กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
กระทู้แนะนำล่าสุด 
Business Review : ห้อง"รีวิว" ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากธุรกิจของเพื่อนๆ SBN
       สมาชิกทุกคนที่ประกอบกิจการ ธุรกิจประเภทใดก็ได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นกิจการซื้อขายสินค้าที่ขายกันใน SBN หรือ SBNTown แนะนำกันได้ในห้องนี้ แนะนำให้เพื่อนๆสมาชิกได้ทราบจะัได้ไปอุดหนุนสินค้าหรือบริการของเพื่อนสมาชิกห้องนี้ตั้งได้แอคเคาละ 1กระทู้ครับ ใช้เพื่อเป็นกระทู้แนะนำประชาสัมพันธ์การตลาด กิจการของเพื่อนสมาชิกหากเพื่อนสมาชิกทำหลายกิจการให้แนะนำกิจการไว้ในกระทู้เดียวและเปิด Business Social Group เพิ่มในแต่ละกิจการ [Click]เพื่อดู Business Social Group ที่เปิดแล้วของเืพื่อนสมาชิก กระทู้เพื่อแนะนำกิจการ สมาชิกที่ตั้งกระทู้ ต้องเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการ หรือหากไม่ใช้เจ้าของต้องเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการตัดสินใจในกิจการนั้นๆ
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
1
2
3
ข้อความที่ส่งแล้ว
+
 สร้างข้อความใหม่