หลัก "คิดเป็น ก่อนทำเป็น" เพื่อทำงานใหม่ให้สำเร็จ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การบริหารเวลา การบริหารจำนวน การลดต้นทุน และ การคิดเป็นภาพ

เป็นหลักคิด เพื่อแก้ปัญหาการทำงานใหม่ 8 ประการ 1.เริ่มไม่ได้ 2.ของไม่ครบ 3.จบไม่ลง 4.ส่งไม่ทัน 5.งงไปหมด 6.รักษามาตรฐานไม่ได้ 7.ขยายงานไม่ได้ 8.ปรับตัวสู่สากลไม่ได้ เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเปลี่ยตัวเองจากมือใหม่ เป็น ทำงานเป็น เหมาะสำหรับ บัณฑิตจบใหม่ คนทำงานโครงการใหม่ ผู้สืบทอดธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่

Group Discussions

Showing Discussions 1 of 1