กระทู้ของคุณ ผิดกฏของชุมชน SBNTown.com

ครั้งต่อไป กรุณาอ่านกฏให้รอบคอบ ก่อนทำการ post กระทู้ครับ
แต้มเตือน จะลบอัตโนมัตหากภายใน เวลา 3 เดือนไม่มีการทำผิดอีกเลย
และ แต้มเตือนสูงสุดที่ จะเตือนคือ 5 แต้ม หาก โดนเตือน ครบ 5 แต้มจะถูกแบนอัตโนมัตโดยทันที

ทั้งนี้ระบบ เตือนการทำผิดกฎ เป็นระบบอัตโนมัตตามความเห็นชอบ ของสมาชิกที่ช่วยกันดูแลชุมชน
และ รักษากฎ ชุมชนที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

หากว่าไม่ได้ทำผิดกฎร้ายแรงชองชุมชน เช่น ขายของปลอม หรือ ใช้หลายแอคเคา
ไม่ต้องกังวลกับคะแนนเตือนนะครับ แต้มที่เตือน ระบบของเราออกแบบมาให้ "แต้มเตือน" มีไว้เพื่อ "เตือน" ครับ

เพราะในการออกแบบระบบเราเชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ ไม่ได้มีเจตนาจะทำผิดกฎุ
จึงสร้างระบบมาเพื่อให้ทุกคน ได้แก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดครับ

โดยที่ ทุกคนสามารถช่วยกัน ดูแลชุมชนได้ด้วยตนเองครับ

สมาชิกสามารถเข้าไปอ่านกระทู้ กรอบความคิด ขอบเขต และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระบบ Community Justice
เพื่อ การทำงานร่วมกัน ในการสร้างชุมชนแห่งนี้ ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน ให้เป็นชุมชนที่น่าอาศัยและัเอื้อประโยชน์ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับ

และชุมชนแห่งนี้จะเป็นชุมชนที่น่าอาศัยสำหรับสมาชิกทุกคน
หากสมาชิกช่วยกัน ระวัง และ พยายามช่วยกัน รักษากฎ
เพื่อเป็นการช่วยกัน ดูแล ชุมชน ที่เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน

ขอบคุณมากครับ สำหรับความพยายามเป็นผู้ร่วมอาศัยที่ดีของชุมชนครับ


กฏ ของชุมชน SBNTown.com



กฏข้อที่ 5) ตั้งกระทู้ขายในส่วนค้าขายให้ตรงหมวด และหากสินค้าบางชนิดอยู่ได้มากกว่า 1 หมวดก็ต้องเขียนคำประกาศขายให้ตรงกับคุณสมบัติในหมวดนั้นๆ