พิมพ์ [ I M G ] ลิ้งรูป [/ I M G ] ไม่ต้องเว้นวรรคเหมือนผมนะครับ
เป็นภาษา BB code หน่ะครับ ไม่จำเป็นต้องมี icon insert image ก็ได้ครับ