กติกา
ให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินก่อน หรือมัดจำบางส่วน ภายใน 1 วันไม่รับ confirm (cf) ปากเปล่า
และหากให้เงินมัดจำแล้ว cancel (cc) ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนมัดจำ
ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืน...