ทำความรู้จักกับธุรกิจให้เช่าสินสอด

ให้เช่าสินสอดธุรกิจช่วยคู่รักยามแต่งงานสำหรับหลายคู่รักที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว คงต้องปาดเหงื่อเมื่อใกล้แต่งงาน เพราะการจัดงานแต่งงานหนึ่งงานนั้นต้องใช้ต้นทุนจำนวนมาก ซึ่งบางคู่ที่มีความขัดคล่องหรือมีปัญหาเรื่องเงินคงจะต้องคิดหนักกับค่าสินสอด และค่าจัดงานแต่ง แต่ทุกอย่างจะง่ายขึ้นด้วยธุรกิจให้เช่าสินสอดซึ่งธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมาดูกัน

อะไรที่ทำให้เกิดธุรกิจให้เช่าสินสอด?
ธุรกิจให้เช่าสินสอดนั้นน่าจะเกิดขึ้นมาประมาณ 2 ถึง 3 ปี ซึ่งจัดเป็นธุรกิจใหม่ ที่ช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการบางท่านได้มาก ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เช่าสินสอด รายหนึ่ง ได้บอกเหตุผลของการประกอบกิจการประเภทนี้ว่า สังคมไทยให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องหน้าตาทางสังคมจะแต่งงานแต่ละครั้งคู่รักบางคู่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเป็นเงินสินสอด เป็นเหตุให้คิดว่าถ้าทำธุรกิจให้เช่าสินสอดน่าจะดี

จากเหตุผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเงินสินสอดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมได้จึงทำให้คู่รักหลายรายให้ความสำคัญกับการมีเงินสินสอดจำนวนมากในงานแต่งงานของตน

ธุรกิจให้เช่าสินสอดกับความนิยมเช่าทรัพย์สินประเภทไหนเป็นเงินสอด
คู่รักที่ใช้บริการธุรกิจให้เช่าสินสอดจะนิยมเช่าสินสอดที่เป็นทรัพย์สินประเภท
เงินสด
ทองคำแท่ง

ส่วนราคาค่าเช่านั้นอ้างอิงจากธุรกิจให้เช่าสินสอดรายหนึ่งซึ่งมีราคาให้เช่าสินสอด ดังนี้
เงินสด ค่าเช่า เริ่มต้นที่ 35,000 บาท โดยวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ทองคำแท่งหนักแท่งละ 10 บาท คิดค่าเช่าแท่งละ 5,000 บาท
โดยวิธีการเช่าสินสอดนั้นผู้ใช่บริการเช่าสินสอดจะต้องแจ้งวัน เวลาและสถานที่จัดงานแต่ง ต่อจากนั้นต้องแจ้งความต้องการว่าต้องการสินสอดประเภทไหน และเท่าไหร่ โดยทางบริษัทให้เช่าสินสอดจะตรวจสอบคิวว่าว่างตรงกันหรือไม่ หากว่างจะให้ลูกค้าโอนมัดจำมาครึ่งหนึ่งของราคาค่าเช่าทั้งหมด โดยลูกค้าต้องส่งภาพบัตรประชาชน และภาพการ์ดแต่งงานให้ จากนั้นจะทำสัญญาส่งให้ลูกค้า เสร็จแล้วจะนัดเจอกันเพื่อเซ็นสัญญาตัวจริง โดยตัวสินสอดทางบริษัทจะนำไปให้ที่งานด้วยตัวเอง เป็นเหมือนแขกมาร่วมงานคนหนึ่ง และอยู่จนเสร็จพิธีเพื่อรับสินสอดให้เช่ากลับเป็นอันเสร็จสิ้น

ธุรกิจบริการให้เช่าสินสอดทองหมั้นสำหรับงานแต่งงานจึงเป็นหนึ่งธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างรายได้จากงานแต่งงาน ซึ่งการที่ธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้ แสดงให้เห็นว่า คนไทยให้ความสำคัญกับเงินสินสอด ที่ต้องให้ตอบแทนครอบครัวฝ่ายเจ้าสาวที่ได้นำพาลูกสาวของเขามาแต่งงานเป็นคู่ครอง ซึ่งสินสอดก็อาจอยู่ในในฐานะของเครื่องแสดงฐานะทางสังคมได้ด้วย ทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้เกิดธุรกิจให้เช่าสินสอด