เราก็เ้ป็นคนหนึ่งที่มีอาการตกขาวเป็นประจำ ตอนเ็็ป็นใหม่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร กลิ่นมันแรงมากเลยค่ะ เลยใ่ส่แผ่นแครืฟรีไว้ แล้วก็เปลี่ยนกางเกงให้เป้นผ้าบางให้อากาศถ่ายเทสะดวก กลิ่นเริ่มเบาลงมากเลยค่ะ