“ ติ่มซำ ฟุหมานเหลา ” ภัตตาคารอาหารจีนขึ้นชื่อของ The Twin Towers Hotel

เพราะเมนูติ่มซำเป็นเมนูที่ทั้งทานง่าย เมนูติ่มซำในตะกร้าเล็กๆชิ้นพอดีคำ รสชาติเยี่ยม ทานเพลินๆ...