SBNTown Community - สินค้าดีๆ - Blogs

สินค้าดีๆ

Cate นี้ รวบรวม สินค้าดีๆ ที่ itasian ทำการขายในพื้นที่ SBNTown แห่งนี้ ตอนนี้ มี 1 รายการ คือ 1. Nicomild หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ ผลงานวิจัยจาก มศว.ประสานมิตร

 1. พิษภัยจากบุหรี่ โรคที่ตามมา หลังการสูบบุหรี่

  กระทู้นี้ ผมได้โพสต์ไว้ใน
  SBNTown commerce ; Entrepreneurship ห้อง สุขภาพ อาหารเสริม
  ในกระทู้นี้ Click ที่ link นี้เพื่อเข้าไปในกระทู้ครับ


  Update !!! ความรู้ั กันหน่อย ครับ  การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน
  โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่อาจบั่นทอนและลดอายุของผู้สูบบุหรี่ โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี


  ส่วนผสมที่เป็นอันตรายในควันยาสูบ
  ...

  Updated 07-08-2010 at 11:51 PM by itasian

  Categories
  สินค้าดีๆ , Entrepreneurship , Entrepreneur Shop@SBN
 2. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย ของนิโคมายด์

  กระทู้นี้ ผมได้โพสต์ไว้ใน
  SBNTown commerce ; Entrepreneurship ห้อง สุขภาพ อาหารเสริม
  ในกระทู้นี้ Click ที่ link นี้เพื่อเข้าไปในกระทู้ครับ


  ชื่อสามัญ Nicotine

  ชื่อการค้า Nicomild-2

  รูปแบบยา ยาเม็ดชนิดเคี้ยว

  ยานี้ใช้สำหรับ ยานี้ใช้เพื่อทดแทนนิโคตินในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่

  วิธีใช้ยา

  ยานี้อยู่ในรูปแบบหมากฝรั่ง ใช้สำหรับเคี้ยว
  ...

  Updated 07-08-2010 at 11:50 PM by itasian

  Categories
  สินค้าดีๆ , Entrepreneurship , Entrepreneur Shop@SBN
 3. ขั้นตอนการสั่งซื้อ การโอนเงิน

  กระทู้นี้ ผมได้โพสต์ไว้ใน
  SBNTown commerce ; Entrepreneurship ห้อง สุขภาพ อาหารเสริม
  ในกระทู้นี้ Click ที่ link นี้เพื่อเข้าไปในกระทู้ครับ


  ผมอยากให้เพื่อนๆ หรือ คนที่เพื่อนๆ รัก ได้มีโอกาสรู้ว่า
  การสูบบุหรี่ นั้นทำร้ายเราและคนที่เรารักอย่างไร
  ถึงแม้เราไม่ได้สูบเองก็ตาม และหากเราเองก็ทุกข์ เพราะการสูบบุหรี่
  ผมอยากให้เพื่อนๆ หรือ คนที่เพื่อนๆ รัก ได้มีโอกาสเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีง่ายๆ


  “นิโคมายด์” คือ ทางออกทางหนึ่งที่ช่วยคุณได้
  ...

  Updated 07-08-2010 at 11:50 PM by itasian

  Categories
  สินค้าดีๆ , Entrepreneurship , Entrepreneur Shop@SBN
 4. ขนาดการใช้ นิโคมายด์-2 หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ เพื่อเลิกบุหรี่ให้หายขาด

  กระทู้นี้ ผมได้โพสต์ไว้ใน
  SBNTown commerce ; Entrepreneurship ห้อง สุขภาพ อาหารเสริม
  ในกระทู้นี้ Click ที่ link นี้เพื่อเข้าไปในกระทู้ครับ


  ส่วนประกอบในหมากฝรั่ง 1 ชิ้น ประกอบด้วย
  นิโคติน (Nicotin) 2 มิลลิกรัม
  ขนาดการใช้ในผู้ใหญ่

  ตามลักษณะของความรุนแรงของการติดบุหรี่
  โดยทั่วไป
  ...
 5. เลิกได้ชัวร์ เลิกบุหรี่ให้หายขาด เลิกทำลายหัวใจของคนที่คุณรัก !!! หากคุณต้องเลือกระหว่าง “บุหรี่ กับ คนที่คุณรัก” คุณเลือกอะไร ? นิโคมายด์-2 หมากฝรั่งเลิกบุหรี่ ราคาเต็ม 1,440 บาท ขายเพียง 860 บาท เท่านั้น

  กระทู้นี้ ผมได้โพสต์ไว้ใน
  SBNTown commerce ; Entrepreneurship ห้อง สุขภาพ อาหารเสริม
  ในกระทู้นี้ Click ที่ link นี้เพื่อเข้าไปในกระทู้ครับ

  คำถามนี้ คุณอาจไม่เคยถูกถาม “บุหรี่ กับ คนที่คุณรัก” คุณเลือกอะไร ?
  คนรักของคุณจะเสียใจแค่ไหน ??? หากรู้ว่า คุณเลือก “บุหรี่” มากกว่า “หัวใจ”
  หากคุณรู้ตัวว่า คุณเองเลือกบุหรี่ ผมว่า คุณควรอ่าน จนจบ

  ...