SBNTown Digital Service
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: SBNTown Digital Service

 1. #1
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5

  SBNTown Digital Service

  การทำงาน ที่ต้องการขอความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิก
  การสนับสนุนและร่วมกันทำงานเพื่อให้ส่วนค้าขายของชุมชน sbntown แข็งแรง

  หากไม่ได้ความช่วยเหลือร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกชุมชนแห่งนี้จำต้องปิดตัว
  รายละเอียด ความร่วมมือที่อยากได้ในกระทู้ดังกล่าว จากเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาทำการซื้อขายมีดังนี้

  ในส่วนของผู้ที่มาทำการขายขอความร่วมมือดังนี้
  ตากกฎหลักของการค้า ที่แสดงไว้ในกระทู้ กฏทั่วไปในการตั้งกระทู้ค้าขายในชุมชนแห่งนี้ ดังนี้

  กฏหลักทั่วไป

  1. สินค้าที่ขายต้องห้ามผิดกฎหมายและศิลธรรมใดของประเทศไทยแห่งนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

  2. ห้ามเอาเปรียบเพื่อนสมาชิกด้วยกันโดยการ ตั้งกระทู้ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในห้องพูดคุยโดยเด็ดขาด

  3. กระทู้ขาย ต้องมีรูปถ่ายสินค้าจริงของตนเองทุกกระทู้

  4. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับคำบรรยายสินค้าในแต่ละหน้าห้องค้าขาย


  ในส่วนของผู้ที่มาทำการซื้อขอความร่วมมือดังนี้

  ถ้าสามารถเลือกซื้อได้ทีมงานขอสนับสนุนให้ซื้อขายกับสมาชิกที่เป็น TM และได้รับ positive feedback จากลูกค้าแล้วเท่านั้นแต่หากไม่สามารถเลือกได้ขอให้ซื้อกับสมาชิกทีเข้ามาขายที่ไว้ใจได้และตรวจสอบผู้ขายที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยให้ะความปลอดภัยในการซื้อขายและความไว้เนื้อเชื่อใจในการซื้อขายของเพื่อนสมาชิกเองสูงขึ้น

  เราจึงขอความร่วมมือของเพื่อนสมาชิกทั้งส่วนที่เข้ามาขายและซื้อดังนี้
  เพื่อความเข้มเข็งของส่วนค้าขายของชุมชนของเราร่วมกัน  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ให้โอกาสเราได้ทำงานร่วมกัน


  เพิ่มเติมการขอความร่วมมือเพื่อไม่ให้ต้องปิดชุมชนแห่งนี้

  --------------------------------------

  เจตนาในการเปิดห้องแห่งนี้

  เปิดขึ้นเพื่อการทำงานสนับสนุนเพื่อนสมาชิกและหารายได้ที่จะทำให้ชุมชน SBN ของเราดำรงอยู่ได้ต่อไป

  โดยที่ห้อง SBNTown digital service เป็นส่วนงานที่ทางทีมงานและพันธมิตรที่พัฒนาระบบชุมชนร่วมกัน
  พัฒนาระบบและเครื่องมือที่ จะให้บริการสมาชิกเพื่อสนับสนุนสมาชิกในการใช้งานชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืน

  ร่วมถึงการทำงานร่วมกันกับเพื่อนสมาชิกเพื่อหารายได้ให้เพียงพอต่อการทำงานเพื่อดำรงชุมชน SBN ของเราต่อไป

  โดยทุกพื้นที่การใช้งานทั้งส่วนของ ชุมชน SBN เองและชุมชน SBNTown ต้องรักษาไว้ซึ่ง นโยบายหลักของชุมชนทั้งสองดังที่แสดงไว้ในกระทู้ เราจำเป็นต้องปิดเว็บเป็นการถาวร หากสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป ว่า "ให้โอกาสทุกคน ได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ อย่างเท่าเทียมกัน"

  ห้องแห่งนี้จึงเปิดขึ้นเพื่อใช้สื่อสารทำงานร่วมกับสมาชิกทุกคน
  เพื่อให้ทางเราดำรงชุมชนแห่งนี้และรักษานโยบายดังกล่าวให้ได้
  Last edited by Siambrandname Webmaster; 06-28-2010 at 04:56 PM.

 2. #2
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  ในชุมชน SBNTown นโยบายหลักในกาที่แจ้งไว้ในกระทู้ กระทู้เพื่อแนะนำชุมชนแห่งนี้ แก่สมาชิกใหม่ sbntown.com
  ความว่า


  "ให้โอกาสทุกคนได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ อย่างเท่าเทียมกัน"
  และมีแนวทางในการทำงานตามนโยบายหลักใน 3 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ดังนี้

  1. ในส่วนพื้นที่ ที่กระดานพูดคุยสาธารณะ ที่สมาชิกใช้รวมกัน ในการพูดคุย เสียสละแบ่งปันความรู้
  ทางทีมงานจะไม่นำพื้นที่ในส่วนดังกล่าวไปหารายได้โดยเด็ดขาด

  2. ทางทีมงานจะใช้พื้นที่ในส่วนค้าขายเท่านั้น ในการหารายได้เพื่อสนับสนุนให้การทำงานสามารถดำรงอยู่ของชุมชน siambrandname.com และชุมชน sbntown.com

  3. ในส่วนพื้นที่บุคคล (Blog)ของสมาชิกแต่ละบุคคล ทางทีมงานจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้เพื่อนสมาชิกทุกคนที่อาศัยในชุมชนแห่งนี้ สามารถใช้พื้นที่ส่วนบุคคลดังกล่าว ในการหารายได้ ได้ต่อไป โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการหารายได้ของเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น แม้ว่าจะเป็นการใช้บริการจากระบบชุมชนแห่งนี้ ทางชุมชน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางรายได้ของเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ส่วนบุคคล ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

  แปลว่า รายได้ 100% ที่เกิดขึ้นจากการสร้างบล๊อกของเพื่อนสมาชิกจะเป็นของเพื่อนสมาชิกทั้ง 100% [/COLOR]

  แห่งนี้จึงต้องปฎิบัตินโยบายหลักทั้งสามข้อนี้ให้เป็นจริงให้ได้ จึงจะทำให้การดำรงชุมชนแห่งนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปได้

 3. #3
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  ซึ่งแนวทางที่จะทำให้นโยบายหลักทั้งสามเป็นจริงได้ เราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อ สนับสนุนในขอบเขตงานดังต่อไปนี้

  พื้นที่ค้าขายของชุมชน(SBNTown commerce)
  การประกอบการของเพื่อนสมาชิก(SBNTown Business network)

  ตลอดจนการตอบเทนน้ำใจจากการที่เพื่อนสมาชิก
  ร่วมสละเวลามาพูดคุยโดยเจตนาดีต่อกัน (SBNTown Variety Community) และ
  แบ่งปั่นความรู้ให้แก่กันในชุมชนแห่งนี้(SBNTown All Reviews)


  ซึ่งระบบและเครื่องมือต่างๆ ทางเราจะนำมาเสนอให้เพื่อนสมาชิกรับทราบและได้ใช้งานในกระทู้ต่อๆไปครับ

  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ได้ทำงานเพื่อสร้างชุมชน SBN ร่วมกัน

 4. #4
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  เครื่องมือและบริการ ที่เพิ่ม
  1. TookTeesood.com


  2. TookTeesood Hotel  เข้าไปเยียมชมและใช้บริการกันไ้ครับ
  ขอบคุณครับ
  Last edited by Siambrandname Webmaster; 06-24-2010 at 06:16 PM.

 5. #5
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  กระทู้ การทำงาน ที่ต้องการความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิก
  การสนับสนุนและร่วมกันทำงานเพื่อให้ส่วนค้าขายของชุมชน sbntown แข็งแรง

  หากไม่ได้ความช่วยเหลือร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกชุมชนแห่งนี้จำต้องปิดตัว
  รายละเอียด ความร่วมมือที่อยากได้ในกระทู้ดังกล่าว จากเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาทำการซื้อขายมีดังนี้

  ในส่วนของผู้ที่มาทำการขายขอความร่วมมือดังนี้
  ตากกฎหลักของการค้า ที่แสดงไว้ในกระทู้ กฏทั่วไปในการตั้งกระทู้ค้าขายในชุมชนแห่งนี้ ดังนี้

  กฏหลักทั่วไป

  1. สินค้าที่ขายต้องห้ามผิดกฎหมายและศิลธรรมใดของประเทศไทยแห่งนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

  2. ห้ามเอาเปรียบเพื่อนสมาชิกด้วยกันโดยการ ตั้งกระทู้ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในห้องพูดคุยโดยเด็ดขาด

  3. กระทู้ขาย ต้องมีรูปถ่ายสินค้าจริงของตนเองทุกกระทู้

  4. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับคำบรรยายสินค้าในแต่ละหน้าห้องค้าขาย


  ในส่วนของผู้ที่มาทำการซื้อขอความร่วมมือดังนี้

  ถ้าสามารถเลือกซื้อได้ทีมงานขอสนับสนุนให้ซื้อขายกับสมาชิกที่เป็น TM และได้รับ positive feedback จากลูกค้าแล้วเท่านั้นแต่หากไม่สามารถเลือกได้ขอให้ซื้อกับสมาชิกทีเข้ามาขายที่ไว้ใจได้และตรวจสอบผู้ขายที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยให้ะความปลอดภัยในการซื้อขายและความไว้เนื้อเชื่อใจในการซื้อขายของเพื่อนสมาชิกเองสูงขึ้น

  เราจึงขอความร่วมมือของเพื่อนสมาชิกทั้งส่วนที่เข้ามาขายและซื้อดังนี้
  เพื่อความเข้มเข็งของส่วนค้าขายของชุมชนของเราร่วมกัน  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ให้โอกาสเราได้ทำงานร่วมกัน
  Last edited by Siambrandname Webmaster; 06-28-2010 at 12:14 AM.

 6. #6
  warong's Avatar
  warong is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  beside u
  Posts
  346
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  รับทราบและปฏิบัติตามนะคะ ยังไงจะมาอัพเดตเรื่อย ๆ คร้า

 7. #7
  namwann is offline Trusted Member
  Join Date
  May 2010
  Posts
  8
  Warning Points:
  0/5
  พร้อมปฏิบัติตามค่ะ

 8. #8
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  ขอบคุณครับ คุณ warong และคุณ namwann

  ตอนนี้ทางเราได้เพิ่มอีก 1 มาตรการในการแก้ปัญหาและเป็นอีกบริการให้เพื่อนสมาชิก
  เปิดให้เพื่อนสมาชิกมีสิทธิ์ในการลงแบนเนอร์ อ่านรายละเอียดได้ในกระทู้
  เปิดประมูล sbntown banner โดยระบบรวมคะแนนเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคน

 9. #9
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  ขอบคุณครับ คุณ warong และคุณ namwann

  ตอนนี้ทางเราได้เพิ่มอีก 1 มาตรการในการแก้ปัญหาและเป็นอีกบริการให้เพื่อนสมาชิก
  เปิดให้เพื่อนสมาชิกมีสิทธิ์ในการลงแบนเนอร์ อ่านรายละเอียดได้ในกระทู้
  เปิดประมูล sbntown banner โดยระบบรวมคะแนนเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคน

 10. #10
  warong's Avatar
  warong is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  beside u
  Posts
  346
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  เข้าไปดูแล้วอะคะ แต่คิดว่าไม่สามารถ เพราะเป็น สมาชิกมา จะ 2 ปีแหละ แต่ไม่เคยได้คะแนนเลยอะ แต่ก้อไม่เคยทำผิดกฎนะคะ ลูกค้าส่วนมากจะโทรมาชมเองมากกว่าหรือไม่ก้อโพสชมที่หน้าเพจอะ แย่จัง

Page 1 of 2 1 2 LastLast
กระทู้จากการคัดเลือกอัตโนมัติ
1
2
3

Similar Threads

 1. Replies: 963
  Last Post: 09-01-2019, 11:06 PM
 2. Banner T A S K O Trust Management Service
  By itasian in forum Business Social Groups ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการของเพื่อนสมาชิก
  Replies: 3
  Last Post: 07-22-2010, 10:33 PM
 3. Logo T A S K O Trust Management Service
  By itasian in forum Business Social Groups ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการของเพื่อนสมาชิก
  Replies: 9
  Last Post: 07-14-2010, 07:21 PM
 4. Launderette Garden >> The first perfect combination of Laundry service & Cafe & Dining กระเป๋าเปื้อนมาซักกับเราได้ค่ะ
  By puma in forum ฺีBusiness Review สำหรับกิจการที่ไม่ใช่ค้าขายออนไลน์เป็นหลัก
  Replies: 3
  Last Post: 04-25-2010, 12:10 AM
 5. TM: make up service ของ Elizabeth Arden / facial treadment ของ Clarins / Treatment ผิวหน้าของ Jurlique /Gift Voucher at circle restaurant
  By ogazzang in forum ตั๋ว-บัตร บัตรของขวัญ ทัวร์ (ท่องเที่ยว)การเดินทางและยานพาหนะให้เช่า
  Replies: 0
  Last Post: 03-18-2010, 10:55 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •