ในยุคสมัยที่ค่ารักษาพยาบาลมีราคาสูงขึ้นทุกวัน การมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเป็นประเภทประกันที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น บทความนี้เป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับมือใหม่ ที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกันสุขภาพเหมาจ่าย


อะไรคือประกันสุขภาพเหมาจ่าย ?
ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเป็นประเภทประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องมีวงเงินจำกัด ผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย vs ประกันสุขภาพแบบเบี้ยทดแทน
ประกันสุขภาพแบบเบี้ยทดแทนจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ผู้เอาประกันต้องเก็บใบเสร็จและเอกสารต่างๆ ไว้เพื่อเบิกเงินกับบริษัทประกัน

ข้อดีของประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ความคุ้มครองที่ครอบคลุม : ประกันให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่หลากหลาย รวมถึงค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ฯลฯ
ความยืดหยุ่น : ผู้เอาประกันสามารถเลือกแผนประกันที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณได้
สะดวกสบาย : ผู้เอาประกันสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า
หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล : ประกันสุขภาพเหมาจ่ายช่วยให้ผู้เอาประกันไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่สูง

ข้อจำกัดที่ควรรู้
เบี้ยประกันสูง : เบี้ยประกันของประกันสุขภาพจะสูงกว่าประกันสุขภาพแบบเบี้ยทดแทน
มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี: แม้ว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะไม่มีวงเงินจำกัด แต่จะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี
อาจมีข้อจำกัดในการเลือกรักษา : ผู้เอาประกันอาจต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันเท่านั้น

ใครควรมีประกันสุขภาพเหมาจ่าย ?
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรง
บุคคลที่มีครอบครัว
บุคคลที่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุม
บุคคลที่ต้องการความสะดวกสบาย

เคล็ดลับในการเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ประเมินความต้องการ
ไลฟ์สไตล์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ ? มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงทางพันธุกรรมหรือไม่?
แผนครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวกี่คน ? เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือไม่ ?
สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้เท่าไหร่ ?

เปรียบเทียบแผนประกัน
ปัจจุบันมีบริษัทประกันที่เสนอประกันสุขภาพเหมาจ่ายมากมายแต่ละบริษัทมีแผนประกันและเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปี ค่าเบี้ยประกันและบริการเสริมต่าง ๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

อ่านรายละเอียดกรมธรรม์
อ่านรายละเอียดความคุ้มครองอย่างละเอียด ตรวจสอบว่าอะไรบ้างที่รวมและไม่รวมในความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์อย่างละเอียด

เปรียบเทียบแผนประกันต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
พิจารณาจากความต้องการ งบประมาณ และความคุ้มครอง และเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

การมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ดี จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถใช้เคล็ดลับเหล่านี้ เพื่อช่วยให้คุณเลือกประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เหมาะกับคุณมากที่สุด