SBNTown Community - Teera.18 - Blogs

Teera.18

  1. เรื่องควรรู้ไม่ว่าจะซื้อคอนโด หรือคิดจะ ผ่อนบ้าน

    เรื่องควรรู้ไม่ว่าจะซื้อคอนโด หรือคิดจะ ผ่อนบ้าน

    เชื่อว่าหลาย ๆ คนเมื่อก้าวสู่วัยทำงานก็มักจะเริ่มคิดถึงการสร้างครอบครัว ตามสเต็ปที่วางแผนเอาไว้ในชีวิต ซึ่งการจะสร้างครอบครัวได้นั้นก็จะต้องมาพร้อมกับความมั่นคงของที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการจะ ผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโดจึงเป็นกิจกรรมที่มนุษย์เงินเดือนต้องให้ความสำคัญและศึกษารายละเอียดก่อนเป็นอันดับแรก ...