เนื้อหาสาระในชุมชนแห่งนี้ ล้วนเกิดขึ้นจากเพื่อนสมาชิกทุกคน ที่อาศัยอยู่ร่้วมกันในชุมชนแห่งนี้ สร้างสรรค์ขึ้นมา คลิ๊กที่นี่
ศึกษาเพื่อเป็นสมาชิก ร่วมสร้างสรรค์สาระดีๆ หรือเลือก ซื้อ ขาย อย่างสุจริต ในชุมชนแห่งนี้. ตัดสินใจสมัครได้ที่นี่ register
เพื่อให้สามารถเขียน ตั้งกระทู้ ประกาศ ข้อความต่างๆ ในชุมชนแ่หงนี้ได้ ตามส่วนต่างๆที่แบ่งไว้ในส่วนของ Forum (เว็บบอร์ด).

ขอบเขตของสินค้าที่สามารถประกาศขายได้ในหมวดนี้

ของที่เป็นเครื่องเขียน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ของใช้ในสำนักงานและโรงเรียน


ประเภทของสินค้า ที่อยู่ในขอบเขตของสินค้าในหมวดนี้ทั้งหมด

อุปกรณ์เครื่องเีขียน อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์จัดการงานเอกสาร งานโรงเรียน


ตัวอย่างสินค้า

แฟ้มใส่เอกสาร กล่องใส่แฟ้ม
ปากกาแบบต่างๆ ดินสอแบบต่างๆ
อุปกรณ์เย็บกระดาษ อุปกรณ์จัดหมวดเอกสาร
กระดาษ สมุด เครื่องคิดเลข
เป็นต้น


ข้อห้าม สำหรับการประกาศขายสินค้าในหมวดนี้

ห้ามไม่ให้ ทำการประกาศขาย สินค้า หรือ บริการใดๆ ที่ผิดต่อ กฎหมาย หรือ ศิลธรรมอันดีของสังคมที่เราอาศัยร่วมกัน ในที่นี้สังคมที่เราอาศัยร่วมกันคือ ประเทศไทย กฎหมายของประเทศไทยและศิลธรรมของชาวไทย

ทั้งนี้สมาชิกที่เข้ามาประกาศขายสินค้าในหมวดนี้ สามารถ แนะนำ เสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อรักษาประโยชน์และอนาคตร่วมกัน ของชุมชนแห่งนี้ได้

หมายเหตุ ชุมชนแห่งนี้ เกิดขึ้นเพื่อ รักษาและดำรงชุมชน Siambrandame.com ไว้เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนที่เกิดจากสมาชิก เสียสละ แบ่งปันความรู้ และ รับผิดชอบต่ออนาคตของชุมชนร่วมกัน เพื่อ "ให้โอกาสทุกคนได้อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ อย่างเท่าเทียมกัน" และห้ามหารายได้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ในกระทู้ "เราจำเป็นต้องปิดเว็บเป็นการถาวร หากสถานการณ์ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป" ในชุมชน Siambrandname.com


ดูกระทู้ทั้งหมดในหมวดนี้ >>>คลิ๊กที่นี่<<<ขอบคุณรูปประกอบจากลิงค์

http://www.inkrediblecartridges.com/stationery.php
http://www.townofeagle.org/index.aspx?NID=295
http://www.ellisofficesupply.com/sw/...2/OSE/1/SWID/1
http://www.thecorporategroupllc.com/...tenance/?p=204
http://www.apples4theteacher.com/hol...pply-list.html