แนะเทคนิค เก็บเงินอย่างไรให้ได้เงินล้านแบบสบาย ๆ


เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน โดยเฉพาะเมื่อทำงานได้สักระยะแล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงต้องเริ่มคิดถึงเรื่องการวางแผนชีวิตในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน เพราะคงไม่มีใครอยากทำงานไปตลอดโดยไม่มีวันหยุด อีกทั้งในความเป็นจริงแล้วด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น เราก็ย่อมไม่สามารถทำงานได้ตลอด อย่างไรก็ตามก็เชื่อได้ว่าในคนส่วนใหญ่ หากกล่าวถึงเรื่องการวางแผนการเงินแล้ว คงต้องนึกถึงเรื่องการ เก็บเงิน ฝากเงินไว้ในธนาคารเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิด และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องการวางแผนการเงิน แต่ทั้งนี้หากถามว่าการ เก็บเงิน โดยการฝากธนาคาร เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือไม่ ในการวางแผนการเงิน ในการสร้างความมั่งคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว หากต้องการมีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง มีเงินหลักล้าน คงต้องตอบว่า ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่มักมีค่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนั้นเมื่อท่านยิ่งฝากเงินนานเท่าใด ย่อมเสมือนเงินของท่านน้อยลงเรื่อย ๆ ไม่ใช่เพราะจำนวนเงินน้อยลง แต่เพราะมูลค่าเงินน้อยลง
แล้วอย่างใดจึงจะดีที่สุด? … ต่อคำถามนี้ หลายท่านอาจนึกถึงการนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แทน เช่น การซื้อที่ดิน กู้เงินซื้อบ้าน เป็นต้น เพราะด้วยคิดว่าการปรับขึ้นของราคาพวกอสังหาริมทรัพย์นั้น มีมูลค่าสูงอัตราเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยบ้านต่ำ ซึ่งแน่นอนเป็นจริงส่วนหนึ่งในแง่ที่ว่า หากต่อมาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านซื้ออยู่ใกล้แหล่งพัฒนามากขึ้น และมีผู้สนใจในอสังหาริมทรัพย์นั้น สามารถขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เชื่อว่าการเกิดเงื่อนไขที่สมบูรณ์เช่นนี้เกิดได้ยากมากและต้องใช้เวลานานมาก เพราะแม้ท่านพร้อมจะขายเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านซื้อมา แต่ก็มิใช่ว่าจะมีผู้สนใจจะมาซื้อทันที นอกจากนี้ การลงทุน โดยการ ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ต้องใช้ทุนจำนวนมาก ผลตอบแทนที่ได้รับอาจไม่คุ้มค่ากับจำนวนที่ลงทุนไป
ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจเรื่อง การลงทุน มากขึ้น โดยมีลักษณะการออม เก็บเงิน ไปในตัวด้วย กล่าวคือมิใช่เพียงการฝากเงินในธนาคาร แต่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ ทั้ง LTF และ RMF เห็นได้จากให้ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมทั้งสองแบบนั้น สามารถนำเครดิตมาใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 15% ของเงินที่ต้องเสียภาษี แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000 บาท ทำนองเดียวกับ ประกันลดหย่อนภาษี ที่เมื่อท่านซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต เช่น SCBLIFE หรือประกันอุบัติเหตุ ท่านสามารถนำเบี้ย ประกันลดหย่อนภาษี ได้ ดังที่มักได้ยินมาโดยตลอด ทั้งนี้การใช้สิทธิ์ลดหย่อนโดยซื้อกองทุนรวม ไม่ตัดสิทธิ์การขอลดหย่อนในเรื่องที่ทำประกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ในเรื่องผลตอบแทนไม่ว่ากองทุนทั้งแบบ LTF และ RMF ต่างให้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น เนื่องจากการลงทุนทั้งสองแบบกระทำโดยผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ท่านผู้ลงทุนเองไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเองในทุกเรื่อง นับได้ว่าเป็น passive in come อย่างแท้จริง โดยผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวเชื่อว่าสามารถทำให้ท่านโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายสามารถจับเงินล้านได้อย่างสบาย
จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า แม้ท่านอาจมิได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โต แต่หากท่านเลือกออมเงินในลักษณะเชิงลงทุนอย่างชาญฉลาดนี้แล้ว เชื่อว่าด้วยผลตอบแทนของกองทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การลดหย่อนภาษี ย่อมสามารถทำให้ท่านมีเงินหลักล้านได้อย่างไม่ยากเย็นเกินไป โดยเฉพาะเงินล้านแรก ที่กล่าวกันว่าเมื่อสำเร็จล้านแรกแล้ว ล้านต่อ ๆ ไปย่อมไม่ใช่เรื่องยาก