "เสียดายที่ไม่ได้กินก่อนหน้านี้"

 3. #3
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  368
  Warning Points:
  0/5


  นี่คือตรรกะและเหตุผล ว่า ทำไม ออร์กานิก คลอเรลล่า จากเฟบิโก้ จึงเป็นอาหารที่ #สะอาด #ปลอดภัย ทานได้ตั้งแต่แบเบาะ เริ่มอาหารอย่างอื่นนอกจากนมแม่ได้ (ช่วงอายุประมาณ 6 เดือน) และทานต่อเนื่องได้จนตลอดชีวิต

  "คลอเรลล่า ไม่ใช่อาหารเสริม แต่คือ #อาหารระดับเซลล์ (single cell protein) ที่ทานได้ประจำทุกวัน จากธรรมชาติ 100% ออร์กานิก คลอเรลล่า จากเฟบิโก้ คือ คลอเรลล่า ที่ได้เครื่องหมาย #ออร์แกนิก ระดับโลก จากสถาบัน #USDA และ #Naturland ไม่ตกค้าง"

  เป็นอาหารที่ทานได้ทุกวัน ทุกวัย ทานได้แม้กระทั่ง คนท้อง และ เด็กทารก และในหลายประเทศ บรรจุข้อมูลให้ #คลอเรลล่า เป็นพืชที่ต้องศึกษา และ รับประทานตั้งแต่เด็ก และ #คลอเรลล่าของFEBICO ยิ่งปลอดภัย ด้วยความเป็นอาหารที่ #ปราศจากสารพิษ ตกค้างใดๆ การันตีด้วยมาตรฐานที่สูงสุดในโลก ถึง 2 สถาบัน

  และไม่เคยมีแบรนด์คลอเรลล่าใดในโลก มีมาตรฐานสูงเท่านี้.. มาก่อน
  "ดังนั้น การรับประทานคลอเรลล่า FEBICO จึงเรียกได้ว่า ปลอดภัยกว่าอาหาร..ที่เราทานกันอยู่ทุกวัน ทุกมื้อ อีกค่ะ"


  อาหารที่เราทานๆกัน พืชผักที่ไม่รู้ที่มาของน้ำที่ใช้รดพืชผัก ว่ามาจากไหน ปนเปื้อนอะไร ดินที่เต็มไปด้วยสารเคมี ข้างบนปลูกผัก ข้างล่างโดนทำเป็นเหมืองไม่รู้ตัว..เนื้อสัตว์ ที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนยาเร่งเคมีสารพัด จนรูปร่างตว์บิดเบี้ยวไปหมด นี่ยังไม่นับขั้นตอนในการเก็บ และ ป้องกัน.. ไหนจะยาฆ่าแมลง ไหนจะฟอร์มาลีน สารคงตัวทางอาหารต่างๆ บรรจุลงในผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ ปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตรายต่างๆ อันนี้คือ เบสิกที่เราคุ้นเคย และ เจอทุกวัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  ...แต่เราก็ยังทานกันทุกวัน และอยู่รอดมาได้ แต่ป่วยออดๆแอดๆ แก่ไวบ้างช้าบ้างตามอัตภาพ

  สารตกค้างในอาหารปกติ ที่เราทานกันทุกวัน

  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN ได้แถลงผลการเฝ้าระวังการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผักที่คนไทยนิยมบริโภคมากที่สุด 10 ชนิด พบสารพิษตกค้างในผักเกินมาตรฐานถึง 22.5% กะเพราเจอหนักสุด 62.5%  ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaipan.org/node/793

  ผลตรวจเฝ้าระวังปลาแซลมอนนำเข้าช่วง 3 ปี ไม่พบโลหะหนักปนเปื้อนเกินเกณฑ์ที่กำหนด แต่พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรียเกินเกณฑ์อื้อ คาดปนเปื้อนทั้งจากในธรรมชาติ ขณะแล่ปลาดิบ ใช้มีด เขียง ร่วมกับของดิบอื่น สุขอนามัยคนทำแย่  ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/...%E0%B8%A2.html
  ในขณะที่อาหารอย่างคลอเรลล่า ในบ้านเมืองที่เจริญแล้ว ทานกันได้ ทุกวัน แล้วคลอเรลล่าของเฟบิโก้ ยังได้มาตรฐานการันตี สูงสุดในโลกให้เราอุ่นใจเรื่องการปนเปื้อนอีก ว่า "คลีน" ของแท้ ปราศจากสารพิษ สารเคมีปนเปื้อนใดๆ

  เรียกได้ว่า ถ้าทานอะไร แล้วอาหารเป็นพิษ หยิบคลอเรลล่าทานซะ หรือ ในยามสงครามที่มีแต่ "กัมมันตภาพรังสี" ปนเปื้อนไปหมด จนการกินพืชผักใดๆ ก็เสี่ยง ให้กำคลอเรลล่า FEBICO ติดมือไว้ เพื่อให้ได้มีอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไว้ทานใกล้ตัว และยังช่วยเอา #กัมมันตภาพรังสี ออกจากร่างกายได้อีกด้วย

  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่อยืนยันว่า การทานอาหารเสริมนั้น "ต้องกลัว" เกินเหตุ เพราะจัดได้ว่าเป็นคนละจำพวก กับ คลอเรลล่า

  #อาหารเสริม ที่ขาดมาตรฐานขาดการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางที่ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่ต่างจากการกินสารพิษบั่นทอนชีวิตอย่างช้าๆ


  แต่ "อาหาร อย่างคลอเรลล่า” นั้นแตกต่าง จากตัวมันเองที่เป็น อาหารจากธรรมชาติ 100% มาตรฐานออร์แกนิกสูงที่สุดในโลก มันจึง สะอาด และปลอดภัยกว่าอาหารใดๆ ที่เราทานกันอยู่ทุกวันค่ะ

 4. #4
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  368
  Warning Points:
  0/5


  ติดต่อสั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ร้านค้าออนไลน์ ด้านล่างนี้ (ทุกร้านสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ)


  ผู้ขายที่อยู่ กรุงเทพและปริมณฑล

  ร้าน The best 2 you (คุณตาล) , อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

  "ตาลทานคลอเรลล่าต่อเนื่องตั้งแต่ 16 ก.ย. 58 สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ภูมิแพ้(อากาศ)ใกล้จะหายขาดแล้ว สิวไม่ค่อยขึ้นหน้า และที่หลังสิวหายแล้ว ตาลมีลูกคลอดก่อนกำหนด ให้ลูกกินคลอเรลล่าทุกวัน เพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายออร์แกนิก ระดับโลก จาก USDA และ Naturland มั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้าง สะอาด และปลอดภัย จึงกล้าให้ลูกกิน ลูกแข็งแรงมาก พัฒนาการดี ชอบกินผัก ตาลติดตามอ่านงานวิจัยคลอเรลล่าอยู่ตลอด ยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะ"
  ติดต่อ คุณตาล Inbox : https://m.me/Thebest2you Line ID : luktan69 Tel : 080-1998694 E-Mail : thebest2you@outlook.com

  ร้าน Beauty Skincare by jumjum (คุณจุ๋ม) , เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

  "จากที่แรกๆทาน chlorella เพื่อปรับระบบขับถ่าย ให้ถ่ายง่าย แต่พอทานนานๆ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ไม่ป่วยไม่เป็นหวัดอีกเลย พอเข้าดือนที่ 5 คนทักว่าหน้าเด็ก หน้าใส ปัจจุบันทานมา 8 เดือนแล้วค่ะ สุขภาพดีขึ้นเยอะมากๆ จนอยากทานคลอแเรลล่าตลอดชีวิต จุ๋มมั่นใจว่าปลอดภัยเะราะคลอเรลล่าเป็นพืชธรรมชาติ ที่ทานได้ทุกวันตอนนี้ทั้งแฟน พี่ๆ พ่อแม่ และหลานชายก็ทาน chlorella ทุกวัน ยิ่งหลายชายวัย 4 ขวบกว่าไม่ชอบกินผัก ถ่ายยาก ไม่สบายบ่อย ต้องฝึกให้กินร่างกายจะได้สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลานตลอด หลานก็สุขภาพดีขึ้น ถ่ายง่ายขึ้น ทุกวันนี้จุ๋มยังติดตามอ่านงานวิจัยของคลอเรลล่าอยู่ตลอด หากใครสนใจยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลของคลอเรลล่าทักมาได้ตลอด พร้อมแชร์ประสบการณ์ทานของจุ๋มเองจ้า"
  ติดต่อ คุณจุ๋ม Inbox : เพจ Beauty Skincare by jumjum Line ID : luknujum Tel : 086-8951715

  ร้าน Family Use Shop (คุณอ้อ) , เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

  "ตอนแรกที่แม่อ้อและพ่ออั๋น (สามี) ตัดสินใจทานคลอเรลล่าเพราะอยากขับสารพิษในร่างกาย เพราะรู้ว่าอาหารที่ทานเข้าไปถึงจะล้างทำความสะอาดอย่างไรก็คงตกค้างในร่างกายอยู่ดี เมื่อได้ทานไปก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ร่างกายสดชื่น ไม่เพลียระหว่างวันเพราะกลางคืนจะต้องตื่นมาดูลูกสาวที่ป่วยตลอด ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ เพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายออร์แกนิก ระดับโลก จาก USDA และ Naturland จึงกล้าให้ลูกกินเพราะมีลูกสาวที่ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย เจาะคอและต้องทานอาหารปั่นซึ่งแม่อ้อก็กังวลได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน จึงอยากบำรุงร่างกายด้วยคลอเรลล่า ลูกสุขภาพแข็งแรงดีมาก มีพัฒนาการดี หมอที่ดูแลน้องชมตลอดว่าแม่อ้อดูแลลูกดีมาก ๆ ส่วนลูกสาวคนเล็กก็ไม่ป่วยบ่อยเหมือนก่อนเป็นหวัดนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่กี่วันก็หาย เพราะเค้าต้องไปโรงเรียนเพื่อนบางคนป่วย เราต้องดูแลลูกให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงตลอด ส่วนเรื่องระบบขับถ่ายของทั้งสองคนดีมาก ๆ แม่อ้อยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะ"
  ติดต่อ คุณอ้อ Line ID : @Family use shop Tel : 087-1118721

  ร้าน Looktansecret (คุณตาล) , อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  "เริ่มจากตัวตาลเองก่อน เริ่มทานคลอเรลล่า เดือนมกราคม 2560 เพราะเห็นอ้วนเพื่อนตัวแทนด้วยกันทานแล้วดูหน้าเด็กขึ้น ผิวดีขึ้น ตาลจึงลองทานบ้าง(อยากสวยหน้าเด็กตามเพื่อน) ทานไปประมาณเดือนแรก
  ผลลัพธ์ที่ได้ คืออาการภูมิแพ้ที่ตัวเองเป็นร่างกายดีขึ้นไม่ต้องจามทุกเช้าไม่คันตา ไม่ต้องนอนหายใจข้างเดียว เสมหะน้อยลงมาก หลับลึกสบายขึ้น ขับถ่ายง่ายขึ้น อาการปวดหลังดีขึ้น และ มีคนทักหน้าสดใส จนทำให้สามีเห็นว่าตาลดีขึ้น ทีนี้ทานกันทั้งครอบครัว เพราะลูกสาว2คน เป็นภูมิแพ้เหมือนกัน มีน้ำมูกทุกวัน ทานยาแก้แพ้ทุกวัน ตั้งแต่ลูกสาว 2 คน ทานได้ 1 เดือนแล้ว ผิวที่แพ้เป็นผื่นกลับเรียบเนียนขึ้น เห็นผลได้ชัดเจนว่า ไม่ต้องทานยาแก้แพ้ทุกวัน และลูกๆก็ไม่ต้องทนทรมานกับการล้างจมูกทุกวัน แถมยังประหยัดค่ายาแก้แพ้ค่าน้ำเกลือล้างจมูกไปได้เยอะเลยค่ะ"
  ติดต่อ คุณตาล Line ID : Looktansecret IG : looktansecret Tel : 093-9965979


  ผู้ขายที่อยู่ ภาคตะวันออก

  ร้าน Aounoom Shop (คุณอ้วน) , อ.เมือง จ.ระยอง

  "เมื่อปี 2558 อ้วนมีโอกาสได้รู้จักกับ Chlorella ของ Febico และเห็นว่า เป็นอาหารจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับ USDA และ Naturland จึงเลือกที่จะทานเองและให้แม่ได้ทานด้วยกัน ตอนนั้นหวังแค่เพียงในเรื่องของการขับล้างสารพิษ ขับโลหะหนักออกจากร่างกาย แต่ทานไปทานมากลับมีผลพลอยได้ในเรื่องของความงาม จนใครๆก็ทักว่าสวยขึ้น ดูเด็กลง ทั้งแม่ทั้งลูก อันนี้ละที่ปลื้มที่สุด ปัจจุบันอ้วนก็ยังอ่านและติดตาม อัพเดทงานวิจัยของคลอเรลล่าอยู่ตลอด แวะมาพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์กับอ้วนได้นะคะ"
  ติดต่อ คุณอ้วน Inbox : https://m.me/AounoomShop Line ID : aounoom Tel : 086-9060470

  ร้าน yingAsecret's shop (คุณหญิง) , อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

  "หญิงทานเองแล้วรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยปกติหญิงเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่ไปทำงานประจำในช่วงกลางวัน แล้วตอนกลางคืนก็ยังต้องให้นมลูกด้วยดังนั้น ไม่มีคืนไหนที่จะได้หลับสนิทเลยค่ะ ร่างกายก็จะทรุดโทรมอ่อนเพลีย แต่พอทานเองได้ 1 เดือนก็รู้สึกได้ว่า ร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมือนเมื่อก่อน การขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้น เมื่อเริ่มเห็นผลลัพธ์กับตัวเองจึงได้ให้คุณแม่ อายุ 65 ปี สามีอายุ 36 ปี และลูกสาวอายุ 1.3 ขวบ ที่นอกจากนมแม่แล้วก็ให้ทานคลอเรลล่าเป็นประจำทุกวันโดยทาน 1 เม็ด เช้า 1 เม็ด เย็น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารที่ดีค่ะลูกชอบมากให้เขากัดเคี้ยวทานเองเหมือนขนมเลยค่ะ ลูกสาวแข็งแรงมากนะคะ ตั้งแต่ทานคลอเรลล่ามาไม่เคยป่วยที่จะต้องทานยาเลย เพราะถ้าเป็นหวัดก็หายได้เองค่ะ และระบบขับถ่ายของเขาดีมาก ไม่มีท้องผูก ที่หญิงมั่นใจและยอมรับในคลอเรลล่าและทานกันทั้งครอบครัวเพราะได้เห็นผลลัพธ์จากคนอื่นๆที่ได้ทานต่อเนื่องกันมา 2-3 ปี และหญิงได้ติดตามงามวิจัยมาตลอดและค่อนข้างมั่นใจกับ organic chlorella จาก FEBICO ว่าปลอดภัยจริง จึงตัดสินใจว่าจะทานคอลเรลล่ากันไปเรื่อยๆตลอดเลยค่ะ หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคลอเรลล่าสามารถสอบถามได้นะคะหญิงยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะ"
  ติดต่อ คุณหญิง Inbox : https://facebook.com/yingAsecret/ Line ID : yingrukrae Tel : 086-8595942 E-Mail : ying_benja@hotmail.com


  ผู้ขายที่อยู่ ภาคกลางและตะวันตก

  ร้าน Nich-cha shop (คุณปุ๋ม) , อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

  "ตัวเองและครอบครัวเริ่มทานกันจริงจัง เดือนสิงหาคม 2560 ผลลัพธ์ที่ได้
  - กับตัวเอง เรื่องระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก
  -กับสามี ไม่เพลียระหว่างวัน หลับลึก
  -กับลูกสาว เรื่องภูมิแพ้ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นและการเจริญเติบโต โตกว่าเพื่อนชัดเจน(สูงไวกว่า) ***เรื่องนี้ต้องขยายค่ะจะมาเล่าให้ฟังอิกทีค่ะ***
  -กับพี่สาวน้องสาว รู้สึกผิวหน้าเนียนๆขึ้น ดีขึ้นหลังทาน
  -กับคุณพ่อ ผลการตรวจเลือดความดันที่เคยสูง ลงมาปกติ และค่าอื่นๆดีขึ้นเช่นกัน"
  ติดต่อ คุณปุ๋ม Line ID : lerdlawan IG : nichcha_shop Tel : 089-4519479


  ผู้ขายที่อยู่ ภาคใต้

  ร้าน Famalyshop (คุณฟ้า) , อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

  "ฟ้าเป็นคุณแม่ที่คลอดน้องก่อนกำหนด ลังเลอยู่นานที่จะทานคลอเรลล่า ศึกษาข้อมูลวิชาการทั้งไทยและตั้งประเทศร่วมปี จนในที่สุดเปิดใจทานและให้ลูกชายวัยขวบเศษทานด้วย ผลสำหรับฟ้าและสามีที่เห็นชัด คือ หน้าเด็กลงชัดมาก นอนหลับสนิทขึ้น ไม่เพลีย ส่วนน้องปริญญ์หนุ่มน้อยคลอเรลล่า ตื่นเช้ามาเรียกหาคลอเรลล่าก่อนอย่างอื่น #คลอเรลล่า ทำให้ลูกชายสุดที่รักของแม่ฟ้าชอบทานผัก เรียกหาผักผักทุกครั้งที่ทานข้าว แม่ชื่นใจที่สุด ปัจจุบันครอบครัวเรา 4 คน พ่อ แม่ ลูก (ในท้องอีก 1 ) ยังทานคลอเรลล่าเป็นประจำทุกวัน และเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกตั้งแต่ในครรภ์ ฟ้าจึงเลือกคลอเรลล่าเพื่อเค้า ฟ้ายินดีตอบทุกคำถามจากการศึกษาข้อมูลวิชาการและ ประสบการณ์จริงค่ะ"
  ติดต่อ คุณฟ้า Inbox : https://m.me/Famalyshop หรือ https://web.facebook.com/Famalyshop/messages/ Line ID : fahsaitu Tel : 086-3832442

 5. #5
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  368
  Warning Points:
  0/5


  และยังมีลูกค้าอีกหลายคนที่ได้ผลเหมือนกันค่ะ ที่ในลิงค์นี้ค่ะ

  https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

  และลิงค์นี้จาก #พยาบาลคนสวย

  https://www.facebook.com/permalink.p...&id=1393246721

 6. #6
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  368
  Warning Points:
  0/5


  ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับ ผู้เริ่ม ศึกษา คลอเรลล่า

  คลอเรลล่าคืออะไร https://goo.gl/hF7U8b
  ทำไม ต้องคลอเรลล่า ของเฟบิโก้ https://goo.gl/7WEaVq
  การกิน คลอเรล่าของเฟบิโก้ ปลอดภัยกว่า การกินอาหารเสริม อาหารอื่นๆ อาหารทั่วๆไป ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไร https://goo.gl/6djz4u
  บทความนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิง คุณแม่หลังคลอด "2 สาเหตุหลัก ที่ทำให้คุณ แก่เกินวัย ที่แท้จริง อย่างรวดเร็ว โดยที่คุณยังไม่ทันรู้ตัว" และ คลอเรลล่า ข่วยป้องกัน ปัญหานี้ได้อย่างไร https://goo.gl/xmBqPJ
  คลอเรลล่า เคล็ดลับ ความลับ ความงาม ในมุมมองของ "Rosie Huntington-Whiteley" นักแสดง #Hollywood และเป็น #นางแบบวิคตอเรีย คลอเรลล่า celebritysecret ตัวจริง https://goo.gl/bWCzX9
  คอลลาเจนถึงแน่นขึ้น หลังจากทานคลอเรลล่า อย่างต่อเนื่อง ?? -- ตรรกะ ข้อเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร์ https://goo.gl/EJG6rZ
  อายุ 30 ขึ้นแล้ว คลอเรลล่า ทำให้ คอลลาเจน แน่นขึ้นได้อย่างไร https://goo.gl/mzL7vm
  เมื่อลูกไม่กินผัก ! ทำอย่างไร ให้ลูก "ชอบกินผัก" ? -- สามารถฝึกให้ลูกทานผักได้ ง่ายขึ้น ด้วยการให้ลูกทาน คลอเรลล่า https://goo.gl/XE68gH
  มีการวิจัยพบว่า เด็กที่ทานคลอเรลล่าอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเด็ก "ชอบกินผัก" -- ข้อเท็จจริง ที่อาจเป็นคำตอบสุดท้าย ของคุณ https://goo.gl/3sttQ7
  สุดท้าย บทความที่อยากให้ได้อ่านมากๆ สำหรับ คนที่กำลังตัดสินใจเลือกว่า จะกินคลอเรลล่า

  "สำหรับ ดารา นางแบบ ระดับโลก คลอเรลล่าคือตัวช่วยที่ทำให้ เธอหุ่นดี ผิวสวย หน้าเด็ก แต่สำหรับฉัน..คลอเรลล่าเป็นมากกว่านั้น...!!?" https://goo.gl/tzVLu6

  ข้อมูลอื่นๆ เพิมเติมเกี่ยวกับ คลอเรลล่า คลิ๊กภาพต่างๆ ในอัลบั้มภาพนี้
  https://goo.gl/93EqWC

  หรือ ค้นในลิงค์ค้นหานี้ของกูเกิ้ล
  https://goo.gl/NEgHM1

Comments from Facebook

กระทู้จากการคัดเลือกอัตโนมัติ
1
2
3

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •