ทำไมต้องทาน "คลอเรลล่า ที่ปลอดภัย" ในช่วง ที่ต้องเผชิญกับ วิกฤติ พิษ PM2.5 และ ไวรัสระบาด
กระทู้แนะนำจากผู้สนับสนุนชุมชน
{rsaa.title}
โดย {rsaa.content_owner}
HOT
HITS
NEW
{rsaa.replycount}
{rsaa.thankslike_count}
{rsaa.views}
Previous
Next
Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก Downtown
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
กระทู้แนะนำล่าสุดจาก
Results 1 to 5 of 5

Thread: ทำไมต้องทาน "คลอเรลล่า ที่ปลอดภัย" ในช่วง ที่ต้องเผชิญกับ วิกฤติ พิษ PM2.5 และ ไวรัสระบาด

 1. #1
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  373
  Warning Points:
  0/5
  
  ทำไมต้องทาน "คลอเรลล่า ที่ปลอดภัย" ในช่วง ที่ต้องเผชิญกับ วิกฤติ พิษ PM2.5 และ ไวรัสระบาด

  1.) ขับล้างพิษโลหะหนัก (ที่มาจาก PM2.5) ที่ฝังอยู่ในร่างกาย

  คลอเรลล่า เป็นพืชธรรมชาติเพียงชนิดเดียว จนถึงปัจจุบันนี้ ที่มีผลการวิจัยอย่างชัดเจน จากงานวิจัยมากมายตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ว่ามีความสามารถในการขับพิษโลหะหนักที่ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อ ที่ร่างกายไม่สามารถขับล้างออกได้เอง ให้ออกมาจากร่างกายได้

  คลอเรลล่า เคยถูกนำไปใช้ รักษาผู้ป่วย ที่เป็นโรคอิไตอิไต (Itai-Itai) ที่เกิดจากพิษโลหะหนักแคดเมียม ในประเทศญี่ปุ่น ช่วงปี 1960-1970 จนพบว่า แผลที่เกิดจาก โลหะแคดเมี่ยมฝังในเนื้อเยื่อของผู้ป่วย หายดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับคลอเรลล่า และ ยังพบว่า มีการขับแคดเมียมออกมาทาง อุจจาระ และ ปัสสาวะ ของผู้ป่วยที่ได้รับคลอเรลล่า (งานวิจัยฉบับนี้ ถูกตีพิมพ์ ลงวารสารทางการแพทย์ ในปี 1975 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/166227)

  ปรากฏการณ์นี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการขับพิษโลหะหนักที่ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อ ที่ร่างกายไม่สามารถขับออกเองได้ เป็นอย่างดี และ มีงานวิจัยในลักษณะนี้ ตีพิมพ์ออกตามมา อีกมากมาย (สามารถค้นเพิ่มเติมได้ใน google คีย์เวิร์ด chlorella heavy metals detox)

  2.) เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกาย (ไว้ต่อสู้กับไวรัส)

  คลอเรลล่า เป็นพืชธรรมชาติ ที่มีการวิจัย ในปี 2012 พบว่า สามารถทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้นได้ ประมาณ 2 เท่า (จากการวัด Natural Killer cell activity) หลังจากทานต่อเนื่องได้ 8 สัปดาห์ (จากงานวิจัย https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3511195/)

  และ ในปีถัดมา (2013) มีการวิจัยพบว่า 84.61% ของคนไข้ ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ C (Hepatitis C Virus) มีความสามารถ ต้านทานไวรัส เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากทานคลอเรลล่าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ (จากงานวิจัย https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3581996/)

  ปรากฏการณ์นี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การทานคลอเรลล่า อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และ ผลจากภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่งผลให้ร่างกาย มีความสามารถในการต้านทานไวรัส เพิ่มมากขึ้นด้วย

  ย้อนกลับไปในปี 2011 มีงานวิจัย ในญี่ปุ่น ได้มีการทดสอบ ให้กลุ่มตัวอย่าง ทาน คลอเรลล่า ติดกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และ ตรวจหา สารแอนติบอดี SIgA (สารแอนดติบอดี SIgA เป็นสารที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับไวรัส และ แบคทีเรีย ที่พบได้ตามสารคัดหลั่ง อย่างเช่น เหงื่อ น้ำลาย หรือ แม้แต่เยื่อเมือกต่างๆ อย่างเช่น ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทำหน้าทีกำจัดสิ่งแปลกปลอม ไม่ให้ทะลุผ่านเยื่อเมือกไปได้)

  ให้พัก เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยให้หยุดคลอเรลล่า และ ตรวจหา SIgA ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันนี้ พบว่า ความเข้มข้นของ SIgA ในช่วงที่ทานคลอเรลล่านั้น เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คิดเป็น ประมาณ 1.4 เท่า ของช่วงที่ไม่ได้ทาน (จากงานวิจัย https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21906314)

  สารแอนติบอดี้ SIgA ที่อยู่ตามสารคัดหลั่ง และเยื่อเมือกต่างๆ ที่อยู่ทั่วร่างกาย เมื่อ มีสารแอนติดบอดี้ SIgA เพิ่มมากขึ้น ก็จะยังมีความสามารถ ในการสกัด กำจัด รวมถึง ลดจำนวน เชื้อโรค และ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ได้มากขึ้น เชื้อโรค และ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ ก็จะเข้าร่างกายได้น้อยลง ส่งผลให้ โอกาสที่จะติดเชื้อ จะน้อยลงตามไปด้วย

  ไม่เพียงเท่านั้น

  สำหรับ แม่ที่กำลังให้นมลูก มีการวิจัยในปี 2007 ในญี่ปุ่น ระบุว่า แม่ที่ทาน 6 กรัม (12 เม็ด) ต่อวัน (ปริมาณการทานปกติ 3 กรัมต่อวัน) ในขณะตั้งครรภ์ มีสาร dioxin ที่เป็นสารพิษในปริมาณน้ำนม ลดลงได้ 40% และ ยังศึกษาพบว่า มีการเพิ่มสารภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) SIgA ในน้ำนม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (จากงานวิจัย https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17472477)

  นั่นหมายถึง การทานคลอเรลล่า อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะช่วยลดปริมาณสารพิษ dioxin ในน้ำนมให้น้อยลงแล้ว ยังทำให้ลูกได้รับ สารภูมิคุ้มกัน (แอนติบอดี) SIgA มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายลูก สามารถต้านทาน สิ่งแปลกปลอม ไวรัส แบคทีเรีย ได้ดียิ่งขึ้น

  (ซึ่ง กระบกวนการ การทำงานของคลอเรลล่า ที่ทำให้ ภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพิ่มขึ้นได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ในลิงค์ https://sbntown.com/forum/threads/373237)

  3.) ซ่อมแซมความเสียหาย ของร่างกาย (ที่ได้รับจาก PM2.5 และ ไวรัส) ได้ถึงระดับ DNA

  คลอเรลล่า เป็นพืชธรรมชาติ ที่ถูกค้นพบว่า มีปริมาณ "กรดนิวคลีอิก" ต่อน้ำหนักตัว มากที่สุดในโลก

  กรดนิวคลีอิก เป็นสารอาหารที่เซลล์ จำเป็นต้องใช้ เป็นอะไหล่ ซ่อม DNA ของตนเอง ซึ่ง หากเซลล์ ที่ DNA เสียหาย (จาก พิษ PM2.5 หรือ ไวรัส หรือ แม้แต่สาเหตุใดๆก็ตาม) แล้ว ไม่สามารถซ่อมได้ เซลล์ จะกลายเป็น "เซลล์เสื่อม" ที่นอกจากเป็นเหตุของความแก่ชราแล้ว เป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติ ของระบบต่างๆ ในร่างกาย จนกลายเป็นสาเหตุ ของโรคเรื้อรังต่างๆ

  ดังนั้น การที่เซลล์ ได้รับกรดนิวคลีอิกอย่างเพียงพอ (ไม่ขาดอะไหล่) จะช่วยให้เซลล์ สามารถซ่อมแซม DNA ของตนเองได้สมบูรณ์ขึ้น อัตราการเกิดเซลล์เสื่อม ของร่างกายก็จะลดลง

  นายแพทย์ Benjamin S. Frank ชาวอเมริกัน ได้ทดสอบสมมติฐานนี้ โดยให้คนไข้ได้ ทานอาหารที่มีส่วนประกอบของ กรดนิวคลีอิก คิดเป็น 1 - 1.5 กรัม ต่อวัน เป็นเวลาติดกัน 2 เดือน พบว่า สามารถทำให้เซลล์ที่เสื่อม สามารถฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้น จนมีสภาพสมบูรณ์ขึ้นกว่าตอนก่อนเริ่มทานได้ (จากหนังสือ หนังสือ No-Aging Diet เขียนโดย นายแพทย์ Benjamin S. Frank)

  และ เนื่องจาก คลอเรลล่า เป็นพืชน้ำเซลล์เดียวขนาดเล็ก (ขนาดของคลอเรลล่า เท่าขนาดเซลล์มนุษย์) กรดนิวคลีอิก ที่ได้จากคลอเรลล่า จึงเป็นกรดนิวคลีอิกที่ได้จากธรรมชาติโดยตรง และยังมีขนาดเล็ก ไม่ต้องผ่านการย่อย เซลล์จึงสามารถนำไปใช้ซ่อม DNA RNA ได้ อย่างรวดเร็ว

  คลอเรลล่า จึงเป็นอาหารจากธรรมชาติ ที่สามารถช่วยให้ร่างกายซ่อมตัวเองได้ตั้งแต่ระดับ DNA ช่วย ป้องกัน ฟื้นฟู ไม่ให้เซลล์เสื่อมเกินธรรมชาติ จากพิษภัยที่มาจากสิ่งแวดล้อม จากคุณสมบัตินี้ คลอเรลล่า จึงได้รับการขนานนามว่า "น้ำพุแห่งความเยาว์วัย (The Fountain of Youth)" (Peter Minkoff, 2016, https://highstylife.com/chlorella-th...f-supermodels/)

  (ซึ่ง กระบกวนการ การทำงานของคลอเรลล่า ที่ช่วยให้เซลล์สามารถซ่อม DNA ของตนเอง เพิ่มขึ้นได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ในลิงค์ https://sbntown.com/forum/threads/371215)

  ทำไมต้อง "คลเรลล่า ที่ปลอดภัย" เท่านั้น

  คลอเรลล่า เป็นพืชน้ำเซลล์เดียว ที่มีความสามารถในการดักจับโลหะหนักสูง ดังนั้น คลอเรลล่า ที่เลี้ยงในแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ก็จะดักจับโลหะหนัก ในแหล่งน้ำนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ตัวเอง

  ดังนั้น เมื่อทานคลอเรลล่า ที่มีการปนเปื้อน โลหะหนัก ก็เท่ากับร่างกายได้รับพิษโลหะหนักเพิ่มจากคลอเรลล่า แทนที่คลอเรลล่าจะมาขับล้างพิษโลหะหนักในร่างกายออกไป

  โดยหลักการนี้ การทานคลอเรลล่า ที่ไม่สามารถการันตี "ความปลอดภัย" ได้ จะยิ่งทำให้ร่างกายสะสมพิษมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง ไม่ว่าจะในสถานการณ์วิกฤติหรือไม่ ก็ตาม

  ในปัจจุบัน มีผู้ผลิตคลอเรลล่าเพียงรายเดียวในโลก ที่มีสถานที่เลี้ยงผ่านการรับรองออร์กานิก จาก ทั้ง USDA (อเมริกา) และ มาตรฐานยุโรป จึงสามารถมั่นใจในความสะอาด ปลอดภัย เป็นออร์กานิก 100% และ ยังเป็นรายเดียวในโลก ที่เลี้ยงคลอเรลล่า ในน้ำแร่ธรรมชาติ ส่งผลให้ได้คลอเรลล่า ที่ทั้งปลอดภัย เป็นออร์กานิก และ มีสารอาหารสมบูรณ์สูงสุด ผู้ผลิตรายนี้ คือ เฟบิโก้ (FEBICO)

  ออร์กานิก คลอเรลล่า จาก เฟบิโก้ จึงถือได้ว่า เป็นคลอเรลล่า เกรดพรีเมี่ยมที่สุดในโลก มีความเป็นออร์กานิก 100% สามารถทานได้ทุกช่วงอายุ ทานได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นอาหารจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายของผู้ทานอย่างยิ่ง ที่สามารถทานได้ทุกวันโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ

 2. #2
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  373
  Warning Points:
  0/5
  ทำไมเราถึงเลือก คลอเรลล่า จาก FEBICO เท่านั้น

  เพราะ คลอเรลล่านั้นเป็นพืชที่สามารถดูดซับโลหะหนัก อันเป็นพิษจากสิ่งแวดล้อมที่คลอเรลล่าอาศัยอยู่ ดังนั้น หากสถานที่ผลิต อาหารที่ใช้ สิ่งแวดล้อมที่เติบโต ปนเปื้อนแม้เพียงนิดเดียว คลอเรลล่านั้นจะนำพิษมาเก็บไว้ในเซลล์แทน แทนที่จะช่วยดูดพิษโลหะหนักออกจากตัวผู้ทาน

  ด้วยเหตุนี้ เราจึงทำการเฟ้นหาผู้ผลิตคลอเรลล่า จากทั่วโลก เพื่อหา "คลอเรลล่า ที่ปลอดภัย อย่างแท้จริง" ที่สามารถทานได้ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต โดยปราศจากความเสี่ยงใดๆ

  จากการเฟ้นหา เราจึงค้นพบว่า ออร์แกนิก คลอเรลล่า จาก เฟบิโก้ คือ "คลอเรลล่า ที่ปลอดภัย อย่างแท้จริง" ที่เราตามหาอยู่

  เพราะ FEBICO คือ ผู้ผลิต คลอเรลล่า รายเดียวในโลก ที่ได้รับการยืนยันจากมาตรฐานสากล ทั้ง USDA Organic จาก USA และ Naturland จาก Germany แล้วว่า

  เป็นคลอเรลล่า ที่ปราศจากสารปนเปื้อนใดๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต ทั้งสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และทุกองค์ประกอบทั้งหมดที่ใช้ ซึ่งไม่เคยมีผู้ผลิตรายใดในโลก สามารถผลิตได้มาตรฐานครบถ้วน จนได้รับการการันตีจากทั้ง 2 เครื่องหมายระดับสากลนี้มาก่อน

  คลอเรลล่า ของ FEBICO จึงให้ผลลัพธ์ ที่ชัดเจนกว่า ปลอดภัย และ เป็นยี่ห้อเดียวในโลก ที่ได้ขึ้นชื่อว่า

  "คลอเรลล่า เกรดพรีเมี่ยมที่สุดอย่างแท้จริง"


  1. เป็น ผู้ผลิตรายเดียว ในโลก ที่ใช้น้ำแร่ธรรมชาติ ในการเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียว  ขอบคุณรูปจาก http://www.febico.com

  FEBICO เป็น บริษัทเดียว ในโลก ที่ใช้ น้ำแร่ธรรมชาติ ที่สะอาด ไม่มีการปนเปื้อน ในสิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สาหร่ายเซลล์เดียว ของเรา จึงถูกเลี้ยง แบบธรรมชาติ 100% และ ไม่มีมลภาวะ  2. เป็นผู้ผลิต คลอเรลล่า และ สไปรูริน่า รายแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ออร์กานิกส์) จาก Naturland (เยอรมัน) และ เป็นผู้ผลิตคลอเรลล่า รายแรกที่รับการรับรองมาตรฐาน USDA-NOP  ขอบคุณรูปจาก https://en.wikipedia.org/wiki/National_Organic_Program

  หลังจาก 9 ปี ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง FEBICO ได้รับการรับรองจาก Naturland ซึ่ง Naturland ก็ได้รับการรับรองจาก IFOAM Accreditation Programme และอยู่ภายใต้ มาตรฐานแบบยุโรป EN 45011/ISO65  3. เป็นผู้ผลิต รายเดียว ที่มีสิทธิบัตร คลอเรลล่า ที่ผ่านกระบวนการ Cracked Cell wall ซึ่ง สามารถทำให้ร่างกายสามารถได้รับสารอาหารจากคอลเรลล่า ได้ถึง 80%  (ซ้าย)สิทธิบัตร "Cracked Cell Wall"
  (กลาง)อัตราการได้รับสารอาหาร ก่อน และ หลัง "Cracked Cell Wall"
  (ขวา)คลอเรลล่า ที่ผ่านการ "Cracked Cell Wall แล้ว"


  ขอบคุณรูปจาก http://www.febico.com/

  ผนังเซลลูโลส ที่หนา ของเซลล์คลอเรลล่า ทำให้ น้ำย่อยที่กระเพาะของมนุษย์สามารถนำสารอาหารออกมาได้เพียง 40% วิธีที่มีใช้มาก่อน คือการนำคลอเรลล่า มาผ่านเครื่องบด เพื่อทำเซลล์ให้แตก แต่วิธีนี้ ทำให้มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก มากขึ้น จากการบด และ ทำให้สารอาหารได้รับความเสียหาย

  ซึ่ง FEBICO เห็นปัญหานี้ และ สามารถพัฒนา กระบวนการ Cracked Cell wall ของตัวเองได้สำเร็จ โดยเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ ที่เป็น "สิทธิบัตร" ของ FEBICO เอง ที่ไม่ต้องใช้เครื่องบด

  คลอเรลล่า ของ FEBICO ที่ถูกกระบวนการตามสิทธิบัตร "Cracked Cell Wall" ผนังเซลล์จะถูกทำให้เปิดออกจากภายในเหมือนป๊อปคอร์น ซึ่ง จะสามารถทำให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารจากคลอเรลล่า ถึง 80% และ ยังรักษาสารอาหารที่อยู่ข้างในได้ 100% (ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักเพิ่มเติม เพราะไม่ได้ใช้เครื่องบด)


  อ้างอิงข้อมูลจาก

  http://www.febico.com/en/page/Patents/patents.html

  ติดต่อ สั่งซื้อสินค้า Organic Chlorella Tablet ของ FEBICO ที่มีพร้อมจำหน่าย ในไทย ได้ในโพสต์ด้านล่าง


 3. #3
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  373
  Warning Points:
  0/5


  ติดต่อสั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ร้านค้าออนไลน์ ด้านล่างนี้ (ทุกร้านสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ)


  ผู้ขายที่อยู่ กรุงเทพและปริมณฑล

  ร้าน The best 2 you (คุณตาล) , อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

  "ตาลทานคลอเรลล่าต่อเนื่องตั้งแต่ 16 ก.ย. 58 สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ภูมิแพ้(อากาศ)ใกล้จะหายขาดแล้ว สิวไม่ค่อยขึ้นหน้า และที่หลังสิวหายแล้ว ตาลมีลูกคลอดก่อนกำหนด ให้ลูกกินคลอเรลล่าทุกวัน เพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายออร์แกนิก ระดับโลก จาก USDA และ Naturland มั่นใจได้ว่าไม่มีสารตกค้าง สะอาด และปลอดภัย จึงกล้าให้ลูกกิน ลูกแข็งแรงมาก พัฒนาการดี ชอบกินผัก ตาลติดตามอ่านงานวิจัยคลอเรลล่าอยู่ตลอด ยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะ"
  ติดต่อ คุณตาล Inbox : https://m.me/Thebest2you Line ID : luktan69 Tel : 080-1998694 E-Mail : thebest2you@outlook.com

  ร้าน Beauty Skincare by jumjum (คุณจุ๋ม) , เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

  "จากที่แรกๆทาน chlorella เพื่อปรับระบบขับถ่าย ให้ถ่ายง่าย แต่พอทานนานๆ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ไม่ป่วยไม่เป็นหวัดอีกเลย พอเข้าดือนที่ 5 คนทักว่าหน้าเด็ก หน้าใส ปัจจุบันทานมา 8 เดือนแล้วค่ะ สุขภาพดีขึ้นเยอะมากๆ จนอยากทานคลอแเรลล่าตลอดชีวิต จุ๋มมั่นใจว่าปลอดภัยเะราะคลอเรลล่าเป็นพืชธรรมชาติ ที่ทานได้ทุกวันตอนนี้ทั้งแฟน พี่ๆ พ่อแม่ และหลานชายก็ทาน chlorella ทุกวัน ยิ่งหลายชายวัย 4 ขวบกว่าไม่ชอบกินผัก ถ่ายยาก ไม่สบายบ่อย ต้องฝึกให้กินร่างกายจะได้สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น และลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหลานตลอด หลานก็สุขภาพดีขึ้น ถ่ายง่ายขึ้น ทุกวันนี้จุ๋มยังติดตามอ่านงานวิจัยของคลอเรลล่าอยู่ตลอด หากใครสนใจยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลของคลอเรลล่าทักมาได้ตลอด พร้อมแชร์ประสบการณ์ทานของจุ๋มเองจ้า"
  ติดต่อ คุณจุ๋ม Inbox : เพจ Beauty Skincare by jumjum Line ID : luknujum Tel : 086-8951715

  ร้าน Family Use Shop (คุณอ้อ) , เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

  "ตอนแรกที่แม่อ้อและพ่ออั๋น (สามี) ตัดสินใจทานคลอเรลล่าเพราะอยากขับสารพิษในร่างกาย เพราะรู้ว่าอาหารที่ทานเข้าไปถึงจะล้างทำความสะอาดอย่างไรก็คงตกค้างในร่างกายอยู่ดี เมื่อได้ทานไปก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ร่างกายสดชื่น ไม่เพลียระหว่างวันเพราะกลางคืนจะต้องตื่นมาดูลูกสาวที่ป่วยตลอด ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติ เพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับเครื่องหมายออร์แกนิก ระดับโลก จาก USDA และ Naturland จึงกล้าให้ลูกกินเพราะมีลูกสาวที่ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย เจาะคอและต้องทานอาหารปั่นซึ่งแม่อ้อก็กังวลได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน จึงอยากบำรุงร่างกายด้วยคลอเรลล่า ลูกสุขภาพแข็งแรงดีมาก มีพัฒนาการดี หมอที่ดูแลน้องชมตลอดว่าแม่อ้อดูแลลูกดีมาก ๆ ส่วนลูกสาวคนเล็กก็ไม่ป่วยบ่อยเหมือนก่อนเป็นหวัดนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่กี่วันก็หาย เพราะเค้าต้องไปโรงเรียนเพื่อนบางคนป่วย เราต้องดูแลลูกให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงตลอด ส่วนเรื่องระบบขับถ่ายของทั้งสองคนดีมาก ๆ แม่อ้อยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะ"
  ติดต่อ คุณอ้อ Line ID : @Family use shop Tel : 087-1118721

  ร้าน Looktansecret (คุณตาล) , อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  "เริ่มจากตัวตาลเองก่อน เริ่มทานคลอเรลล่า เดือนมกราคม 2560 เพราะเห็นอ้วนเพื่อนตัวแทนด้วยกันทานแล้วดูหน้าเด็กขึ้น ผิวดีขึ้น ตาลจึงลองทานบ้าง(อยากสวยหน้าเด็กตามเพื่อน) ทานไปประมาณเดือนแรก
  ผลลัพธ์ที่ได้ คืออาการภูมิแพ้ที่ตัวเองเป็นร่างกายดีขึ้นไม่ต้องจามทุกเช้าไม่คันตา ไม่ต้องนอนหายใจข้างเดียว เสมหะน้อยลงมาก หลับลึกสบายขึ้น ขับถ่ายง่ายขึ้น อาการปวดหลังดีขึ้น และ มีคนทักหน้าสดใส จนทำให้สามีเห็นว่าตาลดีขึ้น ทีนี้ทานกันทั้งครอบครัว เพราะลูกสาว2คน เป็นภูมิแพ้เหมือนกัน มีน้ำมูกทุกวัน ทานยาแก้แพ้ทุกวัน ตั้งแต่ลูกสาว 2 คน ทานได้ 1 เดือนแล้ว ผิวที่แพ้เป็นผื่นกลับเรียบเนียนขึ้น เห็นผลได้ชัดเจนว่า ไม่ต้องทานยาแก้แพ้ทุกวัน และลูกๆก็ไม่ต้องทนทรมานกับการล้างจมูกทุกวัน แถมยังประหยัดค่ายาแก้แพ้ค่าน้ำเกลือล้างจมูกไปได้เยอะเลยค่ะ"
  ติดต่อ คุณตาล Line ID : Looktansecret IG : looktansecret Tel : 093-9965979


  ผู้ขายที่อยู่ ภาคตะวันออก

  ร้าน Aounoom Shop (คุณอ้วน) , อ.เมือง จ.ระยอง

  "เมื่อปี 2558 อ้วนมีโอกาสได้รู้จักกับ Chlorella ของ Febico และเห็นว่า เป็นอาหารจากธรรมชาติ 100% ที่ได้รับ USDA และ Naturland จึงเลือกที่จะทานเองและให้แม่ได้ทานด้วยกัน ตอนนั้นหวังแค่เพียงในเรื่องของการขับล้างสารพิษ ขับโลหะหนักออกจากร่างกาย แต่ทานไปทานมากลับมีผลพลอยได้ในเรื่องของความงาม จนใครๆก็ทักว่าสวยขึ้น ดูเด็กลง ทั้งแม่ทั้งลูก อันนี้ละที่ปลื้มที่สุด ปัจจุบันอ้วนก็ยังอ่านและติดตาม อัพเดทงานวิจัยของคลอเรลล่าอยู่ตลอด แวะมาพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์กับอ้วนได้นะคะ"
  ติดต่อ คุณอ้วน Inbox : https://m.me/AounoomShop Line ID : aounoom Tel : 086-9060470

  ร้าน yingAsecret's shop (คุณหญิง) , อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

  "หญิงทานเองแล้วรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยปกติหญิงเป็นคุณแม่ลูกอ่อนที่ไปทำงานประจำในช่วงกลางวัน แล้วตอนกลางคืนก็ยังต้องให้นมลูกด้วยดังนั้น ไม่มีคืนไหนที่จะได้หลับสนิทเลยค่ะ ร่างกายก็จะทรุดโทรมอ่อนเพลีย แต่พอทานเองได้ 1 เดือนก็รู้สึกได้ว่า ร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมือนเมื่อก่อน การขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้น เมื่อเริ่มเห็นผลลัพธ์กับตัวเองจึงได้ให้คุณแม่ อายุ 65 ปี สามีอายุ 36 ปี และลูกสาวอายุ 1.3 ขวบ ที่นอกจากนมแม่แล้วก็ให้ทานคลอเรลล่าเป็นประจำทุกวันโดยทาน 1 เม็ด เช้า 1 เม็ด เย็น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารที่ดีค่ะลูกชอบมากให้เขากัดเคี้ยวทานเองเหมือนขนมเลยค่ะ ลูกสาวแข็งแรงมากนะคะ ตั้งแต่ทานคลอเรลล่ามาไม่เคยป่วยที่จะต้องทานยาเลย เพราะถ้าเป็นหวัดก็หายได้เองค่ะ และระบบขับถ่ายของเขาดีมาก ไม่มีท้องผูก ที่หญิงมั่นใจและยอมรับในคลอเรลล่าและทานกันทั้งครอบครัวเพราะได้เห็นผลลัพธ์จากคนอื่นๆที่ได้ทานต่อเนื่องกันมา 2-3 ปี และหญิงได้ติดตามงามวิจัยมาตลอดและค่อนข้างมั่นใจกับ organic chlorella จาก FEBICO ว่าปลอดภัยจริง จึงตัดสินใจว่าจะทานคอลเรลล่ากันไปเรื่อยๆตลอดเลยค่ะ หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับคลอเรลล่าสามารถสอบถามได้นะคะหญิงยินดีแชร์ประสบการณ์ค่ะ"
  ติดต่อ คุณหญิง Inbox : https://facebook.com/yingAsecret/ Line ID : yingrukrae Tel : 086-8595942 E-Mail : ying_benja@hotmail.com


  ผู้ขายที่อยู่ ภาคกลางและตะวันตก

  ร้าน Nich-cha shop (คุณปุ๋ม) , อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

  "ตัวเองและครอบครัวเริ่มทานกันจริงจัง เดือนสิงหาคม 2560 ผลลัพธ์ที่ได้
  - กับตัวเอง เรื่องระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก
  -กับสามี ไม่เพลียระหว่างวัน หลับลึก
  -กับลูกสาว เรื่องภูมิแพ้ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นและการเจริญเติบโต โตกว่าเพื่อนชัดเจน(สูงไวกว่า) ***เรื่องนี้ต้องขยายค่ะจะมาเล่าให้ฟังอิกทีค่ะ***
  -กับพี่สาวน้องสาว รู้สึกผิวหน้าเนียนๆขึ้น ดีขึ้นหลังทาน
  -กับคุณพ่อ ผลการตรวจเลือดความดันที่เคยสูง ลงมาปกติ และค่าอื่นๆดีขึ้นเช่นกัน"
  ติดต่อ คุณปุ๋ม Line ID : lerdlawan IG : nichcha_shop Tel : 089-4519479


  ผู้ขายที่อยู่ ภาคใต้

  ร้าน Famalyshop (คุณฟ้า) , อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

  "ฟ้าเป็นคุณแม่ที่คลอดน้องก่อนกำหนด ลังเลอยู่นานที่จะทานคลอเรลล่า ศึกษาข้อมูลวิชาการทั้งไทยและตั้งประเทศร่วมปี จนในที่สุดเปิดใจทานและให้ลูกชายวัยขวบเศษทานด้วย ผลสำหรับฟ้าและสามีที่เห็นชัด คือ หน้าเด็กลงชัดมาก นอนหลับสนิทขึ้น ไม่เพลีย ส่วนน้องปริญญ์หนุ่มน้อยคลอเรลล่า ตื่นเช้ามาเรียกหาคลอเรลล่าก่อนอย่างอื่น #คลอเรลล่า ทำให้ลูกชายสุดที่รักของแม่ฟ้าชอบทานผัก เรียกหาผักผักทุกครั้งที่ทานข้าว แม่ชื่นใจที่สุด ปัจจุบันครอบครัวเรา 4 คน พ่อ แม่ ลูก (ในท้องอีก 1 ) ยังทานคลอเรลล่าเป็นประจำทุกวัน และเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกตั้งแต่ในครรภ์ ฟ้าจึงเลือกคลอเรลล่าเพื่อเค้า ฟ้ายินดีตอบทุกคำถามจากการศึกษาข้อมูลวิชาการและ ประสบการณ์จริงค่ะ"
  ติดต่อ คุณฟ้า Inbox : https://m.me/Famalyshop หรือ https://web.facebook.com/Famalyshop/messages/ Line ID : fahsaitu Tel : 086-3832442

 4. #4
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  373
  Warning Points:
  0/5


  ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับ ผู้เริ่ม ศึกษา คลอเรลล่า

  คลอเรลล่าคืออะไร https://goo.gl/hF7U8b
  ทำไม ต้องคลอเรลล่า ของเฟบิโก้ https://goo.gl/7WEaVq
  การกิน คลอเรล่าของเฟบิโก้ ปลอดภัยกว่า การกินอาหารเสริม อาหารอื่นๆ อาหารทั่วๆไป ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไร https://goo.gl/6djz4u
  บทความนี้เหมาะสำหรับคุณผู้หญิง คุณแม่หลังคลอด "2 สาเหตุหลัก ที่ทำให้คุณ แก่เกินวัย ที่แท้จริง อย่างรวดเร็ว โดยที่คุณยังไม่ทันรู้ตัว" และ คลอเรลล่า ข่วยป้องกัน ปัญหานี้ได้อย่างไร https://goo.gl/xmBqPJ
  คลอเรลล่า เคล็ดลับ ความลับ ความงาม ในมุมมองของ "Rosie Huntington-Whiteley" นักแสดง #Hollywood และเป็น #นางแบบวิคตอเรีย คลอเรลล่า celebritysecret ตัวจริง https://goo.gl/bWCzX9
  คอลลาเจนถึงแน่นขึ้น หลังจากทานคลอเรลล่า อย่างต่อเนื่อง ?? -- ตรรกะ ข้อเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร์ https://goo.gl/EJG6rZ
  อายุ 30 ขึ้นแล้ว คลอเรลล่า ทำให้ คอลลาเจน แน่นขึ้นได้อย่างไร https://goo.gl/mzL7vm
  เมื่อลูกไม่กินผัก ! ทำอย่างไร ให้ลูก "ชอบกินผัก" ? -- สามารถฝึกให้ลูกทานผักได้ ง่ายขึ้น ด้วยการให้ลูกทาน คลอเรลล่า https://goo.gl/XE68gH
  มีการวิจัยพบว่า เด็กที่ทานคลอเรลล่าอย่างต่อเนื่อง จะเป็นเด็ก "ชอบกินผัก" -- ข้อเท็จจริง ที่อาจเป็นคำตอบสุดท้าย ของคุณ https://goo.gl/3sttQ7
  สุดท้าย บทความที่อยากให้ได้อ่านมากๆ สำหรับ คนที่กำลังตัดสินใจเลือกว่า จะกินคลอเรลล่า

  "สำหรับ ดารา นางแบบ ระดับโลก คลอเรลล่าคือตัวช่วยที่ทำให้ เธอหุ่นดี ผิวสวย หน้าเด็ก แต่สำหรับฉัน..คลอเรลล่าเป็นมากกว่านั้น...!!?" https://goo.gl/tzVLu6

  ข้อมูลอื่นๆ เพิมเติมเกี่ยวกับ คลอเรลล่า คลิ๊กภาพต่างๆ ในอัลบั้มภาพนี้
  https://goo.gl/93EqWC

  หรือ ค้นในลิงค์ค้นหานี้ของกูเกิ้ล
  https://goo.gl/NEgHM1

Comments from Facebook

กระทู้จากการคัดเลือกอัตโนมัติ
1
2
3

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •