ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) Student Entrepreneur Club

หากเรา "พึ่งตนเองได้ทางการศึกษา" แล้ว ลำดับต่อมา
เราควร พึ่งตนเองให้ได้ ในวิถี การทำงาน

หลังจากจบอุดมศึกษา ไม่ได้ มี ทางเลือกเดียว แค่ หางานทำ
แต่ มีทางเลือกอื่น คือ "สร้างงาน"

เป็นวิถี ประกอบการ วิถี การทำงาน ที่พึ่งตนเองได้

ชมรมนี้ เปิดขึ้น เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ใน วิถี ประกอบการ (สร้างงาน)
ให้กับ ผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดวัย ทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ำทำงานแล้ว ที่สนใจ ประกอบการ

Group Discussions

Showing Discussions 10 of 10