"เพราะเรา อ่าน เราจึง เป็น ผู้สร้าง อารยธรรม" บทความภาพ และข้อความบางส่วน จากหนังสือ "ความลับของคน"

"เพราะเรา อ่าน เราจึง เป็น ผู้สร้าง อารยธรรม" บทความภาพ และข้อความบางส่วน จากหนังสือ "ความลับของคน"

กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
 1. yourfwd0
  yourfwd0
  ภาพเริ่มต้นของ บทความภาพ(สไลด์) ชุดนี้ที่ อยากให้ได้อ่าน

  ภาพแรก ปกหน้า ปกหลัง และปีกปก หนังสือ ความลับของคน  "ความคิดใหม่ของโลก หนึ่งใน 66 เล่มจากทั่วโลก ในรอบ300 ปีที่ผ่านมา....!!!

  อ่านเพิ่มในกระทู้ที่เกี่ยวข้อง คุณอาจไม่รู้.."ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย Khwāmlap khō̧ng khon / ʻĒkkarāt Čhandō̧n


  เกี่ยวกับ หนังสือดี มีหัวใจ...
  หนังสือทั้งหมด เขียนขึ้น โดย คุณเอกราช จันทร์ดอน


  ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
  ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ความลับของคน” ที่ได้รับการคัดสรรค์ ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought) โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia


  อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในกระทู้ "ความลับของคน"..หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก


  จากกรอบคิดและชุดความรู้ที่สำคัญเดียวกันจากหนังสือ "ความลับของคน" ได้นำไปสู่ การสร้าง ชุดความรู้หลักๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งเรื่อง การชีวิต เรื่องตัวเรา ความรัก การงาน และการใช้ ความคิด ในหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"่


  ชุดความรู้ จากในหนังสือ "ความจริงจากความคิดใหม่" ได้มีการนำไปใช้งานจริงในการ "สร้างความรู้ สู่การสร้างงาน" อ่านรายละเอียดได้จากลิงค์หัวข้อการถ่ายทอดต่อไปนี้

  หัวข้อการถ่ายทอดที่ ใช้ สร้าง ความรู้ จากชุดความรู้ดังกล่าว  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
 2. yourfwd0
  yourfwd0
  ภาพที่สอง จากบทความนำในหนังสือบางส่วน  ไม่มีนักบุกเบิก ก็ไม่มีทางเดินสำหรับ คน รุ่นต่อไป
  ไม่มี ผู้แสวงหา การเดินทาง ก็เป็นแค่ตำนาน

  คน...
  เีิรื่องใกล้ตัวที่ควรเรียนให้รู้ ก่อนที่เราจะกลายเป็น...
  คนแปลกหน้า สำหรับ ตนเอง  ภาพห้องสมุดเล็กๆ เก่า ในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ในต่างจังหวัด กับ ข้อความ ที่พยายามอธิบายว่า...

  ทำไม ต้องเขียน หนังสือเล่มนี้ ?


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
 3. yourfwd0
  yourfwd0
  ภาพต่อไป บทความภาพ และ ข้อความบางส่วน จากบทต่างๆ ในหนังสือ

  บทที่ 1.ความลับของจักรวาล  ต้นมะพร้าว กับ ชายทะเล และ สิ่งแปลกปลอมที่ มนุษย์ สร้างขึ้น กับ บทความบางส่วน

  ใคร คือ เรา ใคร คือ สิ่ง แวดล้อม?

  ภาพอื่นๆ จะนำมาให้ได้อ่าน ในโอกาสต่อไป


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
 4. yourfwd0
  yourfwd0
  บทความภาพ และ ข้อความบางส่วน จากบทต่างๆ ในหนังสือ

  บทที่ 2.ปัญหาอยู่ที่ไหน ?  ต้นมะพร้าว กับ ชายทะเล และ ไม่มี มนุษย์ เลยสักคนเดียว กับ ข้อความ ฝากไว้ ให้ ได้คิด ท้ายบท

  แล้ว... ปัญหาอยู่ที่ไหน ?

  ภาพอื่นๆ จะนำมาให้ได้อ่าน ในโอกาสต่อไป


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
 5. yourfwd0
  yourfwd0
  บทความภาพ และ ข้อความบางส่วน จากบทต่างๆ ในหนังสือ

  บทที่ 3.วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  ชายทะเล กับ อุปกรณ์ ที่ มนุษย์ คิดค้น เพื่อแบ่งฝ่าย และ แข่งขันกัน กับ ข้อความ ที่บอก วิธีแก้ ปัญหา จากเนื้อหาในบทที่ 3. วิธีแก้ปัญหา...

  แล้ว... ทำไม ต้อง สร้างปัญหา ?

  ภาพอื่นๆ จะนำมาให้ได้อ่าน ในโอกาสต่อไป


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย อยู่ร่วมกัน ได้ต่อไป
  "ผู้เสียสละทุกคน ที่ตาย ล้วนมีชีวิต และเรา ติดหนี้บุญคุณ"
  ขอบคุณใน ความเสียสละ ที่ทำให้เรา ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  ด้วยความเคารพในความเสียสละ อย่างสูงยิ่ง
  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน<Click>


  ความเห็นแก่ตัว ทำให้ คน โง่ ขึ้น
Results 1 to 5 of 5