คุณอาจไม่รู้ ! ว่ากระดูกมีชีวิต
“กระดูก” ของเราเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ต่างจากเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกาย เราจึงควรใส่ใจดูแลเพื่อกระดูกที่แข็งแรง เพราะกระดูก มีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างหลักค้ำจุนร่างกาย กระดูกมีกระบวนการสลายและสร้างทดแทนกันตลอดของช่วงชีวิต โดยกระดูกประกอบด้วยส่วนหลักๆ 2 ส่วนคือ

1.ส่วนกระดูกด้านนอก ซึ่งเรียกว่า กระดูกเนื้อแน่น (compact bone) ซึ่งมีช่องว่างของเนื้อกระดูกน้อยมาก และคิดเป็นประมาณ 80% ของเนื้อกระดูกในผู้ใหญ่
2.ส่วนกระดูกด้านใน ซึ่งเรียกว่า กระดูกเนื้อโปร่ง (spongy/cancellous bone) เป็นที่อยู่ของหลอดเลือดและไขกระดูก (marrow)

และที่สำคัญการเจริญเติบโต ของกระดูกมีการหยุดไปแล้ว โดยเฉพาะในกระดูกของผู้ใหญ่ แม้กระบวนการเจริญเติบโตของกระดูกจะหยุดไปแล้ว แต่ยังคงมีกระบวนการสร้างกระดูกใหม่และทำลายกระดูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อซ่อมแซมความเสียหายของกระดูก และเป็นการรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดของร่างกายเราอีกด้วย

การรับประทานแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอต่อวัน คือให้ได้ 800-1200 มก. และเสริมด้วยวิตามินดีอย่างเพียงพอ และดูแลกระดูกให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะส่งผลให้มีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรง การดูแลป้องกันตัวเองจากโรคกระดูกพรุน จึงควรเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้กระดูกมีชีวิตที่แข็งแรงในอนาคต


หากท่านใดสนใจสินค้าหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับเราได้ที่ :
https://www.cal-t.com/กระดูกก็มีชีวิต