2020 ฝากประจำเท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าใด ได้การยกเว้นภาษี
การฝากประจำเป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยม ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่สูง แต่ผลตอบแทนจะค่อนข้างแน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนด้วยวิธีอื่น เช่น กองทุน ถึงแม้ผลตอบแทนที่ได้โดยรวมจะสูงกว่า แต่ความผันผวนจาก money exchange rate มากกว่า ผลตอบแทนก็จะสูงกว่า เช่นกัน สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง การฝากประจำก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า กรณีที่ดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันเกิน 20,000 บาท นั้นจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 เพื่อไม่ให้เสียภาษีโดยไม่จำเป็น ผู้ลงทุนควรมีความรู้ว่าจะต้องฝากประจำเท่าไร ถึงจะได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งจะยกตัวอย่างตามดอกเบี้ยได้ดังนี้
1. ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1 เมื่อทำการฝากเงินครบ 1 ปี ดังนั้น ถ้าต้องการดอกเบี้ยเงินฝาก 20,000 บาท จะต้องทำการฝากเงินต้นทั้งหมด 20,000 x 100 / 1 = 2,000,000 บาท นั่นหมายความว่า ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1 ควรทำการฝากเงินไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 2 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี
2. ดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2 หมายถึง จะได้ดอกเบี้ยทั้งหมด 2 บาท จากจำนวนเงินต้น 100 บาท เมื่อทำการฝากเงินครบ 1 ปี ดังนั้น ถ้าต้องการดอกเบี้ยเงินฝาก 20,000 บาท จะต้องทำการฝากเงินต้นทั้งหมด 20,000 x 100 / 2 = 1,000,000 บาท นั่นหมายความว่า ที่อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 2 ควรทำการฝากเงินไว้เป็นจำนวนไม่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี
สามารถใช้วิธีการดังกล่าว คำนวณเงินต้นที่สามารถฝากได้คร่าว ๆ โดยเปลี่ยนเพียงค่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจาก Bank of Thailand (เพิ่มเติมที่ : https://www.scb.co.th/th/about-us.html) ที่นำมาหาร เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยคือร้อยละ 5 จะต้องทำการฝากเงินต้นทั้งหมด 20,000 x 100 / 5 = 400,000 บาท ถ้ามีเงินเหลือมากกว่ายอดเงินฝากที่คำนวณได้ แนะนำให้ลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เพราะนอกจากไม่ต้องเสียภาษีเงินฝากแล้ว ยังมีโอกาสได้ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึงร้อยละ 30 เลย