https://www.img.in.th/images/8b6223e91c773b616b15cbe8a5be932b.jpg

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนอาจเรียกว่าขาดไม่ได้ นอกจากจะทำให้เริ่มเช้าวันใหม่อย่างสดชื่นแล้ว ยังอาจจะเป็นยาแก้อาการอ่อนเพลีย...