totheworld

  1. 5 เรื่องที่ต้องคำนึงก่อนเลือกซื้อกระเช้าของฝาก


    การมอบกระเช้าของฝากให้แก่คนรู้จักหรือคนสำคัญ นับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน ซึ่งของชิ้นนี้จะเปรียบได้กับตัวแทนแห่งความสัมพันธ์ของคนทั้งสองที่มีให้กัน และยังหมายถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกด้วย โดยก่อนที่คุณจะเลือกซื้อของฝากให้ใคร มีบางเรื่องที่คุณต้องคำนึงเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้รับเกิดความประทับใจมากที่สุด โดยข้อพิจารณาที่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย !


    1.ผู้รับของขวัญคือใคร ...
    Categories
    Uncategorized