อาหารญี่ปุ่นในปัจจุบันนั้นเพื่อนๆคิดว่ามัน
ถูกสุขลักษณะหรือไม่ครับ อย่างในร้านอาหารที่
เป็นแบรนด์ดังราคาแพงยังมีการตรวจพบสิ่งแปลก
ปลอมในอาหารกันบ้างเลยครับ แล้วที่เราเห็นตาม
ตลาดนัดที่ขายแบบถูกๆ ประกอบกับทำเเล้วมาวาง
ทิ้งไว้โดยไม่ได้อยู่ในที่ๆ มีการรักษาอุณหภูมิแต่อย่างใด
ทำให้ผมมีคำถามในใจว่ามันถูกสุขลักษณะหรือไม่ครับ
https://918kissyou.com/%e0%b9%80%e0%...8%a5%e0%b8%b2/