การเลือกเครื่องฟอกอากาศให้มีประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนถ่ายอากาศต่อชั่วโมงและค่า CADR ค่า CADR ย่อมาจาก Clean Air Delivery Rate หรือ อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ เป็นค่าบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฟอกอากาศที่ได้ทดสอบกับฝุ่น ควัน ควันบุหรี่ เกสรดอกไม้ ยิ่งค่า CADR มากเท่าไหร่อากาศที่ถูกเปลียนก็จะดีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบดูประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับเราได้

ปริมาณค่า CADR ที่เหมาะสมกับขนาดของห้องควรจะมีมากกว่า 2 ใน 3 ของพื้นที่ห้อง โดยมีวิธีการคำนวนคือ เอาพื้นที่ห้องเป็นหน่วยตารางฟุต (1ตารางเมตร เท่ากับ 10.764 ฟุต) หารด้วย 1.5 คือค่า CADR ที่เหมาะสมนั่นเอง หากกลับกันอยากทราบว่าค่า CADR ของเครื่องฟอกอากาศที่มีอยู่เหมาะกับพื้นที่ขนาดไหนเอาค่า CADR คูณ 1.5 จะได้พื้นที่ห้องหน่วยตารางฟุตที่เหมาะสม สามารถแปลงเป็นตารางเมตรด้วยการคูณ 10.764 และในเครื่องฟอกอากาศส่วนมากจะมีทั้งหมด 3 ค่า คือ ฝุ่น ควันบุหรี่ และ เกสรดอกไม้ แนะนำให้ใช้ค่าควันบุหรี่มาคำนวนเพราะใช้เวลาในการกรองอากาศมากที่สุด

ยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับห้องขนาด 25 ตารางเมตร แปลงตารางเมตรเป็นตารางฟุตจะได้ 269.1 ตารางฟุต (1 ตรม. เท่ากับ 10.764 ฟุต นำมาคูณ 25 จะเท่ากับ 269.1) นำตารางฟุตที่ได้มาหารด้วย 1.5 จะเท่ากับ 179.4 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีคือค่า CADR ที่เหมาะสมสำหรับห้อง 25 ตารางเมตรนั่นเอง เพียงเท่านี้ก็สามารถคิดวิธีหาค่า CADR และเลือกซื้อเครื่องฟอกอาศที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ