เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนค่าแฟกซ์ ได้ถึง 30-90%

พูดคุยเกี่ยวกับ บริการส่งแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เน็ต SarapanFax.com ที่จะช่วยลดต้นทุนในการรับ-ส่งแฟกซ์ ได้ถึง 30-90% โดย

- ไม่ต้องมีเครื่องแฟกซ์
- ไม่ต้องใช้กระดาษในการรับ-ส่งแฟกซ์
- ไม่ต้องเสียค่าทางไกล ในการส่งแฟกซ์ข้ามจังหวัด (ค่าบริการส่งแฟกซ์ครั้งละ 2 บาท ทั่วประเทศไทย)

เพื่อนๆ สามารถ สอบถาม เสนอแนะ พูดคุย เกี่ยวกับ บริการการรับส่งแฟกซ์ผ่านอินเตอร์เน็ต SarapanFax.com ได้ที่กรุ๊ปนี้นะครับ ขอบคุณครับ

Group Discussions

    • Replies 9
    Siambrandname Webmaster
    06-15-2010 06:21 PM Go to last post
Showing Discussions 8 of 8