ชมรมผู้ใช้ Facebook แห่ง SBNTown

ผมรู้ว่า เพื่อนๆ ที่ใช้ชีวิตที่ SBNTown แห่งนี้ หลายคน ใช้ Facebook ด้วย เช่น ผมคนนึง

ชมรมนี้ แค่ อยากชวนเพื่อนๆ ที่ใช้ Facebook
และใช้ชีวิตใน ชุมชน SBNTown แห่งนี้

มาร่วมพูดคุยกัน สร้างสีสันให้กับ ที่อยู่อาศัยแห่งนี้
ร่วมแบ่งปัน การใ้ช้งาน Facebook ของแต่ละคน ตามสไตล์ของแต่ละคน ได้ที่นี่ครับ

Group Discussions

Showing Discussions 4 of 4