โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ดอกไม้จัดใจ.... โคริงกะ” ศิลปะบำบัด ปรับความคิด จิตใจเบิกบาน ฟังการบรรยายและชมสาธิตการจัดดอกไม้ จาก อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท ประธานมูลนิธิโรงเรียนอนุบาลบ้านรัก ในวันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ โทร 0-2216-9555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพรวิภา คเชนทร์ชัย (ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์)

โทร 0-2216-9555 : 085-311-2255หรือ

https://www.facebook.com/TheTwinTowersHotelBangkok