Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Results 1 to 5 of 5

Thread: กระทู้เพื่อแนะนำชุมชนแห่งนี้ แก่สมาชิกใหม่ sbntown.com

 1. #1
  Join Date
  May 2010
  Posts
  27
  Warning Points:
  0/5

  กระทู้เพื่อแนะนำชุมชนแห่งนี้ แก่สมาชิกใหม่ sbntown.com

  ชุมชนแห่งนี้เริ่มต้นขึ้น จากความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกในชุมชน siambrandname.com
  เพื่อการรักษาให้ชุมชน siambrandname.com ได้สามารถดำรงอยู่ต่อไป

  โดยรักษา เจตนาหลักของผู้ก่อตั้งและเพื่อนสมาชิกที่ เสียสละแบ่งปั่นความรู้ ให้เกิดชุมชน siambrandname.com ขึ้นมา

  โดยการคงอยู่ของชุมชน siambrandname.com นั้น ต้องรักษาซึ่งนโยบายและเงื่อนไขหลักที่ได้ให้สัญญาไว้กับสมาชิกทุกคน ดังนี้

  "ให้โอกาสทุกคนได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ อย่างเท่าเทียมกัน" และ ห้ามหารายได้จากชุมชนที่เกิด จากความชอบ ความสนใจ และการเสียสละ แบ่งปันความรู้ ของเพื่อนสมาชิก โดยเด็ดขาด

  ตามรายละเอียดในกระทู้ เราจำเป็นต้องปิดเว็บเป็นการถาวร หากสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป

  ดังนั้นการจัดตั้งชุมชนแห่งนี้ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อการหารายได้ให้ชุมชน siambrandname.com ดำรงอยู่ได้ต่อไป

  และทางชุมชน sbntown.com แห่งนี้ ได้นำแนวทางนโยบายที่ดี ที่เป็นเหตุแห่งความเจริญของชุมชน siambrandname.com
  มาดำเนินการใช้ในชุมชนแห่งนี้ต่อไป โดยที่มีนโยบายหลักดังนี้

  "ให้โอกาสทุกคนได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ อย่างเท่าเทียมกัน"
  และมีแนวทางในการทำงานตามนโยบายหลักใน 3 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายได้ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ดังนี้

  1. ในส่วนพื้นที่ ที่กระดานพูดคุยสาธารณะ ที่สมาชิกใช้รวมกัน ในการพูดคุย เสียสละแบ่งปันความรู้
  ทางทีมงานจะไม่นำพื้นที่ในส่วนดังกล่าวไปหารายได้โดยเด็ดขาด

  2. ทางทีมงานจะใช้พื้นที่ในส่วนค้าขายเท่านั้น ในการหารายได้เพื่อสนับสนุนให้การทำงานสามารถดำรงอยู่ของชุมชน siambrandname.com และชุมชน sbntown.com

  3. ในส่วนพื้นที่บุคคล (Blog)ของสมาชิกแต่ละบุคคล ทางทีมงานจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้เพื่อนสมาชิกทุกคนที่อาศัยในชุมชนแห่งนี้ สามารถใช้พื้นที่ส่วนบุคคลดังกล่าว ในการหารายได้ ได้ต่อไป โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการหารายได้ของเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น แม้ว่าจะเป็นการใช้บริการจากระบบชุมชนแห่งนี้ ทางชุมชน จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางรายได้ของเพื่อนสมาชิกในพื้นที่ส่วนบุคคล ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

  แปลว่ารายได้ 100% ที่เกิดขึ้นจากการสร้างบล๊อกของเพื่อนสมาชิกจะเป็นของเพื่อนสมาชิกทั้ง 100% แม้ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือในระบบชุมชนแห่งนี้ก็ตาม เพราะเราเชื่อว่า การเสียสละ แบ่งปันความรู้ของเพื่อนสมาชิก เป็นเหตุให้ชุมชนแห่งนี้ สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้

  และทางเราเชื่อในนโยบายที่ว่าให้ทุกคนมีโอกาสอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งนี้อย่างเท่าเทียม

  การเปิดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสามารถใช้พื้นที่ส่วนบุคคลดังกล่าวในการหารายได้นั้น
  เป็นการตัดสินใจ ที่ถูกต้องภายใต้ นโยบายดังกล่าว แม้ว่าจะยากลำบากในการดำเนินงานก็ตาม

  ทางเราเชื่อว่า หลักปฏิบัติงสามข้อนี้จากนโยบายหลักของชุมชนแห่งนี้ที่เราเลือกอาศัยร่วมกัน
  จะเป็นเหตุให้เราและสมาชิกที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้ ได้ทำงานร่วมกัน
  เพื่อรักษาเจตนาของการก่อเกิดชุมชนแห่งนี้ต่อไป

  ขอบคุณสมาชิก Siambrandname.com ทุกคนที่เลือกให้เราได้ทำงานด้วยกัน

  SBNTown Webmaster
  Thanks orungshop, 13eking ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้
  Like poksinsin ถูกใจ ข้อความนี้ ที่สุด

 2. #2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  27
  Warning Points:
  0/5
  กฏหลักที่สำคัญสำหรับสมาชิกทุกคนที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้

  ชุมชนแห่งนี้ไม่ยินดี ไม่ยินยอม ไม่สนับสนน ให้มีการใช้ ระบบหรือเครื่องมือใดๆ ในชุมชนแห่งนี้ เพื่อการกระทำผิดต่อกฎหมายและศิลธรรมที่ดีงามของประเทศนี้ที่เราอาศัยร่วมกัน ทั้งนี้หากสมาชิกเข้ามาใช้งาน ชุมชนแห่งนี้ แสดงว่า รับรู้ เข้าใจ และยอมรับ ในกฏหลักข้อนี้ทุกคน


  พบเห็นแอคเคาใดกระทำผิดกฎหลักนี้สามารถแจ้งได้ในกระทู้
  แจ้งพบเห็นกระทู้ใด ที่เข้าข่าย มีความผิด“พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550"

  หรือหากพบเห็นการกระทำใดๆ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรแจ้งได้ในกระทู้นี้
  แจ้งพบเห็นกระทู้ใดที่เข้าข่ายมีความผิด “ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร”
  Thanks orungshop, 13eking ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 3. #3
  Join Date
  May 2010
  Posts
  27
  Warning Points:
  0/5
  ส่วนวิธีการใช้ระบบและเครื่องมือต่างๆเบื้องต้น อ่านได้จากกระทู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ครับ  เนื่องด้วยชุมชนแห่งนี้ใช้ระบบและเครื่องมือเดียวกับชุมชน Siambrandname.com คู่มือเพื่อใช้งานเครื่องมือต่างๆ เพื่อนสมาชิกสมาชิกสามารถหาอ่านเพิ่มเติม ได้จากห้อง คู่มือการใช้งานเวบไซด์ จากชาวสยามแบรนด์เนม อย่าลืมขอบคุณเพื่อนสมาชิกชุมชนsiambrandname.com ด้วยนะครับ
  Thanks orungshop, bubby, 13eking ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 4. #4
  Join Date
  May 2010
  Posts
  27
  Warning Points:
  0/5
  ภาพรวมของพื้นที่ที่สมาชิกมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์สาระหรือเลือกซื้อขายในชุมชนแห่งนี้

  ชุมชนแห่งนี้ ประกอบด้วยพื้นที่ใหญ่ๆ อยู่ 4 พื้นที่ ซึ่งทั้ง 4 พื้นที่ดังกล่าวจะมาจากส่วนกระดานพูดคุย  ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 พื้นที่ใหญ่ดังนี้

  1. SBNTown All Reviews ; Knowledge Sharing  2. SBNTown Variety Community ; Discussion & Social Group  3. SBNTown Business network; Opportunity  4. SBNTown commerce ; Entrepreneurship


  sbntown.com ไม่มีพื้นที่ขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมทุกระดับ ต้องลงขายที่ www.siambrandname.com เท่านั้น
  ซึ่งข้อมูลกระทู้ต่างๆ ในกระดานพูดคุยทั้ง 4 ส่วนจะถูกนำไปเสนอในส่วนหน้าเว็บ

  เพื่อนสมาชิกสามารถ ดูกระทู้น่าสนใจต่างๆ จากส่วนนำเสนอหน้าเว็บได้โดยการคลิ๊กตรงเมนูด้านบนของเว็บ
  ซึ่งจะเป็นทางลัดพาเพื่อนๆ ไปยังกระทู้ต่างๆ ในส่วนของเว็บบอร์ด  แต่หากเพื่อนสมาชิกชอบอ่านดูเรื่องราวทั้งหมดตรงไปทางเว็บบอร์ดได้เลยครับ
  ซึ่งเพื่อนสมาชิกสามารถเข้าไปพูดคุยหรือตั้งกระทู้แบ่งปันได้ตามสดวกและเหมาะสมกับพื้นที่ทั้ง 4 ที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

  ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เลือกอาศัยในชุมชนแห่งนี้ร่วมกัน
  Thanks 13eking ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 5. #5
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  253
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้ร่วมกันได้ที่กระทู้

  กระทู้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับชุมชนแห่งใหม่ของเรา
  Thanks 13eking ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

Similar Threads

 1. ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ ที่ลงขายใน SBNTown ค่า
  By nekkojang in forum พูดคุยทั่วไปและพูดคุยเพื่อร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ที่ได้จากการซื้อขาย
  Replies: 3
  Last Post: 06-08-2021, 02:33 PM
 2. การสนับสนุนและร่วมกันทำงานเพื่อให้ส่วนค้าขายของชุมชน sbntown แข็งแรง
  By Siambrandname Webmaster in forum พูดคุยทั่วไปและพูดคุยเพื่อร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ที่ได้จากการซื้อขาย
  Replies: 37
  Last Post: 06-08-2021, 02:30 PM
 3. เปิด SBNTown.com ทดลองใช้งานชุมชนแห่งใหม่
  By Siambrandname Webmaster in forum Town Hall สถานที่ปรึกษาหารือในการสร้างและพัฒนาชุมชน sbntown
  Replies: 48
  Last Post: 05-07-2021, 02:02 PM
 4. SBNTown Digital Service
  By Siambrandname Webmaster in forum SBNTown Digital Service
  Replies: 12
  Last Post: 04-27-2021, 02:43 PM
 5. Replies: 1023
  Last Post: 04-27-2021, 01:54 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •