Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Page 1 of 2 1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 11

Thread: "คิดเป็นก่อนทำเป็น" เพื่อการทำงานเป็น ชุดความรู้ และกระบวนการคิด จากหนังสือดี มีหัวใจ สู่ อุดมศึกษา ไทย ผ่านการทำงานร่วมกับ องค์กร คนก้าวหน้า

 1. #1
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  จากหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่  และได้มีการทำงานผ่านการเรียนรู้ ร่วมกัน กับองค์กร คนก้าวหน้า  ทำให้เราได้หลักสูตร "คิดเป็นก่อนทำเป็น" เพื่อการทำงานเป็น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการนำความรู้ และหลักการต่างๆในหนังสือ "ความลับของคน" ที่ได้รับการคัดสรรค์ ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought) โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia


  อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในกระทู้ "ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  สู่รูปธรรมในการลงมือทำอย่างถูกต้องเพื่อการทำงานเป็น

  พัฒนาการและรายละเอียดการถ่ายทอดหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดตามได้ในกระทู้ "คิดเป็นก่อนทำเป็น" เพื่อการทำงานเป็น จากความรับผิดชอบ สู่ การสร้างความรู้ เพื่อความก้าวหน้า ขององค์กรคนก้าวหน้า

  และข้อนำรายละเอียดในกระทู้ดังกล่าว มาให้อ่านในโพสต่อๆ ไป


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 2. #2
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  จากพันธะกิจที่ทำร่วมกัน ระหว่างระบบธุรกิจ มีหัวใจ และองค์กร คนก้าวหน้า การจะทำงานให้สำเร็จตามความรับผิดชอบ ในพันธะกิจดังกล่าวนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องทำ ให้สำเร็จให้ได้ คือ การเกิดขึ้น ของความพยายาม ในการ ถ่ายทอด ความรู้ ที่ได้สร้างขึ้น จาก สิ่งที่ได้เรียนรู้ แล้ว อย่างเป็นรูปธรรม ของ ทั้งองค์กรในระบบธุรกิจ มีหัวใจ และ องค์กรพันธมิตร (สามารถ อ่าน งานบางส่วน ที่เป็นการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นรูปธรรมให้หน่วยงานอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้ในกระทู้ “ความจริงที่ถูกต้อง” สู่ การปฏิบัติ Innovative Business Practice หลักสูตรถ่ายทอดการสร้างงานผ่านโครงสร้างอุดมศึกษาไทย)


  กระทู้ นี้ จะเป็นกระทู้ที่รวบรวม พัฒนาการ จนได้มาซึ่ง หลักสูตร ที่ถ่ายทอด อย่างเป็นรูปธรรม ขององค์กรคนก้าวหน้า
  การถ่ายทอด ทัำกษะ "คิดเป็นก่อนทำเป็น" เพื่อการทำงานเป็น โดย องค์กร คนก้าวหน้า  จะนำเรื่องราวพัฒนาการในการสร้างความรู้ สำหรับ การถ่ายทอดหลักสูตรดังกล่าว
  ตลอดจน หน่วยงาน บุคคล กลุ่ม บุึคคล ผู้ได้รับ การถ่ายทอด หลักสูตร นี้แล้ว

  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 3. #3
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเริ่มทำงานกันครั้งแรกในการ สร้างความรู้เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสม สำหรับการทำงานร่วมกัน ระหว่างคนก้าวหน้า เกิดขึ้นครั้งแรกคือ
  การอบรมโครงการ การฝึกอบรมหลักสูตร "ทายาทธุรกิจ" หัวข้อ ทักษะการทำงานเพื่อการสืบทอดธุรกิจ(ธุรกิจเกษตร)  อ่านรายละเอียดในกระทู้ ทักษะการทำงานเพื่อการสืบทอดธุรกิจ(ธุรกิจเกษตร) ในเว็บชุมชน คนก้าวหน้า

  การเรียนรู้ในครั้งแรกนั้น ทำให้ทำให้ผู้นำองค์กรคนก้าวหน้าเกิดความเชื่อมั่นว่า ความรู้สมัยใหม่ ที่ทางองค์กรคนก้าวหน้ามีนั้นมีโอกาสที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจภาคการเกษตรได้ และ ในส่วนของระบบธูรกิจมีหัวใจ ยังไม่สามารถ หาได้ว่า อะไรคือข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันในการถ่ายทอดชุดความรู้ ในช่วงเวลาอันสั้น ผ่านองค์กรคนก้าวหน้า

  ในเหตุการณ์ครั้งนี้ คุณเอกราช จันทร์ดอน ได้เลือก นำความรู้ จากชุดความรู้ในหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย" ถ่ายทอดแก่ ผู้เข้ารับการรับฟัง

  ซึ่งปัญหาที่เจอคือ หาก ผู้เข้าร่วมที่ยังไม่เคยผ่านการบริหารองค์กร และเจอข้อจำกัด วิธีคิดแบบเดิม* ไม่สามารถ ยอมรับและเข้าใจ จนรู้สึกจริงได้ว่า ชุดความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในการบริหารธุรกิจแบบดังเดิม ซึ่ง ปัญหานี้ ทางคุณเอกราช ได้ตั้งสมมติฐานไว้ จึง นำชุดความรู้ อีกบางส่วนที่เกี่ยวข้องโดย ตรงกับการบริหาร ธุรกิจ โดยตรง เผยแพร่ด้วยในครั้งนี้ นอกเหนือจากช ชุดความรู้ ที่เป็น กรอบสำหรับปรัชญา เศรษฐกิจ สมัยใหม่ ทีไม่ใช่ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ให้ไว้ ในหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย"

  (หมายเหตุ* วิธีคิดแบบเดิม คือ ตามกรอบความคิดเก่า ก่อนจะมีการค้นพบกรอบความคิดใหม่ที่ได้บันทึกในหนังสือ "ความลับของคน" และได้รับการยืนยันผ่านการคัดสรรคเข้าหมวด “New Thought” (ความคิดใหม่)โดยห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลียโดยการเลือกบรรจุเข้าไปในหมวดดังกล่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในกระทู้ “ความคิดใหม่ของโลก” หนึ่งใน 66 เล่มจากทั่วโลก ในรอบ300 ปีที่ผ่านมา....!!! )
  *** หมายเหตุ การได้เรียนรู้ ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อน ที่จะจัดตั้ง บริษัท คนก้าวหน้า ซึ่งการเรียนรู้ในขณะนั้น ประธานกรรมการบริษัท คนก้าวหน้า คุณ ไพโรจน์ ภู่ต้อง ทำงานเป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 4. #4
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่สอง เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ ทำให้รู้ว่า สามารถ ถ่ายทอดทักษะ เบื้องต้นที่สำคัญในการคิด ได้โดยไม่ต้องถ่ายทอดทักษะ การสร้างความรู้ก่อนได้ และเห็นพื้นที่ ที่สำคัญมากของคนก้าวหน้าที่สามารถช่วยเหลือในการทำงานของ องค์กรอื่นๆ ได้ คือ ทักษะที่เกิดจากการทำงาน ที่รับผิดชอบในวิชาชีพ วิศวอุตสาหการ ของคุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้นำองค์กรคนก้าวหน้า และ คุณไพโรจน์ ก็เห็นด้วยกับคุณค่า และความสำคัญของทักษะนี้ ของตนด้วยเช่นกัน

  และในการทำงานร่วมกัน ครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างความรู้ เพื่อหาหลักสูตร ที่จะทำงานร่วมกันระหว่างระบบธุรกิจมีหัวใจและองค์กรคนก้าวหน้า ในการถ่ายทอดทักษะการทำงาน สู่องค์กรอื่นๆต่อไป
  *** หมายเหตุ การได้เรียนรู้ ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อน ที่จะจัดตั้ง บริษัท คนก้าวหน้า ซึ่งการเรียนรู้ในขณะนั้น ประธานกรรมการบริษัท คนก้าวหน้า คุณ ไพโรจน์ ภู่ต้อง ทำงานเป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 5. #5
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่สาม 6 มิถุนายน 53เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ น้องนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการที่ต้องไปทำงานขายร่วมกับโครงการหลวง

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ ทางระบบธุรกิจมีหัวใจ ได้มีความพยายามถ่ายทักษะ สร้างความรู้ ร่วมกับการถ่ายทอด ความรู้ที่สำคัญในการทำงานจากองค์กรค์คนก้าวหน้า และในการทำงานร่วมกัน ครั้งนี้ ทำให้ เกิดสมมติฐาน ว่า ในช่วงเวลาอันสั้น ไม่สามารถ ถ่ายทักษะ การสร้างความรู้ ให้สอดคล้อง กับ การถ่ายความรู้ที่สำคัญในการทำงานร่วมกับ องค์กรคนก้าวหน้าได้  ทางคุณเอกราช จันทร์ดอน จึง ตั้งขอสังเกตไว้และ เตรียมนำไปปรับใช้ในการถ่ายทอดในครั้งต่อไป ซึ่งจะมีในวันรุ่งขึ้นหลังจากการถ่ายทอดในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลตะวันออก โดยความพยายามในการหาลูกค้ารายสุดท้าย โดย ตนเองขององค์กรคนก้าวหน้า โดยความพยายาม ของคุณ นิคม เฟื่องเกษม ในความช่วยเหลือและสนับสนุน โดย คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้นำและผู้เอื้ออำนวยในองค์กรคนก้าวหน้า

  ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญใน ภารกิจที่ 1 : การถ่ายทอดทักษะจากการสร้างความรู้ของคนก้าวหน้า ขององค์กรคนก้าวหน้ายิ่งนัก
  *** หมายเหตุ การได้เรียนรู้ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่เกิดขึ้นหลังจัดตั้ง บริษัท คนก้าวหน้า แล้วซึ่งการเรียนรู้ในขณะนั้น คุณ ไพโรจน์ ภู่ต้อง ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทำงาน ในหน้าที่ ประธานกรรมการบริษัท คนก้าวหน้า

  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 6. #6
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่สี่ 7-8 มิถุนายน 53 เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ น้องนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลตะวันออก

  อ่านรายละเอียดในกระทู้ ผลงานการฝึกอบรมทักษะการทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมางคลตะวันออก ในเว็บชุมชน คนก้าวหน้า

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ในการเรียนรู้ครั้งนี้ ทำให้ทางคนก้าวหน้าเห็นคุณค่าและความเป็นไปได้ ของ ทักษะ การคิดในส่วนของ Conceptual Thinking ที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาและคนทำงานเพื่อให้ได้ ก้าวหน้า มากกว่าทำงานได้ สู่ทำงานเป็น  ในส่วนทางระบบธุรกิจ มีหัวใจ ได้ยอมรับ ต่อข้อจำกัด ที่ไม่สามารถถ่ายทอด ทักษะ การสร้างความรู้ ในช่วงเวลาและเงื่อนไขดังกล่าวได้ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่สำคัญมาก ของทางระบบธุรกิจมีหัวใจ จึงทำให้ สามารถเดินทางสู่ การปรับหลักสูตรที่เหมาะสม สมดุลในการทำงานร่วมกับ คนก้าวหน้า และเริ่มเห็นพื้นที่ ที่เหมาะสม ของหลักสูตร ที่ทำงานร่วมกับคนก้าวหน้า ในพื้นที่หลักสูตรแรก คิดเป็นก่อนทำเป็น เพื่อการทำงานเป็น
  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 7. #7
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่ห้า 7 พฤศจิกายน 53 เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ น้องนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อ่านรายละเอียดในกระทู้ ผลงานการฝึกอบรมทักษะการทำงาน คิดเป็นก่อนทำเป็น งานปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร ในเว็บชุมชน คนก้าวหน้า

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ เป็นการถ่ายทอดครั้งแรกหลังจากได้พื้นที่ชัดเจนแล้วและทางระบบธุรกิจมีหัวใจ ได้ปรึกษาหารือกับทางคนก้าวหน้า เห็นเหมาะสมควรตัดทักษะการสร้างความรู้ออกจากพื้นที่ ถ่ายทอด ในส่วนขององค์กรคนก้าวหน้า ทางระบบธุรกิจมีหัวใจ ไ้ด้ เปลี่ยนเป็นการถ่ายทอด ชุดความรู้ เรื่อง ความรู้ กับการ ทำงาน ซึ่ง มีเนื้อหาบางส่วนใกล้เคียงกับเนื้อหาใน หัวข้อการถ่ายทอดที่ 2. การสร้างความรู้ และ ความรู้ กับการทำงาน จาก "ความจริงที่ทำให้รวย" โดยได้ตัด ทักษะการสร้างความรู้ออกไป และเพิ่มชุดความรู้ จากหนังสือ ความจริงที่ทำให้รวย  ในส่วนของคนก้าวหน้า เองนั้น ได้ค้นพบ จุดวัดที่สำคัญสำหรับวัด ความก้าวหน้า ของคน และชุดความรู้ที่สำคัญมากและทำการจัดกลุ่มถ่ายทอดเป็นครั้งแรก ในการถ่ายทอดครั้ง ความรู้ดังกล่าว คือ ทักษะ เพื่อการทำงานเป็น ซึ่งมีึึความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ของ ชุดความรู้ดังกล่าว ได้จากกระทู้ คิดเป็นก่อนทำเป็น เพื่อการทำงานเป็น และแนะนำสำหรับทุกองค์กร ควร มีการนำชุดความรู้ ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เพื่อการแก้ปัญหา หลักที่สำคัญ 5 กลุ่มอาการได้ สนใจสามาีรถอ่านรายละเอียดเพื่อรับบริการจาก องค์กร คนก้าวหน้าได้ จากกระทู้แนะนำต่อไปนี้ บริษัท คนก้าวหน้า สถาบันพัฒนาทักษะการคิดเป็นก่อนทำเป็น วางแผนงาน บริหารเวลา แก้ปัญหาเป็น สำหรับ คนทำงานใหม่ /ผู้ประกอบการใหม่ ยินดีจะตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่ถ่ายทอดแบ่งปันให้
  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 8. #8
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่หก 11 กุมภาพันธ์ 2554 เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ น้องนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน  อ่านรายละเอียดในกระทู้ ผลการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการคิดเป็นก่อนทำเป็นสำหรับนิสิต วศ.กพส. ในเว็บชุมชน คนก้าวหน้า

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ เป็นการถ่ายทอดในครั้งที่ 2 หลังจากได้พื้นที่ที่ชัดเจน คิดเป็นก่อนทำเป็น เพื่อการทำงานเป็น และชุดความรู้ที่สำคัญที่สำคัญที่สร้างโดยคุณ ไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้นำองค์กรคนก้าวหน้า ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าว จะส่งผลให้ สามารถ ก้าวข้าม ข้อจำกัด จากทำงานได้สู่ทำเป็น ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ ปัญหาที่แน่ชัดของทุกองค์กรต้องเจอ 5 ปัญหาดังนี้ เริ่มไม่ได้ ของไม่ครบ จบไม่ลง ส่งไม่ทัน งงไปหมด  และแนะนำสำหรับทุกองค์กร ควร มีการนำชุดความรู้ ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เพื่อการแก้ปัญหา หลักที่สำคัญ 5 กลุ่มอาการได้ สนใจสามาีรถอ่านรายละเอียดเพื่อรับบริการจาก องค์กร คนก้าวหน้าได้ จากกระทู้แนะนำต่อไปนี้ บริษัท คนก้าวหน้า สถาบันพัฒนาทักษะการคิดเป็นก่อนทำเป็น วางแผนงาน บริหารเวลา แก้ปัญหาเป็น สำหรับ คนทำงานใหม่ /ผู้ประกอบการใหม่ ยินดีจะตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่ถ่ายทอดแบ่งปันให้  ทางระบบ ธุรกิจ มีหัวใจ ขอร่วมแสดงความยินดี กับความก้าวหน้าขององค์กร คนก้าวหน้า ที่มีเหตุแห่งความยั่งยืนขององค์กรตนเอง และมีสินทรัพย์แรกสำหรับถ่ายทอดให้แก่ทุกคนที่ต้องทำงาน อันเกิดจากการสร้างความรู้ภายในองค์กร คนก้าวหน้าเอง
  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 9. #9
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่เจ็ด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ บุคคลากร และ ผู้ประกอบการในโครงการของ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ่านรายละเอียดในกระทู้ ผลงานการฝึกอบรม คิดเป็นก่อนทำเป็น เพื่อการทำงานเป็น แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ในเว็บชุมชน คนก้าวหน้า

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ในการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดให้ทั้งส่วนคนทำงานและผู้ประกอบการ ทำให้ทางคนก้าวเองเห็นคุณค่าของชุดความรู้ดังกล่าวของคนก้าวหน้าได้เด่นชัดยิ่งขึ้นและ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหลักสูตรนี้ ให้เกิดเป็น โครงสร้างและระบบในการถ่ายทอด ชุดความรู้ และทักษะ ในการทำงานเป็นนี้ อย่างเข้มเข็งต่อไป  ทางระบบธุรกิจมีหัวใจยินดีแนะนำเห็นด้วยอย่างเต็มกำลังว่า สำหรับทุกองค์กร ควร มีการนำชุดความรู้ ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เพื่อการแก้ปัญหา หลักที่สำคัญ 5 กลุ่มอาการได้ สนใจสามาีรถอ่านรายละเอียดเพื่อรับบริการจาก องค์กร คนก้าวหน้าได้ จากกระทู้แนะนำต่อไปนี้ บริษัท คนก้าวหน้า สถาบันพัฒนาทักษะการคิดเป็นก่อนทำเป็น วางแผนงาน บริหารเวลา แก้ปัญหาเป็น สำหรับ คนทำงานใหม่ /ผู้ประกอบการใหม่ ยินดีจะตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่ถ่ายทอดแบ่งปันให้

  และสามารถรับชมคลิปวีดีโอสั้นเพื่อแนะนำ หลักสูตรดังกล่าวจากคนก้าวหน้าได้ดังนี้


  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

 10. #10
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  541
  Blog Entries
  37
  Warning Points:
  0/5
  การเรียนรู้ ครั้งที่เจ็ด 30 เม.ย.- 1 พ.ค. 2554 เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดร่วมกัน ให้กับ น้องนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  อ่านรายละเอียดในกระทู้ ผลงานฝึกอบรมทักษะการทำงาน คิดเป็นก่อนทำเป็น งานปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ ในเว็บชุมชน คนก้าวหน้า

  การเรียนรู้ในครั้งที่สองนี้ เป็นการถ่ายทอดในครั้งที่ 3 หลังจากได้พื้นที่ที่ชัดเจน และมีการสอน 2 วันเพื่อให้มีการฝึกภาคปฏิบัตเพิ่มเพื่อให้ ได้ สัมผัสเข้าใจในความรู้นี้ยิ่งขึ้น

  ชุดความรู้ คิดเป็นก่อนทำเป็น เพื่อการทำงานเป็น สังเคราะห์โดยคุณ ไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้นำองค์กรคนก้าวหน้า ซึ่งชุดความรู้ดังกล่าว จะส่งผลให้ สามารถ ก้าวข้าม ข้อจำกัด จากทำงานได้สู่ทำเป็น ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ ปัญหาที่แน่ชัดของทุกองค์กรต้องเจอ 5 ปัญหาดังนี้ เริ่มไม่ได้ ของไม่ครบ จบไม่ลง ส่งไม่ทัน งงไปหมด  และแนะนำสำหรับทุกองค์กร ควร มีการนำชุดความรู้ ดังกล่าว ซึ่งจะใช้เพื่อการแก้ปัญหา หลักที่สำคัญ 5 กลุ่มอาการได้ สนใจสามาีรถอ่านรายละเอียดเพื่อรับบริการจาก องค์กร คนก้าวหน้าได้ จากกระทู้แนะนำต่อไปนี้ บริษัท คนก้าวหน้า สถาบันพัฒนาทักษะการคิดเป็นก่อนทำเป็น วางแผนงาน บริหารเวลา แก้ปัญหาเป็น สำหรับ คนทำงานใหม่ /ผู้ประกอบการใหม่ ยินดีจะตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่ถ่ายทอดแบ่งปันให้  ทางระบบ ธุรกิจ มีหัวใจ ขอร่วมแสดงความยินดี กับความก้าวหน้าขององค์กร คนก้าวหน้า ที่มีเหตุแห่งความยั่งยืนขององค์กรตนเอง และมีสินทรัพย์แรกสำหรับถ่ายทอดให้แก่ทุกคนที่ต้องทำงาน อันเกิดจากการสร้างความรู้ภายในองค์กร คนก้าวหน้าเอง
  ขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อยู่ร่วมกัน
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
  Thanks bookerian ขอบคุณ ผู้โพสต์ข้อความนี้

Page 1 of 2 1 2 LastLast

Comments from Facebook

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •