สำหรับคู่รักแต่งงานที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Assisted Reproductive Technology: ART) ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization: IVF) จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีบุตร ในส่วนคู่รักที่อาจสงสัยว่าการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร เราจะมาบอกให้ได้รู้กันที่นี่เลย


การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนคืออะไร
การตรวจโครโมโซมตัวอ่อน คือ การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมในตัวอ่อน โครโมโซมเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติของโครโมโซมอาจส่งผลให้ทารกเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมต่างๆ

การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมีความสำคัญอย่างไร
การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการมีบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ เช่น
คู่สมรสที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางพันธุกรรม
ฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 35 ปี
ฝ่ายชายมีประวัติน้ำเชื้อผิดปกติ
เคยตั้งครรภ์แล้วแท้งหรือคลอดลูกที่มีโครโมโซมผิดปกติ
การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนสามารถช่วยคัดกรองตัวอ่อนที่มีโครโมโซมผิดปกติได้ ช่วยให้มีโอกาสตั้งครรภ์ทารกที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น

ประเภทของการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน
การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนมี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน (PGS) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมโครงสร้างได้
การตรวจวินิจฉัยโครโมโซมตัวอ่อน (PGD) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมทั้งจำนวนและโครงสร้าง

ขั้นตอนการทำการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน
ขั้นตอนการทำการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน เริ่มจากการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เมื่อได้ตัวอ่อนแล้ว แพทย์จะทำการเจาะเอาเซลล์บางส่วนจากตัวอ่อนเพื่อนำมาตรวจโครโมโซม

ข้อดีของการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน
การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนมีข้อดีหลายประการ ดังนี้
ช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ทารกที่แข็งแรงและสมบูรณ์
ลดความเสี่ยงในการแท้งหรือคลอดลูกที่มีโครโมโซมผิดปกติ
ช่วยให้คู่สมรสที่มีความเสี่ยงในการมีบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ มีโอกาสมีบุตรมากขึ้น

ความเสี่ยงของการตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน
การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนมีความเสี่ยงเล็กน้อยที่อาจส่งผลให้ตัวอ่อนเกิดการเสียหายหรือเสียชีวิตได้ ความเสี่ยงนี้อยู่ที่ประมาณ 1-2%

ทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจโครโมโซมตัวอ่อน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้คู่สมรสที่มีความเสี่ยงในการมีบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ มีโอกาสตั้งครรภ์ทารกที่แข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น คู่สมรสควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาว่าควรทำการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนหรือไม่นั่นเอง