ขายชะมด 1 คู่ ตัวประมาณ เท่าๆ แมวค่ะ ขายคู่ละ 10000 บาท เพิ่งเลิกกินนมไม่นานเท่าไรนะค่ะ ติดต่อเบอร์ 088 1555 711 และ 087 219 -1234 ค่ะ

อยู่นครสวรรค์นะค่ะ มารับเองต่อรองราคาได้น๊าค่ะ