SBNTown Community - ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก - Blogs

ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก

Return to TASKO SBNTown BlogShop | ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก | Pre-Order


Tasko Trust Management Service
บริการงานด้านการจัดการ จัดเก็บ บรรจุ จัดส่ง สินค้า

TASKO เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 51 จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วย

"ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก"

ระบบบริหารจัดการโกดัง ตั้งแต่ จัดเก็บสินค้า บรรจุสินค้าลงหีบห่อเพื่อจัดส่ง และจัดส่งสินค้า

โดย สินค้าที่เราเปิดรับบริการ คือ สินค้าที่มีขนาดไม่เกิน 0.27 ตร.ม.ต่อชิ้น
หรือ ประมาณ 65x45 ตร.ซม.ต่อชิ้น และมีน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กก. ต่อชิ้น


ตัวอย่างสินค้าที่อยู่ในระบบของเรา เช่น

กลุ่มสินค้าอาหารเสริม หนังสือ การ์ด จดหมาย เอกสาร กระดาษ กล่องกระดาษ เป็นต้น
เราให้บริการแพ๊คบรรจุเพื่อจัดส่ง และทำการจัดส่งทาง ไปรษณีย์ไทย เป็นหลัก
วัสดุที่ใช้ในการบรรจุ และค่าขนส่ง เราคิดอัตราตามจริง

TASKO เริ่มต้นด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ เรามีความตั้งใจเรียนรู้
ระบบการบริหารจัดการโกดัง เพื่อให้เกิดเป็นระบบโกดังรวมขึ้นมา
ทุกวันนี้ เรายังพัฒนาต่อเนื่องจนเรามีความรู้ ในการบริหารจัดการ
ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก จึงเกิดขึ้น

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา มีทั้งอุปสรรค และราบรื่น
เราเรียนรู้และมีความตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา
จนได้รับความเชื่อถือ และความไว้วางใจ จากลูกค้าของเรา

ทำให้ขณะนี้ เรามีลูกค้าไว้วางใจระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก ของเรา 15 รายด้วยกันด้วยความเชื่อถือ และไว้วางใจ ทำให้ลูกค้าของเรายินดีที่จะร่วมเสนอสินค้าราคาพิเศษ
เอามาเสนอให้กับเพื่อนสมาชิก เราจึงนำมาเปิดรับ Pre-Order
และแจ้งข่าวให้เพื่อนๆ ได้ทราบโดยทั่วกัน ในชุมชน SBNTown แห่งนี้

โกดังรวมของเรา เปิดรับ Pre-Order สินค้าใดบ้าง เข้าไปดูได้ที่กระทู้นี่
เปิดรับ Pre-Order สินค้าใน ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก TASKO


ระบบโกดังรวม พร้อมจ่ายแจก เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อให้กับ พ่อค้า แม่ค้า
ไม่ต้องเสียเวลาทำงานนี้ มีเวลาเพิ่มขึ้น จะได้ทำการค้าขาย เพิ่มรายได้ ได้เต็มที่
บริการของเรา ช่วยให้ พ่อค้า แม่ค้า ไม่ต้องเสียเวลา จัดเก็บสินค้าเอง
ไม่ต้องบรรจุสินค้าลงหีบห่อเอง และไม่ต้องจัดส่งเอง
ทั้งหมดนี้ TASKO จัดการให้

หากใครสนใจที่จะใช้บริการ ติดต่อได้ที่ คุณราเชน 089-609-4310


ขอขอบคุณ Siambrandname และ SBNTown
ที่สร้างพื้นที่เือื้อโอกาสในการสร้างสังคม และทำมาหากิน ครับ