SBNTown Community - Teera.18 - Blogs

Teera.18

  1. เทคนิคคำนวณเรื่องตัวเลขใน เลขทะเบียนรถมงคล ให้เจริญก้าวหน้า

    เทคนิคคำนวณเรื่องตัวเลขใน เลขทะเบียนรถมงคล ให้เจริญก้าวหน้า

    ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของคนไทยถือว่ามีให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะบรรดาตัวเลขที่บ่งบอกถึงการแสดงความเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้าน, เลขทะเบียนรถยนต์ ล้วนแล้วแต่ต้องคัดเลือกให้ดีที่สุดจากความคาดหวังว่าจะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม เลขทะเบียนรถมงคล จึงเป็นอีกสิ่งสำหรับบรรดาคนมีรถทั้งหลายมักให้ความสำคัญมาก ๆ มีหลายคนยอมลงทุนประมูล เลขทะเบียนรถนําโชค เพื่อหวังว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดด ...