สุขภาพ และ การออกกำลังกาย

เปิดกลุ่มนี้ มาเนื่องจากผลกระทบของงานที่ทำ และคิดว่าเพื่อนสมาชิกในนี้หลายคนเช่นกัน น่าจะมีปัญหาเรื่องงานที่ทำส่งผลให้สุขภาพเสื่อมได้ง่าย และ ไม่มีเวลาได้ดูแลสุขภาพกัน กรุ๊ปนี้จึงตั้งขึ้นเพื่อมาแบ่งปัน การดูแลสุขภาพด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจน การออกกำลังกายกันครับ

Group Discussions

  • Replies 0
  s
  04-10-2012 01:31 PM Go to last post
  • Replies 1
  Euphrates
  08-24-2011 06:55 PM Go to last post
  • Replies 0
  Siambrandname Webmaster
  06-01-2010 12:52 AM Go to last post
Showing Discussions 24 of 24