Prior’s Court โรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติกในเมือง Berkshire ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ได้นำเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือชุดหูฟัง VR มาใช้ในโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนก็ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้ เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กนักเรียนแต่ละคนด้วยผู้ที่มีอาการออทิสติกมักจะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่และสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ยาก แต่ชุดหูฟัง VR นี้จะช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่นคนที่สวมชุดหูฟัง VR จะสามารถมองเห็นสถานที่ต่างๆ ได้ถึง 360 องศาในขณะที่หันหลังกลับ และยังได้ยินเสียงของสถานที่นั้นๆ ได้อีกด้วยครูผู้สอนที่โรงเรียน Prior’s Court ใช้ VR เพื่อแนะนำให้เด็กๆ ได้รู้จักกับสถานการณ์ต่างๆ เช่นการไปห้างสรรพสินค้าหรือการขึ้นเครื่องบิน โดยสามารถทำได้อย่างปลอดภัยในชั้นเรียนNuno Guerreiro ครูสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน Prior’s Court บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่า เด็กๆ ในโรงเรียนล้วนมีปัญหาด้านการรับรู้ ดังนั้นการไปยังสถานที่ที่วุ่นวายมากๆ อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัด และว่าการไปอยู่ในสถานที่แปลกใหม่นั้น อาจเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่มีอาการออทิสติก เพราะพวกเขาจะชอบในสิ่งที่คุ้นเคย และชอบในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันโรงเรียน Prior’s Court ดูแลเยาวชนที่มีอาการออทิซึมรุนแรง 95 คน ซึ่งบางคนไม่สามารถพูดหรือสื่อสารความต้องการของพวกเขาได้เลยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหวังว่าการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ จะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกดีขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของตนอ่านเพิ่มเติม>>slotxo