เกี่ยวกับ องค์กร Business Infrastructure Technology

เกี่ยวกับ องค์กร Business Infrastructure Technology

กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
 1. bit
  bit
  ความเป็นมาขององค์กร

  บริษัท บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2006 โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน การให้บริการ Application ที่สนับสนุนการทำธุรกิจ ผ่านอินเตอร์เน็ต ของประเทศ


  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ขอบคุณรูปจาก http://pr.ku.ac.th

  โดยเริ่มต้นก่อตั้งบริษัทฯ ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผ่าน อาจารย์ ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ในปี 2008 หลังจาก บริษัทฯ ผ่านช่วงบ่มเพาะธุรกิจ บริษัทฯ ได้ทำการย้ายสำนักงาน ออกจาก ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตั้งยัง บ้านเลขที่ 67/60 ม.6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

  กรอบคิด และปรัชญา การบริหารองค์กร

  บริษัท บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับ และเริ่มใช้กรอบคิด และปรัชญา ในการบริหารองค์กร ตามแนวทาง "การสร้างงาน ในวิถีมีหัวใจ" จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน ในปี 2008 (อ่านเรื่องราว ช่วงที่เริ่มได้รับ กรอบคิด และปรัชญา ในการบริหารองค์กร จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน ได้ >>คลิ๊กที่นี่<<)


  "กรอบคิด บริษัท A และ บริษัท B" หนึ่งในความรู้ที่นำมาใช้ จาก หนังสือ "ความจริง ที่ทำให้รวย"
  (อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม เกี่ยวกับหนังสือ >>คลิ๊กที่นี่<<)

  ซึ่ง ใช้ความรู้หลัก ที่ใช้ในการบริหารองค์กร เป็นความรู้เดียวกันกับ ความรู้ที่เขียนไว้ ในหนังสือ "ความจริง ที่ทำให้รวย" ของ คุณเอกราช จันทร์ดอน (อ่านเรื่องราว ที่เริ่มต้นใช้ความรู้ จากหนังสือ "ความจริง ที่ทำให้รวย" >>คลิ๊กที่นี่<<)

  งาน และ ผลิตภัณฑ์ ที่องค์กร รับผิดชอบ

  บริษัท บิสิเนสอินฟราสรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจ ที่รับผิดชอบงาน ด้านพัฒนาเทคโนโลยี วิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก ซึ่ง งานที่องค์กรรับผิดชอบ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะงาน คือ  ขอบคุณรูปจาก http://urcorp.net/index.html
  • การออกแบบและสร้าง ระบบเซิร์ฟเวอร์
   การออกแบบ และสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์ ที่สามารถรองรับ ความต้องการการใช้งานทั้งหมดที่เข้ามา โดยที่ยังสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการของระบบเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด   ขอบคุณรูปจาก http://th.w3support.net/index.php?db=so&id=1185272

  • การออกแบบและสร้าง โครงสร้างระบบซอฟต์แวร์และอัลกอริทึม
   การออกแบบและสร้างโครงสร้างของซอฟต์แวร์และอัลกอริทึ่ม ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ โดยใช้ทรัพยากรของระบบเซิร์ฟเวอร์ น้อยที่สุด   ขอบคุณรูปจาก http://www.patentlyapple.com/patentl...-app-more.html

  • การออกแบบและสร้าง ซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและกราฟฟิก
   การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อผู้ใช้งานและกราฟฟิก ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้ง่าย และทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบซอฟต์แวร์ ตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ของบริษัท คือ ระบบบริการแฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์ Sarapanfax.com ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2008 ซึ่ง ปัจจุบัน Sarapanfax.com เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแฟกซ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ในประเทศไทย

  ปัจจุบัน กำลังขยายงาน และสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ อีก 2 ตัว ซึ่งจะสามารถ ออกให้บริการได้ ในช่วงปี 2012


  นำมาจากลิงค์ http://sarapanfax.com/about_us.php ครับ
Results 1 to 1 of 1