เปิดรับสมัคร ผู้ร่วมสร้างงาน ด้าน วิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล

 1. bit
  bit
  เปิดรับสมัคร ผู้ร่วมสร้างงาน ด้าน วิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล

  วิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล หมายถึง การจัดการ ออกแบบ สร้าง ระบบเครือข่ายข้อมูล ที่สามารถรองรับ โหลด หรือ ภาระงาน ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้ได้ โดยยังสามารถรักษามาตรฐานการทำงานตามอุดมคติของระบบได้ โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด

  ถึงแม้ว่า เครือข่ายข้อมูล ที่เป็นเครือข่ายข้อมูลหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะเป็นระบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ระบบอินเตอร์เน็ต) แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบเครือข่ายข้อมูลนั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว ร่องรอยที่มองย้อนกลับไป แล้วเห็นได้ชัดเจน คือ สถานีเปลี่ยนม้า สมัยพระเจ้ากุบไลข่าน แห่งอาณาจักรมองโกล ที่มีการวางระบบเครือข่ายข้อมูล ที่มีลักษณะเป็นที่ทำการ ที่มีคอกม้า และ ที่พักเจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร อยู่ทั่วอาณาจักร เมื่อมีความจำเป็นในการส่งข้อมูลด่วน เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร จะทำการถือเอกสารและควบม้าไปยังสถานีถัดไป และฝากเอกสารต่อไปยัง เจ้าหน้าที่คนใหม่ ม้าตัวใหม่ ที่สถานีถัดไป เพื่อทำการส่งข้อมูลต่อไปเรื่อยๆ จนถึงปลายทาง การวางสถานีเปลี่ยนม้าไว้ทั่วอาณาจักร ทำให้อาณาจักรมองโกลในสมัยนั้น เป็นอาณาจักรที่ถือได้ว่า มีเครือข่ายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของอาณาจักร


  แผนที่อาณาจักรมองโกล (ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.freeinfosociety.com)


  พระเจ้ากุลไลข่าน (1215 - 1294 AD) (ขอบคุณรูปภาพจาก http://madmonarchist.blogspot.com)

  ในอีก 600 ปี ต่อมา ในสหรัญอเมริกา ในยุคคาวบอย ได้เริ่มมีการสร้างเครือข่ายข้อมูล ในลักษณะเดียวกันกับของอาณาจักรมองโกล แต่ว่ากันว่า มีประสิทธิภาพด้อยกว่า ในยุคอาณาจักรมองโกล


  แผนที่การให้บริการ Pony Express หนึ่งในบริการ ที่ใช้คนขี่ม้าทำหน้าที่ส่งข้อมูล ในช่วงปี 1860 - 1861 (ขอบคุณรูปภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Pony_Express)

  เครือข่ายข้อมูล ได้ถูกปฏิวัติครั้งสำคัญ หลังจากมนุษย์เริ่มสามารถนำไฟฟ้า มาใช้งานในเชิงสัญญาณ (หลังจากนำมาใช้ในเชิงพลังงานได้สำเร็จ) จึงเกิดการสื่อสารแบบโทรเลขขึ้น และเกิดการวางเครือข่ายข้อมูลในรูปแบบของสายทองแดงขึ้นในโลก เหตุการณ์ครั้งนี้ ที่เรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัตินั้น เพราะเป็นครั้งแรก ที่เครือข่ายข้อมูล และ เครือข่ายการขนส่งสิ่งของปกติ ได้ถูกแยกขาดจากกัน


  เครือข่ายข้อมูลระบบโทรเลขหลัก ในช่วงปี 1891 (ขอบคุณรูปภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_telegraph)

  หลังจากนั้น ในยุคต่อมา จากโทรเลข ก็ถูกเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ และ จากโทรศัทพ์ก็ถูกเปลี่ยนเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในที่สุด โดยที่ในยุคปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่าน จาก โครงข่ายข้อมูลของโทรศัพท์ เป็น โครงข่ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านนั้น ดูได้จาก การเข้ามาแทนที่สายของแดง ของใยแก้วนำแสง


  โครงขายในแก้วนำแสงระหว่างประเทศ เมื่อปี 2013 (ขอบคุณรูปภาพจาก http://electrospaces.blogspot.com)  โครงขายในแก้วนำแสงของทุกผู้ให้บริการเครือข่ายข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.reddit.com)

  ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายข้อมูลได้ถูกพัฒนาไปมาก แต่งานในเชิงนามธรรมของเครื่อข่ายข้อมูล ยังคงเหมือนเดิม ไม่ต่างจากตั้งแต่เริ่มมีการสร้างเครือข่ายข้อมูล ซึ่งเป็นงานหนัก ที่ยากและซับซ้อนมาก ผู้ที่เป็นคนจัดการ ออกแบบ และ สร้างระบบเครือข่ายข้อมูล จึงต้องเข้าใจนามธรรม และ งานของเครือข่ายข้อมูล จนถ่องแท้ จึงจะสามารถ เข้าใจ วิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล จนสามารถ จัดการ ออกแบบ สร้าง ระบบเครือข่ายข้อมูล ที่สมบูรณ์ในอนาคตได้

  ในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจของเรา มีพื้นที่งานในส่วนการให้บริการระบบ Fax Over IP (FOIP) ซึ่งเราต้องการพัฒนาพื้นที่งานนี้ ให้สามารถขยายออกไปเป็นองค์กรธุรกิจใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครือข่ายข้อมูลโดยเฉพาะ จึงต้องการผู้ร่วมสร้างงานในพื้นที่นี้กับเรา

  ผู้ที่เข้ามาร่วมสร้างงาน จะได้รับโอกาสฝึกผ่านการทำงานจริง เพื่อทำความเข้าใจนามธรรม และ งานของเครือข่ายข้อมูล ผ่านพื้นที่งานที่เรามี และ ร่วมพัฒนาพื้นที่งานนั้นกับเรา ไปสู่องค์กรธุรกิจ ทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล

  พื้นที่งานที่เรามีให้ใช้ฝึก และ ร่วมพัฒนาไปสู่องค์กรธุรกิจ ทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล คือ พื้นที่ระบบบริการ Fax Over IP (FOIP) ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วและให้บริการลูกค้าอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง เป็นระบบบริการที่เป็นการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบเครือข่ายข้อมูลที่ยังเป็นยุคโทรศัพท์ กับ ระบบเครือข่ายข้อมูลที่เป็นยุคคอมพิวเตอร์ และ เป็นข้อดีที่ทำให้ผู้ที่เข้ามาฝึกในพื้นที่นี้ได้มีโอกาส เห็น สัมผัส และ รับผิดชอบ การจัดการเครือข่ายข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ (เครือข่ายข้อมูลแบบเก่า จะทำให้เราเห็นความ หนัก ยาก และ ซับซ้อน ของงาน ได้มากกว่าแบบใหม่ ส่วน เครือข่ายข้อมูลแบบใหม่จะเป็นรูปแบบ ที่เราต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต) ซึ่ง เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเข้าใจระบบเครือข่ายข้อมูล ได้มากกว่า การ เห็น สัมผัส และ รับผิดชอบ การจัดการเครือข่ายข้อมูลเพียงรูปแบบเดียว

  สำหรับการพัฒนาพื้นที่งาน ไปสู่การเป็นองค์กรธุรกิจ จากพื้นที่งานระบบบริการ Fax Over IP ทางเรา มีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการด้านการจัดการเครือข่ายข้อมูล ให้กับฐานลูกค้าเดิม ที่มีอยู่แล้ว โดยแน่นอนว่า บริการการจัดการเครือข่ายข้อมูลที่จะให้บริการในอนาคต จะถูกปรับไปสู่รูปแบบเครือข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และ จะพัฒนาที่นี้ ไปสู่องค์กรธุรกิจ ที่มีความเชียวชาญทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล ในอนาคต


  ส่วนหนึ่งของ ระบบ server ที่ให้บริการ Fax Over IP อยู่ในปัจจุบัน

  สำหรับผู้ที่เข้ามร่วมสร้างงานกับเราในพื้นที่นี้ หากฝึกผ่านตามเงื่อนไข ที่ตกลงร่วมกัน จะได้รับโอกาสร่วมเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจ ที่จะถูกสร้างขึ้นในอนาคตนี้ด้วย

  การเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจ เป็นสิ่งที่หลายๆคนฝันอยากได้ แต่มีเพียงบางคนเท่านั้น ที่สามารถเดินถึงการเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจตามที่ฝันไว้ได้ การที่จะเดินถึงการเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจได้ นอกจากจะต้องฝันในสิ่งที่มีอยู่จริง (เห็นพื้นที่นามธรรมทางธุรกิจที่มีอยู่จริง) แล้ว ยังต้อง กล้าหาญ พอ ที่จะทุ่มเท อดทน ทำงานอย่างรับผิดชอบจนผ่านอุปสรรคในการสร้างองค์กรธุรกิจของตนได้สำเร็จตามที่ฝันไว้ ดังนั้น เมื่อต้องมีทั้งสองอย่างนี้ จึงทำให้หลายๆคน ที่เคยคิดฝันอยากมีองค์กรธุรกิจของตนเอง ไม่สามารถไปถึงฝันที่วางไว้ได้

  สำหรับโอกาสในการสร้งงานสร้างองค์กรธุรกิจ ที่มีพื้นที่นามธรรมด้านการจัดการเครือข่ายข้อมูลนั้น จากที่เขียนไว้ในด้านบน เป็นพื้นที่นามธรรมที่เราพบแล้วว่ามีอยู่จริง และ เราได้เริ่มพัฒนางานในพื้นที่นี้ไปแล้ว และ มีลูกค้า มีรายได้เกิดขึ้นจริง นั่นคือเหตุที่เรา "ลงทุน" ไปแล้ว ดังนั้น "การลงทุน" ที่เราต้องการจากผู้เข้ามาร่วมสร้างงานที่จะมาเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจที่จะเกิดขึ้นใหม่ร่วมกัน นั้น คือ "ความรับผิดชอบ" ที่จะต้องมีในทำงานร่วมกัน จนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกันกับเรา จนสร้างองค์กรธุรกิจ ร่วมกันสำเร็จ

  เราไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา เราไม่ได้ต้องการคนเรียนจบสายตรงด้านนี้ คนที่เราต้องการร่วมสร้างงานด้วยไม่ได้จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้ว เรามีความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเองทางด้านนี้ ที่พร้อมจะถ่ายทอด และ มีพื้นที่ให้ฝึก จนสามารถเดินต่อในสายวิชาชีพนี้ได้เอง และสามารถเดินต่อ เพื่อสร้างองค์กรธุรกิจในสายวิชาชีพนี้ได้ แต่สิ่งที่เราต้องการ คือ "ความรับผิดชอบ"

  ที่ต้อง ลงทุนด้วย "ความรับผิดชอบ" พร้อมยอมอดทนต่อการทำงานหนักนั้น เพราะผลที่ได้ คือ การได้เป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายข้อมูล ซึ่งในโลกไม่ได้มีทางลัดที่มีอยู่จริง
  เราไม่ต้องการ คนที่ ต้องการงานง่าย งานสบาย แล้วได้ เงินเดือนสูง ดังนั้น หากมองหางานประเภทนั้นอยู่ กรุณาอย่าติดต่อเข้ามา เพราะจะ เสียเวลาชีวิต ทั้งคุณทั้งเรา

  หากคุณอ่านบทความนี้จบแล้ว ทบทวนตัวเองดีแล้ว ว่า ไม่ต้องการงานง่าย ไม่ต้องการงานสบายที่ได้เงินเดือนสูง ทบทวนดีแล้วว่า ต้องการเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจทางด้านการจัดการเครือข่ายข้อมูล และ พร้อมที่จะ รับผิดชอบ ยอมทุ่มเท อดทนต่อการทำงานหนัก ยินดีที่จะนำ "ความรับผิดชอบ" ของตนเอง มาลงทุนร่วมกันกับเรา ติดต่อเข้ามาได้ ตามด้านล่างครับ

  บริษัท บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
  คุณยิม


  โทร 081-4074720
  อีเมลล์ yim@businessinfratech.com
Results 1 to 1 of 1