bookerian ร้านหนังสือดี ในเครือข่ายมีหัวใจ

ไม่อยากให้พลาดโอกาส !!! ที่จะได้อ่านหนังสือ ที่บอกความจริง ..ความจริงของตัวเราเองที่เราไม่รู้ ครบทุกเรื่องของตัวเรา ทั้ง>>ความลับของคน>>ความจริงที่ทำให้รวย>>สมองมีชีวิต สุดยอดคัมภีร์ความคิด >>และวิชาความรัก

Rate this Entry
Quote Originally Posted by bookerian View Post
ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" 5+2 เป็นหนังสือชุด ที่ประกอบด้วย หนังสือ "ความลับของคน" และ หนังสือที่สร้างจาก กรอบคิด ใน "ความลับของคน" ประกอบด้วย "ความจริง ที่ทำให้รวย" , "สมองมีชีวิต สุดยอดคัมภีร์ความคิด" และ "วิชาความรัก" เพิ่มอีก 1 เล่ม "อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมายมากไปกว่านี้" หนังสือที่ถ่ายทอดกระบวนการ การสร้างความรู้ ซึ่ง กระบวนการนี้ได้ถูกนำไปสร้างหนังสือ "ความลับของคน" และหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" ทุกเล่ม"อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมาย มากไปกว่านี้" เป็นหนังสือที่อธิบายอย่างละเอียด เกี่ยวกับกลไกการทำงานของ "จิต" มนุษย์ ตั้งแต่ "เริ่มสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม" จนกระทั่ง "ตัดสินใจ พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดที่จะทำให้สามารถประเมินเพื่อตัดสินใจ ไปในทางที่ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นได้ หนังสือเล่มนี้ ยังอธิบายถึงกลไกการสร้างความรู้ของมนุษย์ ซึ่งผู้เขียนเองก็ใช้กระบวนการนี้ สร้างงานเขียน "ความลับของคน" จนได้รับคัดสรรให้เป็น "ความคิดใหม่" จากห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศ Australia ทั้งที่ยังเป็นภาษาไทย
หากคุณศึกษาและฝึกปฏิบัติตามกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้ คุณจะเข้าในกลไกการทำงานของ "จิต" ของคุณอย่างละเอียดคุณจะสามารถตรวจสอบได้้ ว่าชีวิตของคุณ กำลังอยู่ในทางเสื่อม หรือ เจริญ และคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เจริญขึ้นได้ คุณจะเข้าใจกลไกการสร้างความรู้ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่ง ความรู้นั้น อาจสามารถกลายเป็น "ความรู้ใหม่" ที่เกิดขึ้นบนโลก และคุณจะเริ่มพบความจริงว่า "การสร้างความรู้ ที่มาจากทิศเสื่อม จะทำให้ ชีวิตของคุณและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เสื่อมลงมากมาย ตรงกันข้าม การสร้างความรู้ ที่มาจากทิศเจริญ จะทำให้ ชีวิตของคุณและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เจริญขึ้นอย่างชัดเจน"


หากซื้อหนังสือชุดนี้ ทางสำนักพิมพ์อยากให้ได้อ่าน หนังสือ "รักของชาตินี้"ฟรี ทันที 1 เล่ม เพราะเป็นหนังสือวรรณกรรมชั้นเยี่ยมเทียบเท่าวรรณกรรมคลาสสิคของเชคสเปียร์ เพราะคนที่ได้อ่าน จะได้สัมผัสกับความรักที่บริสุทธิ์ และได้เรียนรู้การรักษาความรัก ว่าเป็นเช่นใด จนหลายคนบอกว่า "อ่านแล้ว ชุ่มชื่นหัวใจ จนยิ้มแก้มปริ"

และเราร่วมกับ สำนักพิมพ์มีหัวคิด อยากให้ได้อ่านหนังสือดี อีก 1 เล่ม ฟรีทันที "ความตาย แห่งปราชญามาลี" หนังสือรวบรวมบทกวีที่ร้อยเรียงด้วยถ้อยคำอันสวยงามของ "ลานเทวา" กวีที่มีผลงานมากที่สุดในอินเตอร์เน็ต เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวสังคม การเมืองผ่านงานกวีนิพนธ์ เพราะผู้เขียนต้องการปกป้องและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นปราการด่านสุดท้ายของความเป็นชาติไทยเดียวกัน และเป็นหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของคนไทยทุกคนนอกจากนี้ยังมีหนังสือดีเล่มอื่นๆ จากสำนักพิมพ์มีหัวใจ เข้าไปดูได้ตามลิงค์ค่ะ http://sbntown.com/forum/showthread.php?t=41764
Tags: None Add / Edit Tags
Categories
Entrepreneurship

Comments

  1. bookerian's Avatar
    อยากให้ได้อ่าน หนังสือที่บอก ความจริง
    ทั้งเรื่องตัวเรา ความรัก การทำงาน ครบทุกเรื่องหลักของชีวิต