โรงเรียน การสร้างงานในระบบธุรกิจมีหัวใจ เปิดบ่มเพาะ "นักเรียนสร้างงาน" ในธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

 1. itasian
  itasian
  คุณที่เข้ามาในกระทู้นี้
  คงสนใจเรื่อง งาน สมัครงาน นักเรียนสร้างงาน
  กระทู้นี้ มี งาน และ การสร้างงาน อยู่จริง

  แต่ ก่อนอื่น ขอให้คุณใช้เวลา อ่าน อย่างสงบ
  ค่อยๆ ทำความเข้าใจ เรื่องราว เหล่านี้ อย่างช้าๆ
  แล้วพิจารณาตัวคุณเอง และ ชีวิตที่คุณต้องการ

  จากหนังสือ "สมองมีชีวิต สุดยอดคัมภีร์ความคิด" หน้า 11-15

  1 ใน หนังสือ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่

  ซึ่งหนังสือชุดนี้ สร้างขึ้นจากกรอบคิด ในหนังสือ "ความลับของคน"
  ที่ได้รับการคัดสรร ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought)
  โดยห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia  อ่านรายละเอียดในกระทู้ >> คุณอาจไม่รู้.."ความลับของคน"
  ..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียวที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
  ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆ ที่ ยังเป็นภาษาไทย
  หนึ่งใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  คำถามเดียวที่ขอถาม จากสิ่งที่คุณได้อ่าน


  หากชีวิตมีให้เลือก แค่สองแบบ ?

  ชีวิตแบบแรก "ชีวิตที่รู้ว่าสิ่งที่ตนกำลังทำมีความหมายใดต่อชีวิต" กับ

  ชีวิตแบบที่สอง "ชีวิตที่ไม่รู้แม้กระทั่งสิ่งที่ตนกำลังทำมีความหมายใด"

  อยากให้ชีวิตคุณเป็น แบบไหน ??

  หาก คุณ เลือก แบบที่สอง คุณสามารถปิดกระทู้นี้ไปได้เลย ไม่จำเป็นต้องอ่านที่เหลือ


  แต่ หาก คุณ เลือก แบบแรก คุณเลือก เช่นเดียวกับเรา

  เราเลือก

  "ไม่ต้องเป็นทาสของอาณาจักรของโลกทุนนิยม
  หรือโลกใดๆ ที่คนอื่นคิดให้เรา โลกที่ทำให้เราเป็นทาสแม้แต่ความคิดตนเอง"


  หนทางที่จะให้เราไม่ต้องเป็นทาสของ โลกทุนนิยม คือ สร้างงาน

  สร้าง งาน ที่มีความหมายต่อชีวิตคุณ ไม่ต้องตกเป็นทาสของงาน ที่ไม่รู้ว่า มีความหมายใด

  เราจึง สร้างงาน และหวังว่า คุณ จะเลือกชีวิต เช่นเดียวกับเรา เลือกสร้างงานร่วมกัน


  โรงเรียน การสร้างงานในระบบธุรกิจมีหัวใจ
  เปิดบ่มเพาะ "นักเรียนสร้างงาน" ในธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557


  โดยความรับผิดชอบ ของ โรงเรียน การจัดการขั้นสุดยอดในระบบธุรกิจมีหัวใจ
  รับผิดชอบบ่มเพาะโดย บริษัท Tasko Trust Management Service


  รับสมัคร ผู้เลือกรับผิดชอบ ต่อโอกาส การสร้างงาน ใน ธุรกิจ สมัยใหม่
  พื้นที่ ธุรกิจ "การบริการ การจัดการ ขั้นสูง" เพื่อฝึกฝน ให้ ตนเอง มี ทักษะ การสร้างงาน


  รับ 3 ตำแหน่ง เฉพาะเพศชาย

  งานที่ต้องรับผิดชอบ

  ตำแหน่งที่ 1 #ฝึกสร้างงาน ขึ้นเพื่อร่วมสร้างงานส่วนหนึ่งกับระบบ ธุรกิจ มีหัวใจ
  ในพื้นที่ ธุรกิจ ที่ใช้ การจัดการขั้นสูง เพื่อให้บริการ ในธุรกิจ การค้าสมัยใหม่

  ตำแหน่งที่ 2 #ฝึกสร้างงาน ขึ้นเพื่อร่วมสร้างงานส่วนหนึ่งกับระบบ ธุรกิจ มีหัวใจ
  ในพื้นที่ ธุรกิจ ที่ใช้ การจัดการขั้นสูง เพื่อให้ทำการจัดการ เพื่อ สร้างงาน อุตสาหกรรม เพื่อรองรับ การค้าสมัยใหม่

  ตำแหน่งที่ 3 #ฝึกปฎิบัติการ เพื่อให้ มี ทักษะหัตถกรรม ที่พอ ในการสร้างงาน
  ขึ้นเพื่อร่วมสร้างงานส่วนหนึ่งกับระบบ ธุรกิจ มีหัวใจ ในพื้นที่ การผลิตสินค้า แฟชั่น เพื่อรองรับ การค้าสมัยใหม่


  ความรับผิดชอบ
  #สร้างความรู้ ใน การจัดการ เพื่อ ให้ บริการ และ/หรือ เพื่อให้ มี ทักษะ ในการจัดการ อุตสาหกรรม เพื่อ การผลิต

  และพัฒนา การจัดการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา อุตสาหกรรมจากพื้นฐาน งานฝีมือ และ การจัดการ ของประเทศไทยเราเอง


  คุณสมบัติ ที่รับสมัคร มีสองเงื่อนไข

  เงื่อนไขที่ 1.
  ผู้สมัครแบบทำงานเต็มเวลา จบการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมต้น หรือ มัธยมปลาย
  มีความสนใจ ในวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ อย่างสูง
  อดทน ที่จะ ทำการจัดการ การศึกษา ของตนเองใหม่ ให้ได้ ตามแนวทาง ของระบบ ธุรกิจ มีหัวใจ
  ที่ดำเนินการวางโครงสร้างการจัดการศึกษา โดย คุณเอกราช จันทร์ดอน ผู้เขียน หนังสือ ความลับของคน ซึ่งเป็นหนังสือ ที่ได้รับการคัดสรร ให้ อยู่ในหมวด "ความคิดใหม่" ในห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศ ออสเตรเลีย

  ผู้สมัคร ในเงื่อนไข ที่หนึ่ง หากผ่านการคัดเลือกต้องทำงาน อยู่กิน รวมกับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลัง ฝึก สร้างงาน กับระบบธุรกิจ มีหัวใจ

  รายได้ สำหรับ ผู้สมัครในเงื่อนไข ที่ 1. มีเงินรายได้ เพื่อการบ่มเพาะ การสร้างงาน ให้ใช้ จ่ายที่จำเป็นไม่เกิน เดือนละ 12,000 บาท และสถานที่ พักอาศัย

  เงื่อนไขที่ 2.
  แบบทำงานไม่เต็มเวลา เป็นนักศึกษา กำลังศึกษา ใน ระดับชั้นเรียน ปริญญาตรี หรือ โท ในสาขา คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรม ทุกสาขา

  สำหรับผู้สมัครในเงื่อนไขที่สอง มีทุนการศึกษาระหว่างฝึกเพื่อสร้างงานกับระบบธุรกิจ มีหัวใจ เงินทุนเดือนละ 6,000 - 8,000 บาทต่อเดือน ผู้ได้รับทุน ไม่จำเป็นต้องพักอยู่รวมกับผู้ฝึกสร้างงานคนอื่นๆ แล้วแต่ การตัดสินใจและอัธยาศัย ของผู้ได้รับทุน


  การรับสมัคร
  เขียนแสดงเจตจำนงค์ ในการขอรับโอกาสสร้างงาน ส่งทางกล่องข้อความเพจ Meehuajai's Book นี้เท่านั้น
  (คลิ๊กที่ลิงก์นี้ เพื่อเข้าไปยังเพจ Meehuajai's Book ใน Facebook)

  โดยมีรายละเอียดที่ต้องส่งมาดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่ อาศัย ระดับการศึกษา
  2. ประเภทที่ขอเข้ารับสมัคร เงื่อนไขที่ 1. หรือ เงื่อนไขที่ 2.
  3. ความสนใจ ที่มีต่อการทำงานร่วมกับระบบธุรกิจมีหัวใจ
  4. อุดมคติที่มีต่อชีวิต ของการทำงาน หรือ การสร้างงานของตนเอง
  5. บั้นปลายชีวิต ที่ อยากทำ อยากได้ อยากมี ที่ เกี่ยวข้องกับ ตนเองและบ้านเมืองที่ตนเองอาศัย
  6. หนทางการใช้ชีวิต หากไม่ได้รับการรับเลือกให้มีโอกาส สร้างงานกับระบบธุรกิจมีหัวใจ
  7. บั้นปลายชีวิต กับ รายได้ หรือ สินทรัพย์ ที่ตนอยากได้ อยากมี
  8. อะไร ที่เรียกว่า ความสำเร็จของชีวิต ตนเองที่เคยมีในอดีต
  9. ความภูมิใจ ที่ เคยมี ที่เคยทำให้ กับ พ่อแม่ของตน
  10. วิชาที่ตนเองชอบที่สุด พร้อมเหตุผล และ คุณธรรมประจำชีวิตที่ยึดถือ

  หมายเหตุ พื้นที่โอกาสสร้างงานในขอบเขตธุรกิจนี้ รับเฉพาะผู้ชาย และหากเคยอ่านหนังสือดี มีหัวใจ หรือเคยได้รับการถ่ายทอดทักษะสร้างความรู้ จากวาระโอกาสต่างๆ โดยคุณเอกราช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ให้ระบุมาในข้อความที่ส่งด้วย

  และจัดลำดับความสำคัญโดยเลือกให้โอกาสกับเด็กที่เติบโตในสามจังหวัดชายแดนใต้ก่อน หากมีการติดต่อเข้ามาขอรับโอกาส ฝึกสร้างงานนี้

  ผู้ที่ได้รับเลือก ให้ได้รับโอกาสการสร้างงานนี้ จะได้รับการบ่มเพาะโดย องค์กรธุรกิจ ที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายของระบบธุรกิจมีหัวใจ และผู้ที่ได้รับการบ่มเพาะ หากเลือกรับผิดชอบ จน สร้างงาน สำเร็จ จะได้เป็นผู้ มีหุ้นส่วน และเป็นผู้บริหารหลักในธุรกิจนั้น

  การคัดเลือก ผู้ รับโอกาส สร้างงานในพื้นที่ ธุรกิจนี้ จะทำการคัดเลือก
  โดย คุณ ราเชน ศุภสินธุ์ และ ทีมงาน หลักของ Tasko Trust Management Service

  ประกาศ จากโรงเรียน การสร้างงาน ในระบบธุรกิจ มีหัวใจ

  ด้วยจิตรับผิดชอบ
  เอกราช จันทร์ดอน
Results 1 to 1 of 1