Business Reviews

แนะนำ ประชาสัมพันธ์ การตลาด กิจการของเพื่อนสมาชิก

 1. Bookerian.com“เพราะเราอ่าน เราจึงเป็น ผู้สร้าง อารยธรรม" ที่ ที่ผู้เขียน นักอ่าน และ สนพ.กล้าพูดและยอมรับความจริงต่อกัน ..เพราะต่างรู้ว่า หนังสือ ไม่ใช่เพียงแค่ สินค้า ที่ผลิตเพื่อต้องการรายได้ แต่หนังสือ คือตัวกลางที่ช่วยเราสร้างอารยธรรมร่วมกัน

  by , 07-23-2010 at 01:02 AM (bookerian ร้านหนังสือดี ในเครือข่ายมีหัวใจ)
  Quote Originally Posted by bookerian View Post
  Bookerian ไม่ใช่แค่ ร้านหนังสือออนไลน์ แต่ Bookerian
  มีความตั้งใจที่จะเป็น ดวงดาวดวงใหม่ ที่จะสร้าง พื้นที่
  สำหรับ ผู้ที่ต้องการ สร้าง อารยธรรม ของ “การอ่าน” ที่แท้จริงร่วมกัน

  ที่ ที่ ผู้เขียน นักอ่าน และ สำนักพิมพ์ กล้าพูดและยอมรับความจริง ต่อกัน
  ความจริง ที่จะช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือ เล่มไหน ?
  จะมีค่า พอ สำหรับเวลาของเราที่เสียไปเพื่อการอ่าน ในยุค สมัย ที่
  ความรู้ในหนังสือมีมาก
  แต่ความจริง ที่ช่วยในการเลือกซื้อหาหนังสือ มีน้อยลง

  ...