SBNTown Community - Teera.18 - Blogs

Teera.18

  1. เริ่ม วางแผนการเงิน เพื่อซื้อบ้านตอนนี้ การลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

    เริ่ม วางแผนการเงิน เพื่อซื้อบ้านตอนนี้ การลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว

    หากต้องการจะนำเงินไป ลงทุน อะไรสักอย่าง หลายคนคงนึกถึงการ วางแผนการเงิน เพื่อทำธุรกิจเป็นหลัก เช่น การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า การเปิดโรงงานผลิตสินค้า เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการลงทุนมีหลากหลายรูปแนบ ...
  2. การเงิน 101: คุณรู้จักดอกเบี้ยเงินฝากดีแค่ไหน

    การเงิน 101: คุณรู้จักดอกเบี้ยเงินฝากดีแค่ไหน

    เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ และการ ลงทุน เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานับพัน ๆ ปี ธนาคารเองก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เก่าแก่มากชนิดหนึ่งที่เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญสำหรับการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ...