คอนโดนิรันทร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101
อาคาร e ชั้น 8

สถานที่ไกล้ มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
ไกล้เดอะมอลล์ บางกะปิ
ไก้ล โรงเรียนมัทยมวัดบึงทองหลาง
ไกล้ตลาด การคมนาคมสะดวก ออกได้หลายเส้นทาง
ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว 107 ถนน นวมินทร์

ราคาดีมาก เพียง 299,000 บาท พร้อมโอน

สนใจ 0972539929