Love Subject

สำหรับผู้หญิงว่าถ้าใครความรักสมบูรณ์แล้ว ก็ไม่ต้องสงสัย ส่วนใครที่ยอมรับว่า ความรักที่มีไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงกับที่เราเคยปรารถณา

ก็ให้สงสัยไว้ ก่อน ที่ ความรัก ที่เรามี นั้น เราจะไม่สงสัยเลย จนความรักที่เรามี ที่เราไม่เคยสงสัย เลย กลายเป็น ความหลง อย่างสมบูรณ์

ส่วนสำหรับผู้ชาย ถ้าเลือกรับผิดชอบ แล้ว ต้องไม่สงสัย เพราะความลังเล สงสัย แม้แต่ นิดเดียว จะทำให้เรา เลือก ไม่รับผิดชอบ

Group Discussions

  • Replies 1
  yourfwd0
  03-03-2011 08:52 PM Go to last post
  • Replies 0
  s
  11-02-2010 11:06 PM Go to last post
  • Replies 5
  kadjang
  10-01-2010 07:39 PM Go to last post
  • Replies 7
  itasian
  09-28-2010 07:17 PM Go to last post
Showing Discussions 12 of 12