totheworld

องค์ประกอบที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเสริมหน้าอกที่ไหนดี

Rate this Entry

ใครกำลังคิดว่าจะเสริมหน้าอกที่ไหนดี แต่ยังไม่รู้ว่าควรเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากจุดไหน เพราะข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมากมายเหลือเกิน วันนี้เราจึงมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเบื้องต้นก่อนตัดสินใจศัลยกรรมหน้าอกที่ไหนดีมาฝากกัน รับรองว่าคุณจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เอาไว้ประกอบการตัดสินใจอย่างแน่นอน เอาล่ะ ไม่รอช้า เราตามไปดูกันเลย


1. พิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ

อันดับแรกเราควรศึกษาว่าคลินิกเสริมนมที่เราให้ความสนใจนั้นมีใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ เพราะคลินิกศัลยกรรมจะต้องขอใบอนุญาตจัดตั้งคลินิกตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นั่นคือการศัลยกรรมหน้าอก ซึ่งไม่สามารถให้แพทย์ทั่วไปดำเนินการได้ ดังนั้น ศัลยแพทย์ในคลินิกจะต้องจบเฉพาะทางอย่างถูกต้อง จึงจะสามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีเลข 13 หลักได้

ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการทำนมจะต้องถูกติดอยู่ที่หน้าคลินิกเพื่อให้เราสามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณหน้าทางเข้าหรือเคาน์เตอร์ต้อนรับ โดยภายในใบอนุญาตจะต้องระบุชื่อของคลินิก ประเภทของคลินิก และเลขที่ใบอนุญาตจำนวน 13 หลัก ซึ่งหากนำเลขที่ไปค้นหาแล้วไม่พบข้อมูล ให้ถือว่าคลินิกดังกล่าวถูกปลอมแปลงขึ้นมา และห้ามเข้ารับการบริการแก้หน้าอกเป็นอันขาด


2. พิจารณาใบอนุญาตวิชาชีพศัลยแพทย์

นอกจากสถานประกอบกิจการทำนมที่ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ศัลยแพทย์ผู้ทำหน้าที่ภายในคลินิกก็ต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพเฉพาะเช่นกัน เพราะเป็นกิจการที่ต้องใช้ความถนัดเฉพาะทาง นั่นคือการผ่าตัด จึงต้องใช้ศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะหากไม่มีความรู้ทางด้านนี้แล้วลงมือทำการผ่าตัดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้ารับบริการได้

ดังนั้น เราต้องสามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตของศัลยแพทย์แต่ละคนได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายและมีความถนัดเฉพาะทางด้านใด รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านแพทย์สภาอย่างถูกต้องหรือไม่


3. พิจารณาคุณภาพของซิลิโคน

เพราะการศัลยกรรมหน้าอกเป็นการผ่าตัดเพื่อนำซิลิโคนเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นซิลิโคนที่ศัลยแพทย์จะนำเข้าสู่ร่างกายเราจึงต้องสามารถตรวจสอบได้ เพราะหากคลินิกเลือกใช้วัสดุเสริมหน้าอกที่มีคุณภาพ จะทำให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความปลอดภัย และได้รูปทรงหน้าอกตามที่ต้องการ รวมถึงไม่เกิดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดในภายหลัง


4. ราคาและวัสดุของซิลิโคนต้องสัมพันธ์กัน

การที่เราจะเสริมนมได้รูปทรงสวยถูกใจอาจไม่จำเป็นต้องเลือกซิลิโคนราคาสูงเสมอไป ในขณะเดียวกันการเลือกใช้ซิลิโคนที่ทำจากวัสดุราคาถูกก็อาจสร้างปัญหาให้กับเราในภายหลังเช่นกัน ดังนั้น เราจึงควรเลือกซิลิโคนที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมีราคาสมเหตุสมผลกับเงินในกระเป๋า รวมถึงได้เข้ารับบริการกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงจะทำให้เกิดผลดีต่อตัวเรามากที่สุด


สรุป

ก่อนคิดว่าจะเสริมหน้าอกที่ไหนดี เราต้องนำองค์ประกอบสำคัญข้างต้น 4 ประการมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถเลือกคลินิกที่มีมาตรฐาน และได้เข้ารับบริการกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงได้ใช้ซิลิโคนคุณภาพที่มีความสมเหตุสมผลกับราคา เพียงเท่านี้เราก็จะได้หน้าอกรูปทรงสวยถูกใจและไร้ผลข้างเคียงในภายหลังอย่างแน่นอน
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Uncategorized

Comments