กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
สินค้าหรือบริการอื่นๆ นอกเหนือจากทุกหมวดข้างต้น
       ห้องนี้ประกอบด้วย 5 ห้องย่อยดังนี้ 1.อสังหาริมทรัพย์ และหาเพื่อนร่วมหอพัก >Click<
2.บริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม >Click<
3.เครื่องมือ เครื่องจักร >Click<
4.วัตถุดิบการผลิตและอุตสาหกรรม >Click<
5.การประกอบการ การลงทุน กิจการ ธุรกิจ เกษตร อุตสาหกรรม >Click<
ตัวอย่างสินค้า ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้อให้เช่า หอพัก หาเพื่อร่วมหอพัก, รับทำบัญชี จดทะเบียนพาณิชย์ ประกัน, ออกแบบเครื่องจักร โลโก้, แต่งบ้าน ก่อสร้างโครงการ, ชุดเครื่องมือ งานซ่อม, เครื่องจักร เครื่องมือวัด, แร่ธาตุ หิน ผ้า เม็ดพลาสติก สารเคมี ยาง, ขาย/เซ้งโรงงาน กิจการ สวนเกษตร, ขายตรงต่างๆ, ขายเฟรนไชล์ เป็นต้น
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
1
2
3
ข้อความที่ส่งแล้ว
+
 สร้างข้อความใหม่