Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Page 1 of 34 1 2 3 11 ... LastLast
Results 1 to 10 of 338

Thread: รับแปลเอกสารทุกภาษา/รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค / จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / บริการทำวีซ่า / ทำใบขับขี่สากล/ ประกันการเดินทาง / ตั๋วเครื่องบิน

 1. #1
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5

  ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค, จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, ทำวีซ่าทั่วโลก, ประกันการเดินทาง จดทะเบียนบริษัท 081-6484859 Line:supatcha.wwt

  ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์ รับแปลเอกสารทุกภาษา ทุกประเภท (งานแปลคุณภาพราคายุติธรรม) รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล /รับรองสถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม / โนตารี่พับลิค/ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / บริการทำวีซ่าทั่วโลก และต่อวีซ่า / ประกันการเดินทาง /ที่ปรึกษากฎหมาย / ตั๋วเครื่องบิน / เว็ปไซต์ทุกภาษา / จดทะเบียนบริษัท / 081-6484859 / Line :supatcha.wwt

  http://www.worldwidetranslation.net
  http://www.บริการแปลภาษา.com
  http://www.รับทำวีซ่า.com
  https://www.facebook.com/WorldwideTranslation

  บริการแปลด่วน

  * “ เราคือที่ปรึกษาด้านงานแปลสำหรับคุณ” **
  * “ Let Worldwide Translation be your personal translation consultant ” **
  บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด
  บริการแปลเอกสารทุกภาษา และ ให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท

  *ทุกภาษาแปลโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา งานแปลทุกงานเน้นด้านคุณภาพมากที่สุด*

  บริการของเรา
  • บริการแปลเอกสารทุกประเภททุกภาษาและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทุกภาษารับรองคุณภาพและให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี
  • แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศเช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ พร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆเช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ใบจบการศึกษาใบเปลี่ยนชี่อ ฯลฯ
  • บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าติดตามสามี / วีซ่าคู่หมั้น / วีซ่านักเรียน ของประเทศต่างต่างเช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่ายุโรป (วีซ่าเชงเก้น)/ วีซ่าออสเตรเลีย / ฯลฯ
  • รับทำ Work Permit /รับจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค /บริการที่ปรึกษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
  • ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภทในการนำไปใช้ตามหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านงานแปลกว่า 20 ปี
  • รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา
  • ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง
  • ออกแบบและแปลนามบัตรทุกภาษา / รับทำแผนที่บริษัททุกภาษา / ออกแบบโลโก้สินค้าทุกชนิดทุกภาษา

  ภาษาที่รับแปล :Translation languages available

  1.ภาษาอังกฤษ :English
  2.ภาษาเยอรมัน : German
  3.ภาษาฝรั่งเศส : French
  4.ภาษาอิตาลี : Italian
  5.ภาษาสเปน :Spanish
  6.ภาษาฟินแลนด์ :Finnish
  7.ภาษาเดนมาร์ก anish
  8.ภาษาโปรตุเกส :Portuquese
  9.ภาษารัสเซีย :Russian
  10.ภาษาดัช : Dutch 11.ภาษาสวีดิช :Swedish
  12.ภาษานอร์เวย์ :Norwegian
  13.ภาษาฮังกาเรียน :Hungarian
  14.ภาษาโปแลนด์ :Polish
  15.ภาษาฮิบรู : Hibru
  16.ภาษาเกาหลี :Korean
  17.ภาษาจีน : Chinese (Simp.&Trad.)
  18.ภาษาญี่ปุ่น :Japanese
  19.ภาษามาเลเซีย :Malasian
  20.ภาษาอินโดนีเซีย :Indonesian 21.ภาษาลาว : Lao
  22.ภาษาเขมร :Cambodian
  23.ภาษาพม่า :Burmese
  24.ภาษเวียตนาม :Vietnamese
  25.ภาษาฮินดี : Hindi
  26.ตากาล็อค :Tagalog
  27.ภาษาอารบิค :Arabic
  28.ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) : Persian
  29.ภาษาอูรดู : Uradu
  30.ภาษาตุรกี : Turkish
  Etc.

  ผลงาน / Masterpieces of Translation

  - โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
  - อนุสัญญาบาเซล จำนวน 6 เรื่อง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ
  - หนังสือเที่ยวทั่วไทย 4 ภาค 12 เดือน3 ฤดู แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  - รายงานการศึกษาข้อมูลและระบบการทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
  - โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ
  - แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย 583 หน้านำเสนอ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
  - การพัฒนาสวนป่าในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ-ไทย เสนอสำนักพระราชวัง
  - คำบรรยายใต้ภาพเขียนสีน้ำมัน ไทย- อังกฤษ สำหรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - สัญญาการให้บริการ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและสำนักข่าวรอยเตอร์ ไทย – อังกฤษ
  - การประชุมเอเปค กรุงเทพมหานคร แปลคำบรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมาครภาษาอังกฤษ
  - งานวิจัยเรื่อง กำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส อังกฤษ–ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  - วิทยานิพนธ์เรื่องจำนวนบุตรในอุดมคติ ไทย – อังกฤษ
  - วิทยานิพนธ์เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไทย –อังกฤษ
  - รายงานประจำปีของบริษัทสหยูเนียน บริษัทถิรไทย การไฟฟ้าราชบุรี ฯลฯ
  - งบดุลและสัญญาต่างๆ


  http://www.worldwidetranslation.net
  http://www.บริการแปลภาษา.com
  http://www.รับทำวีซ่า.com
  https://www.facebook.com/WorldwideTranslation

  ----------
  สำนักงานใหญ่ (Head Office)
  Line Id :supatcha.wwt
  Line Id : ano.wwt

  บริษัทเวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด
  139/5 ถนนวิทยุ (ใกล้สน.ลุมพินี ตรงข้ามสวนลุมพินี)
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
  โทร : 02-654-3308 / 02-252-3533 / 02-654-3309
  แฟกซ์ (Fax): 02-252-3533
  Mb: 081-648-4859 / 086-349-5441 / 086-8933180
  E-mail: supatcha.wwt@gmail.com
  http://www.worldwidetranslation.net
  ……………………………………………………………  สาขาสีลม (บางรัก) (Silom(Bang Rak) Branch)
  ศูนย์การแปลบางรัก (Bang Rak Translation)
  38 ถนนเรศ (ใกล้ สน.บางรักและตรงข้ามสำนักงานเขตบางรัก)
  แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
  โทร : 02-631-8787 / 02-267-3132
  แฟกซ์ : 02-267-3132
  Mb : 087-4938515 / 088-878-1015 / 086-349-5441
  E-mail : bangrak2012@gmail.com
  …………………………………………….


  สาขาบางนา (Bang Na Branch)
  394 ซอยอุดมสุข 26 สุขุมวิท 103 บางนากรุงเทพ 10260
  โทร : 081-6484859 / 089-8948464/ 086-8933180
  E-mail : supatcha.wwt@gmail.com

  …………………………………………….

  แปลเอกสาร, รับแปลภาษา, แปลภาษาทุกภาษา, ล่าม, ศูนย์แปลเวิลด์ไวด์, รับแปลเอกสารทุกภาษาทุกประเภท,งานแปลคุณภาพ,รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล,รับรองสถานทูต, ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม, โนตารี่พับลิค,จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ, บริการทำวีซ่าทั่วโลก และต่อวีซ่า, ประกันการเดินทาง
  Last edited by mkpo; 02-10-2015 at 11:48 AM.

 2. #2
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup

 3. #3
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  ขออัพกระทุ้หน่อยค่ะ[.].....

 4. #4
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  up

 5. #5
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  upppppppp

 6. #6
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  up

 7. #7
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5

 8. #8
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  uuuuuuuuuuuuuup

 9. #9
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  upppppppppp

 10. #10
  Join Date
  May 2010
  Posts
  41,288
  Blog Entries
  1
  Warning Points:
  0/5
  ขออัพกระทุ้หน่อยค่ะ@

Page 1 of 34 1 2 3 11 ... LastLast

Comments from Facebook

/Header & Footer Banner -->

Similar Threads

 1. Replies: 329
  Last Post: 04-29-2021, 12:26 PM
 2. ถูกสุด ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์ (ek) ไปฮ่องกง 7000 บาทรวมทุกอย่าง (โคเรียนแอร์ไปญี่ปุ่น 18000 บาทรวมทุกอย่าง)
  By pon in forum ตั๋ว-บัตร บัตรของขวัญ ทัวร์ (ท่องเที่ยว)การเดินทางและยานพาหนะให้เช่า
  Replies: 0
  Last Post: 12-01-2010, 11:20 AM
 3. ถูกสุดๆ ตั๋วเครื่องบิน United Airlines ไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว economy class 13000 รวมทุกอย่าง!!!
  By takumiii in forum ตั๋ว-บัตร บัตรของขวัญ ทัวร์ (ท่องเที่ยว)การเดินทางและยานพาหนะให้เช่า
  Replies: 0
  Last Post: 11-30-2010, 12:56 PM
 4. ขายแพ็คเกจ ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ek 3วัน 2คืน หรือเพิ่มมากได้ตามต้องการ เริ่มต้น 9700บาท วันนี้-31ธค.53
  By TheAugust in forum ตั๋ว-บัตร บัตรของขวัญ ทัวร์ (ท่องเที่ยว)การเดินทางและยานพาหนะให้เช่า
  Replies: 0
  Last Post: 09-23-2010, 12:08 AM
 5. ++++ ขาย Voucher ตั๋วเครื่องบิน Orient Thai เที่ยวละ 1,250 บาท เท่านั้นค่ะ +++
  By sweetie in forum ตั๋ว-บัตร บัตรของขวัญ ทัวร์ (ท่องเที่ยว)การเดินทางและยานพาหนะให้เช่า
  Replies: 1
  Last Post: 09-12-2010, 10:10 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •