ภาพเจ้าแม่กวนอิม..บนกระดาษ ( Re-product)...ขนาด 52 นิ้ว..กว้าง 25 นิ้ว ..สวยงามตามรูปครับ...ราคา 1500.- ติดต่อทัด 085-0665797