เปิดประมูล sbntown banner โดยระบบรวมคะแนนเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคน
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 34

Thread: เปิดประมูล sbntown banner โดยระบบรวมคะแนนเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคน

 1. #1
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5

  เปิดประมูล sbntown banner โดยระบบรวมคะแนนเพื่อความเท่าเทียมกันทุกคน

  ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับเพื่อนสมาชิกผู้สนใจครับ

  Quote Originally Posted by Siambrandname Webmaster View Post
  โอกาสงามๆ ของเพื่อนสมาชิกที่พร้อมแล้วที่จะสร้าง Brand Image ของตนเอง
  สิทธิ์นี้มีไว้ให้สำหรับเพื่อนสมาชิก ในระบบ SBN เท่านั้น

  โอกาสสำหรับสมาชิกผู้ค้าขายในระบบชุมชน SBN ที่ต้องการทำ Brand Image ภายในระบบชุมชน SBN เพื่อให้เพื่อนสมาชิกรับทราบถึงความพร้อมของ กิจการ ธุรกิจ หรือ แบรนด์ของตนเอง

  โดยการประมูลเพื่อลงแบนเนอร์ในทุกกระทู้ประจำห้องค้าขายแต่ละหมวดในชุมชน SBNTown ซึ่งจะมีแบนเนอร์เพียงแค่สองตำแหน่งต่อกระทู้เท่านั้น

  การลงแบนเนอร์ในระบบชุมชน SBN จึงเป็นการสร้าง Brand Image ซึ่งไม่เหมือน การลงโฆษณาแบนเนอร์หรือโฆษณาอินเตอร์เน็ตในที่อื่นๆ ซึ่งมีหลายแบนเนอร์ต่อหน้าเว็บ การลงแบนเนอร์ลักษณะดังกล่าวจึงเป็นได้เพียงแค่การทำ Brand awareness ของสินค้าเท่านั้นเอง ไม่สามารถก่อให้เกิด Brand Image ของสินค้าได้

  โอกาสพิเศษที่เพื่อนสมาชิก SBN ทุกคนมีสิทธิื์เท่าเทียมกัน

  *ไม่มีการขายแบนเนอร์ให้บริษัทธุรกิจข้างนอกที่ไม่ใช้เพื่อนสมาชิกในระบบชุมชน SBN เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกเท่านั้น

  อ่านรายละเอียดได้ในกระทู้ ระเบียบวิธีการประมูลและราคาเริ่มต้นของ SBNTown Banner
  แก้ไขเพิ่มเติม ประชาสัมพันธ์ 12/7/53

  ------------
  Quote Originally Posted by Siambrandname Webmaster View Post
  แจ้งกำหนดกาลเรื่องการประมูล ในกระทู้
  กำหนดกาล เรื่องการประมูล SBNTown Banner
  แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดกาล 6/7/53
  -----------


  จากสถานการณ์ ของปัญหาที่ได้ชี้แจงในกระทู้นี้
  เราจำเป็นต้องปิดเว็บเป็นการถาวร หากสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป

  และ การดำเนินการแก้ปัญหาที่ได้ชี้แจงเป็นระยะตลอดมาในกระทู้นี้
  เตรียมปรับเปลี่ยนเว็บ SIAMBRANDNAME.COM ติดตามและ ทำงานร่วมกัน


  และในปัจจุบันทางชุมชนแห่งนี้ยังมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชุมชน
  (รายละเีอียดค่าใช้จ่ายอ่านได้ในกระทู้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางเทคนิค ของ Siambrandname.com ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา)

  ทางเราจึงต้องหารายได้เพิ่มเิติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ชี้แจงไว้ในกระทู้
  การสนับสนุนและร่วมกันทำงานเพื่อให้ส่วนค้าขายของชุมชน sbntown แข็งแรง


  จึงเห็นควรเปิดการหารายได้ จากการติดตั้งแบนเนอร์เฉพาะในส่วนค้าขายโดยการประมูล
  และยังคงไว้ซึ่งหลักการ ที่ทำงานร่วมกันกับสมาชิกในชุมชนเพื่อให้ส่วนค้าขายของชุมชนแห่งนี้แข็งแรง

  และให้โอกาสทุกคน ได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ อย่างเท่าเทียมกัน

  การประมูลเพื่อประกาศโฆษณาในชุมชนแห่งนี้
  จึงสงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะสมาชิกที่สมัครไว้ในระบบชุมชน SBN เท่านั้น
  ซึ่งหมายร่วมถึง ชุมชน SBN และ SBNTOWN


  บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกไม่มีสิทธิ์ ในการประมูล เพื่อโฆษณาแบนเนอร์ในตำแหน่งดังกล่าว


  โดยการประมูลจะพิจารณาจากคะแนนที่สมาชิกมีช่วยร่วมในการรักษาดูแลชุมชนแห่งนี้
  และจำนวนเงินที่สมาชิกยืนประมูล


  เงื่อนไขการประมูลและตำแหน่งที่ติดตั้งของแบนเนอร์จะแจ้งให้ทราบโดยละเอียดในความคิดเห็นถัดไป
  Last edited by Siambrandname Webmaster; 08-17-2011 at 09:02 PM.

 2. #2
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  รายละเอียดวิธีการประมูล

  ระยะเวลารอบในการประมูล
  แบนเนอร์เพื่อให้เกิดโอกาสกับสมาชิกได้ทั่วถึงที่สุด
  กำหนดรอบการประมูลแบนเนอร์ ไว้เดือนละ 1 ครั้ง

  เงื่อนไขการประมูล

  ผู้มีสิทธิ์ ในการประมูลเพื่อติดตั้งแบนเนอร์
  สมาชิกทุกคนที่สมัครในระบบชุมชน sbn
  ทั้งชุมชน sbn และ sbntown

  เงื่อนไขการคิดคะแนนในการประมูล

  คะแนนของสมาชิกในการประมูลจะคิดจากผลรวมของคะแนนสองส่วนคือ

  ส่วน ที่ 1 จากความมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและพัฒนาชุมชน

  ให้น้ำหนักคะแนน 60 ส่วน โดยคะแนนในส่วนนี้ ทำการจัดเก็บโดยระบบจากผ่านการใช้เครื่องมือของเพื่อนสมาชิกจากทั้งสองชุมชน โดยนำคะแนน มาเรียงลำดับคะแนนที่โดยบ่งบอกให้ทราบว่าสมาชิกคนนั้น ๆ อยู่ในระดับที่เท่าใดเมื่อเทียบจาก 100 คน (ค่าเปอร์เซ็นไทล์) โดยสมาชิกที่อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ได้คะแนนสูงสุดจะได้คะแนนในส่วนนี้ เต็ม 60 คะแนน และไล่เรียงลำดับ คะแนน ลดลั่น กันลงมาตามลำดับ

  คะแนนในส่วนที่ 2 คิดโดยวิธีเดียวกัน แต่ มาจากเงินที่เพื่อนสมาชิกยืนประมูลเพื่อติดตั้งแบนเนอร์ในส่วนของห้องต่างๆ
  โดยการประมูลแบนเนอร์จะแยกเป็นห้องต่างๆ และแยกเป็นตำแหน่ง

  โดยที่ราคา ของแต่ละห้อง แต่ละตำแหน่ง ที่เริ่มต้นประมูลมีราคากลางที่ไม่เท่ากัน ขึ้นกับจำนวนเพื่อนสมาิชกที่เข้าดูในแต่ละห้อง

  เมื่อเพื่อนสมาชิกยืนประมูลในตำแหน่งและในห้องต่างๆ แล้วนั้น ทางเราจะนำจำนวนเงินที่เพื่อนสมาชิกยืนประมูล
  มาจัดอันดับวิธีการเช่นเดียวกันกับคะแนนในส่วนที่ 1 โดยคะแนนในส่วนนี้ของเพื่อนสมาชิกมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน

  เมื่อได้คะแนน ของทั้งสองส่วน จึงนำมารวมกัน เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน
  เพื่อนสมาชิกคนใด ที่มีคะแนน สูงสุดก็จะได้สิทธิ์ในการติดตั้งแบนเนอร์ในห้องนั้นๆ

  ซึ่งแปลว่าการคิดเช่นนี้ เพื่อนสมาชิก ที่มีคะแนนจากการดูแลและร่วมพัฒนาชุมชน
  ก็มีสิทธิ์การชนะประมูลเช่นกัน โดยที่ไม่ต้องใช้เงินในการประมูลสูงสุด
  ซึ่งอาจชนะได้โดยการประมูลเพียงแค่เงินประมูลขั้นต่ำสุดเท่าราคากลางการประมูลในตำแหน่งนั้นๆ ก็ได้

  หรือในกรณีหากไม่มีใครยืนประมูลด้วยเงินหรือผู้ที่ยืนประมูลด้วยเงินสูงสุดไม่มีแต้มคะแนน
  จากการช่วยดูแลและพัฒนาชุมชนเลย ผู้ที่ประมูลก็สามารถชนะได้โดยไม่ต้องยืนเงิน
  หรือเงินที่ยืนประมูลไม่ต้องถึงค่าเงินขั้นต่ำได้ด้วยซ้ำ

  แต่หากในกรณี ไม่มีผู้ประมูลที่มีคะแนนจากการช่วยดูแลและพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประมูลเลย
  ผู้ที่ยืนเงินประมูลจะได้สิทธิ์ในการติดตั้งแบนเนอร์ต้องยืนสูงกว่าหรือเท่ากับเงินขั้นต่ำ
  หากไม่ถึงจะถือว่าการประมูลนั้นเป็นโมฆะ

  เพราะทางเราได้ให้น้ำหนักในการดูแลและร่วมพัฒนามีน้ำหนักสูงกว่าการประมูลโดยใช้เพียงแต่เงินอย่างเดียว

  หมายเหตุเงื่อนไขพิเศษชั่วคราวในการประมูลช่วงนี้

  ทั้งนี้ เมื่อระบบคะแนนสามารถทำงานได้เรียบร้อยแล้วทางเราจะดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าวโดยทันที่

  แต่ในช่วงนี้เนื่องด้วย การทำงานของระบบดังกล่าวยังไม่เรียบร้อย
  และทางเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหารายได้เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อดำรงอยู่ของชุมชนแห่งนี้ต่อไป
  ตามได้ที่ชี้แจงไว้แล้วนั้น ทางเราจึงจำต้อง เปิดประมูลโดยใช้คะแนนจากส่วนของจำนวนเงินในการประมูลก่อนชั่วคราว

  เืมื่อสถานการณ์ปกติและระบบจัดเก็บคะแนนสมบูรณ์ทั้งสองชุมชนแล้วทางเราจะ
  ดำเนินการใช้เงื่อนไขประมูลตามที่แจ้งโดยทันที

  ห้องและ ตำแหน่งต่างๆ ที่จะติดตั้งแบนเนอร์จะแจ้งให้ทราบในความคิดเห็นต่อไป
  Last edited by Siambrandname Webmaster; 06-30-2010 at 05:08 PM.

 3. #3
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  8,389
  Blog Entries
  9
  Warning Points:
  0/5
  ประกาศเพิ่มเติมเรื่องขนาดแบนเนอร์

  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกยิ่งขึ้นในการประชาสัมพันธ์
  ทางเราจึง กำหนดให้เพื่อนสมาชิกสามารถ กำหนดขนาดแบนเนอร์ของตนเองได้โดย
  มีขอบเขตของขนาดกำหนดให้ดังนี้

  ขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 728 x 90 pixel ถึง สูงสุดไม่เกิน 728 x 180
  ดังตัวอย่างนี้

  ขนาดเริ่มต้น
  ขนาดสูงสุด


  จึงแจ้งเพื่อนสมาชิกให้รับทราบโอกาสนี้ทั่วกัน

  ขอบคุณครับ

  แก้ไข เรื่องเพิ่มเติมขนาดของแบนเนอร์
  ----------------------------

  ห้องและ ตำแหน่งต่างๆ ที่จะติดตั้งแบนเนอร์

  ตำแหน่งที่จะติดตั้งแบนเนอร์
  แบนเนอร์จะติดตั้งสองตำแหน่งดังนี้

  1. ตำแหน่งส่วนบนของหน้ากระทู้ในแต่ละห้อง  2. ตำแหน่งส่วนล่างของหน้ากระทู้ในแต่ละห้อง  โดยแบนเนอร์จะถูกติดตั้งในห้องต่างๆ ต่อไปนี้
  หากในกรณีที่ในรอบเดือนนั้นไม่มีแบนเนอร์ในตำแหน่งหรือห้องใด ที่ไม่มีสมาชิกฃนะการประมูล
  ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการนำ โฆษณาของ google มาลงในตำแหน่งดังกล่าว
  หรือใช้เพื่อโปรโมทเว็บไซด์อื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในระบบชุมชนเพื่อสนับสนุนการหารายได้
  เพื่อให้สามารถทำงานดำรงชุมชนนี้ได้ต่อไป

  ทั้งนี้ รายละเอียดราคากลางของแต่ละห้องแต่ละตำแหน่ง
  และเวลาที่จะเริ่มให้ประมูลรอบเดือนแรกจะแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบในโอกาสต่อไป ครับ

  เพื่อความโปร่งใสในการทำงานทางเราจะรายงานผลคะแนนของการประมูลให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบทุกรอบเดือน

  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนที่สร้างโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกัน

  ขอบคุณครับ
  Last edited by Siambrandname Webmaster; 07-15-2010 at 12:51 PM.

 4. #4
  laceidea's Avatar
  laceidea is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  7,783
  Warning Points:
  0/5
  รับทราบจ๊ะ

  ขอบคุณทีมงานที่น่ารักด้วยนะคะ ^^
  Korean Accessories By LaceIdea ^^

 5. #5
  valentino is offline Banned
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  3,258
  Blog Entries
  2
  Warning Points:
  0/5
  เยี่ยมมากเลยค่ะ แล้วแบนเนอร์ต้องทำเองมั้ยค้า

 6. #6
  sweetpattnuszy is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  53
  Warning Points:
  0/5
  รับทราบค่ะ ดีจังเลยมีกิจกรรมดีๆค่ะ
  THX....SBN
  THX....SBN
  THX....SBN

  + S I A M B R A N D N A M E +

 7. #7
  gift4luck's Avatar
  gift4luck is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  926
  Warning Points:
  0/5
  รับทราบค่า

 8. #8
  summer's Avatar
  summer is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  25
  Warning Points:
  0/5
  รับทราบครับผม
  ยังไม่รวย "อยู่อย่างรวย" ไม่มีวันรวย
  ยังไม่จน "อยู่อย่างจน" ไม่มีวันจน


  BB: 20E8CD96

  080-0078988

 9. #9
  Ani's Avatar
  Ani is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  4,564
  Warning Points:
  0/5
  รับทราบค่ะ น่าสนใจดี ขอเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ด้วยคน อิอิ

  เริ่มเมื่อไหร่ค่ะ

 10. #10
  itasian's Avatar
  itasian is offline Trusted Member
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,394
  Blog Entries
  5
  Warning Points:
  0/5
  ดีจังเลยครับ ขอบคุณนโยบายนี้ครับ

Page 1 of 4 1 2 3 ... LastLast
กระทู้จากการคัดเลือกอัตโนมัติ
1
2
3

Similar Threads

 1. Replies: 992
  Last Post: 01-10-2019, 10:45 PM
 2. Replies: 2
  Last Post: 09-14-2013, 08:58 PM
 3. กำหนดกาล เรื่องการประมูล SBNTown Banner
  By Siambrandname Webmaster in forum SBNTown Digital Service
  Replies: 14
  Last Post: 09-11-2011, 05:33 PM
 4. Banner T A S K O Trust Management Service
  By itasian in forum Business Social Groups ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบการของเพื่อนสมาชิก
  Replies: 3
  Last Post: 07-22-2010, 10:33 PM
 5. มีใครรับทำ Banner บ้างค่ะ
  By KoOoB in forum MARS; Study, Work, Sport, Travel ความก้าวหน้า กีฬา ท่องเที่ยว
  Replies: 1
  Last Post: 11-12-2007, 11:20 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •