yourfwd

 1. บันทึก วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook

  อ่าน บันทึก วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook <<คลิ๊กที่นี่

  "เหตุ" แห่งอนาคตที่คุณกำหนดเองได้

  จากแหล่งความรู้ที่ได้รับการยอม​รับว่าเป็น "ความคิดใหม่" ในห้องสมุดแห่งชาติของประเทศสาก​ล  Tawatchai Chaisawat กล่าวว่า...

  อยากทราบครับ?
  เรื่อง การศึกษา ตาม ข้อมูลในลิงค์ ครับ ขอบคุณครับ

  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  ...

  Updated 08-14-2011 at 11:37 PM by yourfwd

  Tags: facebook, yourfwd Add / Edit Tags
  Categories
  Variety Community , WORLD
 2. บันทึก วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook

  อ่าน บันทึก วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook <<คลิ๊กที่นี่

  หาก รู้ว่า มี งาน อะไรบ้าง ที่ต้องทำ เพื่อ ให้ได้ อาศัยอยู่ ร่วมกัน
  และ ยอมรับ ว่า อายุ ขัย ของทุกคน มีจำกัด มีเหตุผลอะไร หรือ ที่ต้อง ทะเลาะ กัน


  สังคมที่ไร้มุทิตา...
  คือ สังคม ที่ คนส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่า ใครคือคนที่ทำให้

  เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรต้องมีหัวใจ
  สังคมนี้ แผ่นดินนี้ คงอยู่ ให้เรา อาศัย
  ...
  Tags: facebook, yourfwd Add / Edit Tags
  Categories
  Variety Community , WORLD
 3. บันทึก วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook

  อ่าน บันทึก วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook <<คลิ๊กที่นี่

  ประเทศใคร.. ในหนึ่งวัน  ‎"หากเราต้องการ ให้ธุรกิจ การประกอบการ ของเรา ...

  Updated 08-14-2011 at 11:08 PM by yourfwd

  Tags: facebook, yourfwd Add / Edit Tags
  Categories
  Variety Community , WORLD
 4. บันทึก วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook

  อ่าน บันทึก วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook <<คลิ๊กที่นี่

  รีิวิว สั้น อ่านแล้วได้ใจความ

  รีวิว สัมมนา หัวข้อ “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่...  น้องแก่นวิชา คนหนึ่ง ที่ได้ไปฟัง สัมมนาการศึกษา ก่อนที่จะ...
  ใคร มีโอกาส ได้เรียน แก่นวิชา ในช่วงนี้ บ้างครับ

  ปี 2547 ประวัติศาสตร์ ....

  ...

  Updated 08-14-2011 at 01:45 AM by yourfwd

  Tags: facebook, yourfwd Add / Edit Tags
  Categories
  Variety Community , WORLD
 5. บันทึก วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook

  อ่าน บันทึก วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 จากหน้าวอล Facebook <<คลิ๊กที่นี่

  กระทู้ เรื่อง เก่า อ่าน สนุกดี ขอบคุณ พี่เบิ้ม คนเขียนครับ

  ปี 2546 ประวัติศาสตร์ การดำรงอยู่ ของ ...  เอกสารพิเศษ ชุด แนวทางแก่นวิชา ตอน การเรียนและการสอนพิเศษ
  เอาไว้ให้ อ่าน ให้ได้ คิด ทำความเข้าใจ แนวทางการศึกษาของแก่นวิชา

  อ่านช้าๆ ไม่ต้องรีบ ครับ

  ขอบคุณข้อความจาก Rachane Suphasindh ...
  Tags: facebook, yourfwd Add / Edit Tags
  Categories
  Variety Community , WORLD
Page 1 of 8 1 2 3 ... LastLast